Humor mot eldremyter

Eldreforsker bruker humor til å slå hull på myter om eldre og alderdom.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Lillehammer - Les mer

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Eldresitater

«Den beste måten å forberede alderdommen på, er ikke å la noen gleder gå fra seg. Da ville man bli naturlig mett av dage og ikke beklage det når ens tid er omme.»

«Med munterhet og latter – la rynkene komme!»

«Som gammel kan du si hva du vil, for det kan ikke ødelegge din framtidige karriere.»

«En mann vet at han begynner å bli gammel når han ser seg i speilet og ligner sin far.»

«Kvinnen frykter ikke alderen. Hun frykter bare mennenes mening om gamle kvinner.»

- Gjennom mine 25 år som eldreforsker har jeg hatt moro av å samle på muntre vitser, historier, fortellinger og ordtak hvor temaet handler om eldre eller aldring, forteller Øyvind Nøhr ved Høgskolen i Lillehammer.

- Dette har gitt materiale til nå hele tre bøker og krydret mangt et foredrag.

Noe har han plukket opp fra samtaler og møter han har hatt med eldre mennesker. Andre ting har han lest seg til. En del er oversettelser. Tekstene inneholder mye humor, men vel så mye visdom fra personer med lang livserfaring.

Slå hull på myter om eldre og alderdom

- Med bøkene mine vil jeg ikke bare more; jeg vil også slå hull i det jeg kaller myter om eldre og alderdom, sier Nøhr.

- Det er altfor stor avstand mellom hvordan de fleste eldre opplever det å eldes og leve livet som gammel, kontra det folk fleste tror om eldre. I mine kåserier er det derfor viktig for meg å formidle hvor bra de fleste eldre har det. I alle fall hvis helsa holder, sier han.

Smilerynker. (Foto: (Bokomslag: Gyldendal))

Undersøkelser viser at over halvparten av de spurte tror at personer 80 år og eldre er så skrale at de trenger sykehjemsplass. Faktum er at det er rundt hver tiende person.

De spurte trodde også at mellom 70 og 80 prosent av gamle opplever ensomhet. Levekårsundersøkelser viser at dette gjelder 30-35 prosent.

- I en undersøkelse jeg selv hadde ansvar for, fant vi at følelsen av ensomhet hos de som hadde passert pensjonsalder var lavest hos de som var 90 år og eldre, sier Nøhr.

Helseundersøkelser viser f.eks. at bare hver 6. eldre over 80 år vurderer sin helse som dårlig og hele 6 av 10 vurderer sin helse som meget god. Bare 1 av 15 i gruppen har pleiebehov, mens 1 av 8 får hjemmesykepleie.

Må planlegge for den friske alderdommen

I Sverige har forskere sammenlignet nye kull av 70-åringer og resultatene viser at eldre blir stadig sprekere. Det mer omfattende pleiebehovet setter ikke inn før folk nærmer seg 85 år. Sjuke eldre er ikke det store bildet.

- Politikere og ikke minst oss alle skal kunne planlegge for den friske alderdom ikke bare den syke, understreker eldreforskeren.

- Det er mulig å rehabilitere og habilitere eldre langt opp mot 100 år hvis man møter de med de rette holdninger og kunnskap, sier Nøhr.

Aldringens mange fasetter

Smilerynker er inndelt i over 20 temaer og viser at aldringen har mange fasetter. Visdomsord om klokskap og livserfaring er sentralt, kjærlighet og vennskap likeså. 

Det er også mange perspektiver på kvinner og menns aldring. Klart mest om kvinner og særlig det som går på kroppslige forandringer.  

Mange har forsøkt å definere når man er gammel og hvordan man møter alderdommen med verdighet. Rynker som kommer og hår som forsvinner har også mange ment noe om.

Mye å lære

Interessen for eldre og aldring fikk Nøhr da han skulle samle inn materiale til sin hovedfagsoppgave tidlig på 1980-tallet.

Han var da innom rundt 150 husstander i Rendalen kommune for å se hvordan det var å bli gammel i en grissgrendt kommune når kvinner og ungdom flyttet ut. 

- I de fleste tilfeller endte vi opp med gode samtaler langt utenfor undersøkelsen, forteller Nøhr.

- Jeg opplevde da eldre som gode historiefortellere og at de hadde mye livserfaring å dele. Denne erfaringen har jeg tatt med meg videre i livet.  Jeg anbefaler alle å besøke en pensjonist om de kan eller invitere en på et godt måltid!

- Selv kan jeg kort oppsummere hva jeg har lært av de eldre: Ta vare på de mulighetene som livet gir deg, gjør gjerne ting du tror du vil angre på senere, ta vare på helsa di, samle på gode venner og bevar leken og livsgleden så lenge du kan.

Powered by Labrador CMS