Kronikk: Stokk smarte løsninger

Energimerking av vedsekker gir bedre kjøpsinformasjon til kunden og høyere kvalitet på veden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stabling av vedsekker med truck. (Foto: Leif Kjøstelsen / Skog og landskap)

Ved er en fornybar og fremtidsrettet energikilde, men omsetningen av ved er gammeldags.

Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vårt forslag er at veden skal prises på grunnlag av det reelle energiinnholdet veden i sekken representerer. Hver sekk skal merkes med en minimumsverdi for antall kilo ved, et tall for maksimalt fuktinnhold i veden, samt en minimumsverdi for antall kilowattimer (kWh).

Vekt og fukt fremfor volum

En slik energimerkingsordning, der vekt og fukt erstatter volum, vil med enkle grep gi en mer effektiv og transparent vedomsetning, der kunden enklere kan sammenligne ved opp mot andre energikilder.

En annen fordel med en slik energimerking er at når vedprodusentene tar i bruk vekt og fuktighetsmåler, vil kvaliteten på veden øke. Rå ved har et lavere energiinnhold og gir en lav virkningsgrad i ovnen. Jo tørrere veden er, desto bedre blir også ovnens virkningsgrad.

Merking av energiinnhold på vedsekkene vil gi større tillit til bransjen, og antall useriøse vedselgere med fuktig ved i sekken blir redusert.

Avgjørende informasjon blir borte

I dag selges vedsekken ut fra hvor stor den er og ut fra hvilket treslag den inneholder. Mens frukt og grønnsaker selges i vekt, selges ved etter volum.

Uten måling av vekt og fuktinnhold går kunden glipp av den betydeligste informasjonen om vedsekken, nemlig hvor mye energi den inneholder.

Dette skaper en uoversiktlig markedssituasjon som er til ulempe for både kjøper og selger. Kunden mistenker selgeren for å fylle for lite ved i sekken, eller at veden som blir tilbudt er fuktig, noe som igjen kan gi problemer for vedprodusentene som risikerer å få rykte på seg for å selge for lite ved med for mye fuktighet.

Merking er viktig

En fremtidsrettet og konkurransedyktig vednæring fordrer profesjonell logistikk fra skog til marked, nye forretningsmodeller og god markedsorientering. Innovasjon blir viktig innen disse områdene.

Et lite klistremerke på en vedsekk er kanskje ikke det mange forbinder med innovasjon, men faktum er at innovasjon også er de små og inkrementelle forbedringene.

Vedfyring kan erstatte oljefyring

Fornybarsamfunnet krever økt satsing på karbonnøytrale energikilder slik som vindkraft, solenergi og bioenergi. Ved er en av våre viktigste oppvarmingskilder, og hvert år omsettes det cirka to millioner kubikkmeter ved. I tillegg hugger, kløyver og stabler privatpersoner cirka 1,5 millioner kubikkmeter ved.

Markedsverdien av all ved som fyres opp i norske ovner er på rundt fire milliarder kroner, og energimengden tilsvarer 7 TWh (En terrawattime tilsvarer en milliard kilowattimer, og én kilowattime tilsvarer at en ovn på 1000 W står på i én time). Det er nok energi til å varme opp 400 000 husstander.

Om veden erstatter oljefyring, utgjør besparelsen i CO2-utslipp drøye to millioner tonn CO2 per år, noe som tilsvarer en femtedel av alle CO2-utslippene fra veitrafikk.

På sikt krever hensynet til jordens klima en omstilling av vårt energisystem, både for å møte det økte behovet for fornybar energi, og for å sikre effektiv distribusjon og omsetning. En ny energimerkingsordning for ved vil være et lite, men viktig skritt på veien mot lavkarbonsamfunnet.

Powered by Labrador CMS