Ut med urfuglen

Den 150 millioner år gamle archaeopteryx har lenge fått nyte statusen som verdens første fugl. Nå antyder et ferskt funn at den berømte urfuglen kanskje bare er nok en fjærkledd dinosaur.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Berlineksemplaret av urfuglen archaeopteryx. (Foto: H. Raab/Wikimedia Commons)

Det aller første fossilet av urfuglen archaeopteryx dukket opp med perfekt timing. Funnet ble gjort i 1861, under to år etter at Darwin utgav sin Artenes opprinnelse.

Debatten gikk høyt rundt ideen om at jordas arter hadde utviklet seg fra mer primitive livsformer. Og så fant man altså avtrykket etter dette nydelige lille vesenet, med knokler som var halvt krypdyr, halvt fugl, hvilende i en krans av fjær. Evolusjon tatt på fersken, så å si.

Archaeopteryx ble ansett som bindeleddet mellom dinosaurer og fugler. Den fikk status som den aller eldste og mest primitive fuglen, og har siden vært et ikon i paleontologien og evolusjonslæra.

Men nå kan det altså hende at den gamle fuglen slett ikke er noen fugl i det hele tatt.

Oppdagelsen av en ny fjærkledd dinosaur og påfølgende analyser av slektskapsforholdene har skjøvet archaeopteryx ut av fuglenes rekker (gruppa Avialae).

Nå ser det ut til at urfuglen heller passer inn i Deinonychosauria, ei gruppe fuglelignende dinosaurer.

Både Avialae og Deinonychosauria stammer fra de samme forfedrene, i gruppa Paraves.

Slik kan den fuglelignende dinosauren Xiaotingia zhengi ha sett ut. (Foto: Xing Lida and Liu Yi)

- Dette funnet viser at mange trekk som tidligere ble ansett som symptomatisk for Avialae, inkludert lange og robuste forbein, faktisk karakteriserer den mer omfattende gruppa Paraves, skriver Xing Xu fra Linyi University og kollegaene hans i siste utgave av Nature.

Stammer fortsatt fra dinosaurene

- Dette er et interessant funn. Her ser det ut til at archaeopteryx er en søstergruppe til fuglene, sier Espen Madsen Knutsen fra Geologisk Museum ved Universitetet i Oslo.

Den nye tolkningen kan løse en av utfordringene knyttet til den opprinnelige grupperingen.

De tidlige fuglene var nemlig planteetere, mens de fuglelignende dinosaurene stort sett var bytteetere. Forskerne har hatt problemer med å forklare hvorfor archaeopteryx skilte seg ut som en sjelden bytteeter blant fuglene.

Knutsen understreker imidlertid at de nye funnene ikke rokker ved kunnskapen om at fuglene utviklet seg fra dinosaurer.

- Det finnes fossiler oppover langs hele greina fra dinosaur til fugl. Dette betyr bare at akkurat archaeopteryx får en annen plassering på slektstreet.

Ny dinosaur

Siden oppdagelsen av archaeopteryx har urfuglens herkomst vært diskutert flere ganger. I dette tilfellet er det fossilet etter Xiaotingia zhengi som har satt skapningen i et nytt lys.

Xiaotingia var en fuglelignende dinosaur i hønsestørrelse. Den levde sent i juratida, i områdene som i dag ligger i Liaoningprovinsen i Kina. Denne skapningen er en ny representant i ei lang rekke av fuglelignende dinosaurer og dinosaurlignende fugler som er funnet fra denne tida.

Fossilet av den fuglelignende dinosauren Xiaotingia zhengi. (Foto: Xing Lida and Liu Yi)

Det spesielle med xiaotingia er hva den gjorde med vurderingene av slektskap mellom disse ulike skapningene. Xu og kollegaene hans har analysert de spesielle karaktertrekkene til flere ulike arter.

Da de inkluderte xiaotingia i analysene, pekte resultatet mot at verken det nye fossilet eller archaeopteryx befant seg blant de tidlige fuglene i gruppa Avialae, men derimot blant dinosaurene i gruppa Deinonychosauria.

Dersom forskerne ekskluderte xiaotingia fra analysene, var archaeopteryx tilbake på plass som urfugl.

Viktig for andre funn

- Det virker altså som om xiaotingia, det nye fossilet, er viktig for plasseringen av de fuglelignende artene, sier Knutsen

Og nettopp plasseringen av archaeopteryx er igjen avgjørende for tolkningen av andre funn, påpeker Lawrence M. Witmer fra Ohio University i en kommentar til forskningen som nå publiseres i Nature.

- Hundrevis av publikasjoner (inkludert flere av mine egne) trekker på Archaeopteryx’ strukturer for å formulere og evaluere hypoteser om fugler, skriver han, og spør:

Til hvilken art skal vi nå snu oss når vi prøver å forstå tidlige fugler?

Svaret på akkurat det kan imidlertid endre seg fort, ifølge Knutsen fra UiO.

- Det kan når som helst komme et nytt fossil som gjør at archaeopteryx er tilbake blant de første fuglene igjen.

Referanse:

X. Xu, H. You, & F. Han, An Archaeopteryx-like theropod from China and the origin of Avialae, Nature 475, 465-470 (2011)
 

Powered by Labrador CMS