Prisvinner Jorunn Sandvik fikk blomster og diplom i tillegg til 150.000 kroner i prispenger.

Overlege ved St. Olavs Hospital premiert for forskning på slanke­operasjoner

Jorunn Sandvik får Helse Midt-Norges forskningspris for sin forskning på langtidseffekter etter fedmekirurgi.

Forskningsprisen er på 150.000 kroner og ble utdelt denne uken av Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge.

Det skriver Helse Midt-Norge på sine nettsider. Dagens Medisin har også omtalt tildelingen.

Jorunn Sandvik er spesialist i gastroenterologisk kirurgi og overlege ved Kirurgisk avdeling på Ålesund sjukehus.

Hun er leder for Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs Hospital og for Norsk forening for fedmekirurgi.

Opererte 644 pasienter

Sandvik ble ansvarlig for fedmebehandlingen i Møre og Romsdal for 18 år siden.

I løpet av ti år opererte hun 644 pasienter. Sandvik fulgte senere opp alle pasientene. Mange av dem har dermed minst ti til 15 års oppfølging.

Jorunn Sandvik etablerte en database hvor en mengde opplysninger om pasientene ble lagret.

De siste årene har hun brukt alle kliniske data, laboratoriesvar, undersøkelser, operasjoner, polikliniske utredninger og kontroller som grunnlag for en doktorgrad. Sandvik disputerte i 2020.

De tre artiklene som utgjør Sandviks ph.d.-grad er alle tatt inn i verden beste journaler for fedmebehandling, ifølge Helse Midt-Norge.

Fedmekirurgi er effektiv behandling

Fedmekirurgi er en effektiv behandling for personer med helseskadelig overvekt som ikke oppnår vektreduksjon på annen måte.

Det uføres omtrent 3.000 fedmeoperasjoner per år i Norge. I tillegg blir et ukjent antall operert i utlandet.

Korttidsresultatene etter fedmekirurgi gir rundt 30 prosent vektreduksjon etter ett år og bedring i metabolsk helse.

Metabolisme er et medisinsk begrep for kroppens forbrenning av næringsstoffer som sikrer energitilførsel og stoffer som er nødvendige for at kroppen skal fungere.

Og effekten holder den seg over tid, konkluderte forskere som har fulgt opererte i tolv år.

Fedme er i stor grad utenfor den enkeltes kontroll

«Fedme er, som andre kroniske sykdommer, resultat av kompliserte biologiske og sosiale prosesser som i stor grad er utenfor den enkeltes kontroll», skriver Sandvik i en artikkel i Tidsskriftet den norske legeforening, i november 2020.

Etter fedmekirurgi er det ikke restriksjon og mindre absorbering av mat som gir vekttap, viser nyere studier.

Det er den kompliserte fysiologiske responsen på den anatomiske endringen av mage-tarm-kanalen, forklarer Sandvik i artikkelen.

Forsøk på slanking kan gi avmakt og skamfølelse

Sammenlignet med kirurgi har livsstilsendringer alene liten effekt på vekt.

Livsstilsendringstiltak er heller ikke uten bivirkninger, viser studier.

På sitt beste kan slike tilbud gi hjelp til å mestre fedmesykdommen, forbedre levevaner og bremse vektutviklingen.

Men gjentatte runder med behandling som krever stor egeninnsats uten å gi forespeilet resultat, kan føre til avmakt og økt skamfølelse, ifølge en studie i Public Health Ethics fra 2017.

Bivirkninger

Fedmekirurgi fører til en endring i sult- og metthetshormoner og endrer kommunikasjon mellom tarmsystem, hjerne og fettvev, påpeker hun.

Men samtidig får mange bivirkninger etter fedmeoperasjon.

Som magesmerter, tretthet og gallestein. Likevel anbefaler forskere slankeoperasjon ved sykelig overvekt.

Les mer i denne saken fra Videnskab.dk: Nesten alle får bivirkninger etter fedmeoperasjon

Må ha vitamintilskudd og oppfølging

Kunnskapen om disse effektene har bidratt til utvikling av medikamenter som gir hjelp til vektnedgang.

I fremtiden vil antakelig utviklingen av medikamentell behandling kunne redusere behovet for fedmekirurgi.

Etter slankeoperasjon er det nødvendig med daglige vitamin- og mineraltilskudd. I 2018 kom det felles nordiske retningslinjer for oppfølging og tilskudd etter fedmekirurgi.

Kommer fremtidige pasienter til gode

Ifølge juryens begrunnelse har prosjektet «høy vitenskapelig kvalitet og har bidratt til økt kompetanse og kommer fremtidige pasienter til gode gjennom forbedret behandling og oppfølging».

Prismottakeren vil delta på regional brukerkonferanse for å orientere om forskningen som er grunnlaget for prisen.

Konferansen arrangeres 16. eller 17. november 2022 på Scandic Hell Hotell.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS