Først ut med etanol fra cellulose

To sivilingeniører ved Høgskolen i Bergen (HiB) planlegger å bygge Norges første anlegg for produksjon av etanol fra celluloseholdig råstoff. Treavfall skal bearbeides til miljøvennlig drivstoff for biler.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Knut Helland i Weyland AS har utviklet en ny prosess for fremstilling av etanol fra celluloseholdig råstoff sammen med Karl Ragnar Weydahl. "

Karl Ragnar Weydahl og Knut Helland ved Ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Bergen har dannet selskapet Weyland AS. De har fått støtte fra RENERGI til å kommersialisere teknologien.

- Vi håper å starte byggingen til høsten, og at vi kan produsere fra utpå vinteren neste år, sier Helland. Under en workshop om biodrivstoff i Oslo 7. mars opplyste han at de detaljprosjekterer et pilotanlegg.

Nytt patent

Weydahl og Helland vurderte først å bruke returpapir som råstoff, men vil i stedet satse på rivningstrevirke. Anlegget skal produsere 16,5 millioner liter etanol. Hver kilo råstoff gir 0,33 liter etanol.

Overgang til etanol som drivstoff i motorkjøretøyer i stedet for bensin og diesel, gir betydelige reduserte utslipp av klimagasser.

Den største utfordringen er at prosessen bruker mye svovelsyre. Selv om konsentrert syre gjenvinnes i prosessen, må noe syre tilsettes. I prosessen Weydahl og Helland har tatt patent på, reduseres syreforbruket tilstrekkelig til at fremstillingen av etanol etter sterksyremetoden kan gi god lønnsomhet.

- Under gjæringen vil utslippet av CO2 bli anslagsvis 15.600 tonn årlig, men det oppveies av kulldioksid som opptas i trevirket under veksten i skogen, sier Helland. I tillegg vil noe gips og lignin komme ut av prosessen.

96 prosent ikke nok

"Treavfall fra byggeplasser er råstoffet som skal brukes til å produsere etanol ved anlegget som prosjekteres i Bergen."

Etanol som brukes til brennstoff, må ha en renhet på minst 99 prosent. Hvis den inneholder for mye vann, vil vannet skilles ut i bensintanken og skape problemer for motoren.

Etanolfremstilling ved hjelp av konsentrert svovelsyre er foreløpig ikke etablert i stor skala noe sted i verden. Pilotanlegg fins i USA og er under bygging i Japan. Danmark har et mindre anlegg med hvetehalm som råstoff.

De store volumene av etanol til drivstoff lages i dag av jordbruksprodukter som sukkerrør, mais, bygg og hvete. Disse hører til første generasjons biodrivstoff, og de produseres via en enklere prosess.

Selge lisenser

Weyland AS har nå videreutviklet sin prosess til industrielt bruk. Deretter skal de tilby teknologien på lisensbasis til selskaper som i dag leverer tradisjonelle etanolanlegg på verdensmarkedet. Dette arbeidet og byggingen av pilotanlegget er beregnet å koste 14 millioner kroner.

Lenker:

Se også artikkelen Veikart for biodrivstoff

Powered by Labrador CMS