– Fleinsopp og LSD gir ikke psykiske problemer

Folk som tar psykedeliske stoffer har ikke dårligere psykisk helse enn andre, viser ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fleinsopp. (Foto: Wikimedia Commons/Patrick Ullrich)

Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen ved Institutt for nevromedisin ved NTNU har analysert data fra en amerikansk, nasjonal undersøkelse om rusmidler og helse.

130 000 tilfeldig utvalgte personer ble spurt, 22 000 av disse hadde brukt psykedeliske stoffer én eller flere ganger.

Målet med undersøkelsen var å se om det var noen sammenheng mellom bruk av psykedeliske stoffer og psykiske lidelser. Forskerne fant ingen forbindelse. De så derimot en sammenheng mellom bruk av psykedelika og færre psykiske lidelser.

Finner ingen forbindelse

Forskerne har brukt data fra den amerikanske undersøkelsen US National Survey on Drug Use and Health fra perioden 2001-2004. Her ble deltakerne blant annet spurt om de har fått behandling for psykiske lidelser og om symptomer på en rekke psykiske lidelser – det siste året.

De spesifikke symptomene som ble undersøkt var angstlidelser, humørforstyrrelser, psykose og generelle psykiske problemer.

Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen. (Foto: NTNU)

På bakgrunn av denne informasjonen kunne Krebs og Johansen undersøke om det fantes noen forbindelse mellom bruk av psykedelika og generelle eller spesifikke psykiske lidelser.

– Studien viser at bruk av LSD, fleinsopp, meskalin ikke kan kobles med høyere grad av psykiske lidelser eller behandling for psykiske lidelser, sier Pål-Ørjan Johansen.

Han legger til at de har tatt høyde for andre risikofaktorer som kan forstyrre resultatet.

Kan psykedelika ha positiv effekt?

Forskerne fant ut at folk som bruker psilocybin (fleinsopp), meskalin (psykedelisk kaktus) eller LSD i det store og det hele ser ut til å ha færre psykiske problemer enn de som ikke har brukt psykedelika.

Disse ser også ut til å ha mindre behov for behandling og for medisiner mot psykiske plager. Materialet gir ikke svar på hvorfor.

– Vi kan ikke utelukke at bruk av psykedelika kan ha negativ effekt på den mentale helsen hos noen individer eller grupper, men dette må ses i sammenheng med den positive effekten det kan ha på mental helse hos andre, sier Johansen.

NTNU-forskernes funn er ikke overraskende i internasjonal sammenheng. Johansen forteller at det fins flere nyere, velkontrollerte, kliniske forsøk fra for eksempel Johns Hopkins Medical School, som heller ikke har påvist noen varige, skadelige effekter av psykedelika.

Dette støtter opp under funnene Krebs og Johansen nå presenterer i det tidsskriftet PLOS ONE.

– Det er ikke påvist noen helsemessige eller sosiale problemer hos mennesker som har brukt psykedelika hundrevis av ganger i lovlige religiøse seremonier, sier Johansen og henviser til forskning gjort ved Harvard Medical School og Universitetet i Barcelona.

– Faktisk rapporterer mange om dype og meningsfulle erfaringer og varig positiv effekt ved bruk av psykedelika, forteller Krebs.

– Gir ikke avhengighet

Psykedelika er annerledes enn andre rusmidler som alkohol, heroin og tobakk.

– Eksperter på feltet er enige om at psykedelika ikke forårsaker avhengighet, og at stoffene ikke har skadelig innvirkning på hjernen, sier Johansen.

– Når man skal vurdere psykedeliske stoffer, som i enhver annen forskningsmessig vurdering, er det viktig å ha et objektivt syn på alle funn og unngå å bli påvirket av enkelthistorier om enten skadelig effekt eller positiv effekt.

– Alt kan ha negativ effekt, men bruk av psykedelika blir i gjentatte ekspertvurderinger ansett for å ha en lav risiko både for individet og samfunnet, forklarer han.

Teri Krebs forteller at psykedelika kan fremkalle følelser av angst og forvirring, men det er forbigående. – Trafikkulykker eller ulykker som fører til seriøse skader, er ekstremt sjeldne, sier hun og viser til European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

– Tidligere spekulasjoner om at psykedeliske stoffer kunne føre til psykiske problemer, var basert på et lite antall tilfeller og tok ikke høyde verken for den utstrakte bruken av disse stoffene eller det faktum at det er en ganske stor grad av psykiske problemer generelt hos befolkningen, mener Krebs.

Referanse:

Krebs & Johansen: Psychedelics and Mental Health: A Population Study, PLOS ONE 19. august 2013, doi: 10.1371/journal.pone.0063972.

Powered by Labrador CMS