Mødre må planlegge permisjonstiden sin godt, dersom de vil klatre karrierestigen, mener forsker. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Mødre bør ha tettere kontakt med jobben i permisjon

Noen kvinner blir karrieremessig straffet allerede før de får barn. – Ta initiativ overfor arbeidsgiver og legg en plan før du går i permisjon, er rådet fra forsker Astrid Kunze.

– Sannsynligheten for å bli forfremmet er åtte prosent for kvinner uten barn, mens den er enda lavere for kvinner med barn. Da ligger den på cirka fem prosent, sier Astrid Kunze, forsker ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Hun har forsket på kvinnelige arbeidstakere i Norge og analysert karrierestigen i organisasjoner i privat sektor. Resultatet ble nylig publisert i IZA World of Labor.

Spørsmålet var om kvinner med barn har mindre sannsynlighet for å bli forfremmet enn kvinner uten barn – og i tilfelle hvorfor.

Følger dem i ti år

Kunze har tatt utgangspunkt i registerdata og undersøkelser av alle funksjonærer som var ansatt i en NHO-medlemsbedrift mellom 1987 og 1997. Dermed kunne hun følge karrierebevegelsene deres i bedriften i løpet av denne perioden.

Omtrent 30 prosent av utvalget var kvinner. Forskeren skilte mødre fra barnløse kvinner, silte ut forskjeller i alder, utdannelsesnivå, og så på hvilke karrieresteg de to gruppene hadde tatt – fra den laveste ranggruppen til mellomste og/eller øverste.

Det kritiske punktet for når gapet mellom barnløse kvinner og mødre skjer, er tidlig i karrieren, viser Kunzes undersøkelser.

– Når vi sammenlikner kvinner med og uten barn ved 30 år, ser vi at de uten barn i større grad enn andre har fått stillinger i den mellomste og høye ranggruppen i bedriftene. Færre har stillinger i den lave ranggruppen, forteller hun.

Nedover på stigen

Kunze forklarer at kortere arbeidserfaring, ansiennitet og deltidsarbeid forklarer i stor grad hvorfor mødre sjeldnere blir forfremmet enn kvinner uten barn.

– Det kan forklares med at når kvinner kommer tilbake etter å ha vært hjemme med barn, har organisasjonen og rutinene endret seg. Det er også mulig at kunnskap blir rusten, de har sannsynligvis glemt en del.

En annen forklaring er at de returnerer til en jobb som ikke gir samme muligheter som før, og barnløse kvinner seiler fra dem i konkurransen om opprykk.

Ta initiativ

Arbeidsgiver regner det som en selvfølgelighet at mødre skal ta permisjon, men ingen snakker om hva som kan gjøres for at kvinnene skal ha bedre karrieremuligheter etter at permisjonen er ferdig.

– Mødrene kan holde tettere kontakt med jobben, til tross for at de er i permisjon. Kanskje kan de ha et mer formalisert opplegg, dersom de ønsker det. De kunne hatt en prosjekt gående, slik at de som er i permisjon, holdes inne i varmen. Her kan kvinner selv også ta initiativ. Det kan lønne seg.

Kunze mener flere bedrifter ville tjent på å sette i gang det som kalles sponsorships for kvinner.

– Bedrifter kan tilby en sponsor på høyt nivå, en leder i organisasjonen, som kan bruke sin innflytelse og få kvinnene til å utnytte de karrieremulighetene som finnes.

Holdninger i næringslivet

– Vil kvinner med barn ha bedre karrieremuligheter om noen år, tror du?

– Det handler om holdninger, men også etiske vurderinger i selskapene. For en tid tilbake hadde jeg et case med NHH-studenter, der dilemmaet var følgende: En kvinne hadde nettopp fått barn, hun var konsulent og var høyt motivert. Da hun kom tilbake til teamet etter permisjon, kunne hun ikke lenger jobbe lange dager, fordi hun måtte hente barn senest klokken 16:30, forteller hun.

Hva skal lederen gjøre, spør Kunze, ta henne ut av teamet? Det ville innebære at hun ble nedgradert.

Karrieremessig straffet

– Er det diskriminerende eller rettferdig at bedrifter som er under hardt økonomisk press gjør slike ting? spør hun.

I en del tilfeller går kvinner ut av stillingen – før de har fått barnet, fordi de føler at de ikke bidrar nok.

– Det vi ser i noen studier, er at kvinner blir karrieremessig straffet allerede før de får barn. De planlegger barn, og opplever at stillingen og oppgavene ikke er forenlig med en familieforøkelse. Da går de ned i posisjon allerede før barnet kommer. De taper kraftig på dette, også lønnsmessig, sier Kunze.

Referanser:

Kunze, A. Mødres karriereprogresjon. Kapittel i boken Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademiske, 2016 (Sammendrag) ISBN: 9788205496019

Kunze, A. Parental Leave and Maternal Labor Supply. Parental leave increases the family–work balance, but may have negative impacts on mothers’ careersIZA World of Labor. 2016

Powered by Labrador CMS