- Beinskjøre bør utfordre grensene sine

Fysisk funksjon og tro på egen kroppsmestring er svært viktig for livskvaliteten til beinskjøre kvinner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Hvis du har liten tro på egen mestring knyttet til daglige aktiviteter, så blir du mindre fysisk aktiv. Eldre beinskjøre mennesker bør derfor motiveres til å være fysisk aktive og utfordre grensene sine.

Det sier forsker og fysioterapeut Astrid Bergland ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har undersøkt livskvaliteten hos 89 beinskjøre kvinner i alderen 60 til 83 år.

Bergland har sett på sammenhengen mellom livskvalitet og fysisk funksjon, og i tillegg har hun undersøkt kvinnenes tiltro til egen mestring med hensyn til ulike vanlige aktiviteter.

Alle deltakerne i studien var hjemmeboende, hadde påvist beinskjørhet og minst ett brudd i ryggraden.

Funnene viser at svært få av kvinnene i undersøkelsen hadde god livskvalitet, og åtte prosent hadde verst tenkelig livskvalitet med hensyn til generell helse.

Etterlyser målinger

Kvinnene med best balanse og gangfunksjon hadde vesentlig bedre livskvalitet sammenlignet med de som hadde dårligere ytelse.

- Helsepersonell bør gjøre prestasjonsbaserte målinger av balanse og gangfunksjonen til beinskjøre, siden disse er så viktige for å vurdere hvordan folk har det. Gangfunksjon og balanse kan forbedres ved trening, og kompetansen finnes, fremhever Bergland.

Med slike målinger mener hun samfunnet kunne spart store utgifter til medikamenter, i tillegg til å spare enkeltindividet og deres pårørende for unødig lidelse.

- Dessuten oppleves det å kunne hanskes med sin egen situasjon uten å bruke medikamenter som bra for den enkelte, og inspirerer til mer aktivitet, påpeker hun.

Et porøst land

Rundt 100 000 kvinner i Norge er rammet av beinskjørhet, og ifølge Folkehelseinstituttet ligger kvinner i Oslo på verdenstoppen i bruddskader. I Oslo får annenhver kvinne og hver fjerde mann minst ett brudd etter fylte 50 år.

Studien viser at kvinnene med best balanse og gangfunksjon hadde mye bedre livskvalitet sammenlignet med de som hadde dårligere ytelse. (Foto: www.colourbox.com)

- Beinskjørhet er en lidelse som gjør folk redde for å falle og skade seg. Det er vanlig å bli redd for å bevege seg, noe som igjen fører til dårligere livskvalitet, fremhever Bergland.

Tidligere forskning viser at fysisk aktivitet virker oppbyggende på beinmassen, mens passivitet gjør at skjelettet blir sprøere. Mosjon er trolig det aller viktigste for å forebygge beinskjørhet.

Referanse:

Bergland A, Thorsen H, Kåresen R. The association between the generic and disease specific quality of life questionnaire and mobility and balance among women with osteoporosis and vertebral fractures, Ageing Clinical and Experimental Research, nr 23 2011

Powered by Labrador CMS