Historien under barken

Under barken på en furu i Dividalen finnes historien om svenske samers reindrift i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Lars Person-furua i Dividalen. Innskrift fra 1700-tallet i arr etter barkflekking: "LARS PERSON VDS 1748 SEBD 9.DAG MARD NILS". (Foto: Arve Elvebakk)

DYLAN

DYLAN (DYnamiske LANdskaper) er et samarbeidsprosjekt
mellom universitetsmuseene
i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø samt
Norsk Institutt for Kulturminneforskning
(NIKU) og Scottish Natural Heritage.

I ett av arrene etter barkflekking i Dividalen/ Dieváidvuovdi finner man navnene til Lars Person og Mard Nils datert 1748.

– Vi vet ikke om personene er identifiserte, men Lars Person er kanskje en embetsmann og Mard Nils kanskje en samisk veiviser, skriver professor i botanikk, Arve Elvebakk, i en rapport til fylkesmannen i Troms i 2005.

Reindriftssame

Men dette var før Dikka Storm, konservator i samisk kulturhistorie, ble med i Dylan-prosjektet (se faktaboks).

I prosjektet undersøker man hvor langt tilbake i tid man kan spore menneskelig aktivitet i Dividalen/ Dieváidvuovdi og hvordan det påvirket naturen i dalen.

Storm forteller en helt annen historie om Person.

– Lars Person var 30 år i 1743 og var født av svenske foreldre i Torne Lappmark. Han var opplært i kristendom i Sverige, gikk i kirke der og regnet seg selv som svensk.

– Person brukte området fra Malangen til Kiruna som sitt bruksområde for reindrift, og han beskriver detaljert flyttveien for rein til Peter Schnitler.

Dikka Storm vet dette fordi Lars Person er grundig forhørt i såkalte Eksaminasjonsprotokoller til Peter Schnitler.

Disse protokollene skulle senere være av betydning for Lappekodicillen av 1751 og Reinbeitekonvensjon som ble signert 7. oktober 2009.

Begge etablerer rett til beite på tvers av den norsk-svenske grensen.

Vitne nummer 16

Eksaminasjonsprotokoller er dagbøker og notater som Schnitler førte mens han på oppdrag fra Christian 6. arbeidet med å fastsette grensen mellom Norge og Sverige i 1742-45. Hans ansvar var området fra Røros til Finnmark.

Dikka Storm bruker han som kilde i forbindelse med en avhandling om bygda Storjorda i Kvæfjord.

– Jeg gikk systematisk til verks og så på undersøkelser Schnitler gjorde fra Ofoten til Malangen. Jeg var interessert i å vite hvem han hadde snakket med og hvor han hadde stoppet.

Vitne nummer 16 på lista for Astafjord prestegjeld var navnet under barken. Lars Person – reindriftssame.

Powered by Labrador CMS