Stoffet tirzepatid gjorde det lettere å gå ned i vekt ved hjelp av livsstilsendringer.

Ny medisin mot fedme med svært gode resultater

En ny æra i behandlingen av fedme, mener forskere. Men virkningen varer trolig bare så lenge du tar medisinen.

I de siste 30 årene har antallet mennesker med fedme økt dramatisk over hele verden. Det har betydning for helsa. Når BMI-en bikker over 30 – grensa mellom overvekt og fedme – øker nemlig risikoen betydelig for sykdommer som diabetes type 2, søvnapné og hjerte- og karsykdom.

Fedme har imidlertid vist seg å være mye vanskeligere å bekjempe enn forskerne trodde. Utallige studier har vist at den mest brukte behandlingen – livsstilsbehandling – virker dårlig. Det eneste virkelig effektive tiltaket har vært fedmekirurgi.

Men nå er bildet i ferd med å endre seg. De siste årene har flere legemidler kommet på banen. I 2021 viste en studie for eksempel at stoffet semaglutid gir gode resultater.

Og nå kommer enda bedre nyheter.

En stor studie viser at stoffet tirzepatid gir rekordstort vekttap.

Medisin og livsstilsendring

Stoffet ble i utgangspunktet utviklet som en medisin mot diabetes 2, men tidlige tester viste at pasientene også gikk ned i vekt. Det er kanskje ikke så rart. For tirzepatid påvirker to ulike hormoner som er med på å styre blodsukkeret og følelsen av metthet.

De lovende indikasjonene gjorde at forskere satte i gang en stor studie på virkningen av tirzepatid mot fedme.

Forskerne rekrutterte 2.500 mennesker som veide for mye. Det store flertallet hadde fedme. Deltagerne veide gjennomsnittlig nesten 105 kilo og hadde BMI på 38.

Alle gruppene skulle endre livsstilen, med mål om å spise 500 færre kalorier enn de trengte om dagen og å være fysisk aktiv minst 150 minutter i uka.

Forskjellen mellom gruppene var medisinen tirzepatid.

Den ene gruppa tok en ukentlig sprøyte med 5 milligram tirzepatid, den andre tok 10 milligram, og den tredje tok 15 milligram. Den siste gruppa tok en ukentlig sprøyte med placebo, altså en injeksjon uten virkestoffer.

Ned 24 kilo

Forsøket varte i 72 uker, altså litt i underkant av ett og et halvt år.

Resultatene var oppsiktsvekkende.

Placebogruppa, som i praksis bare hadde fått livsstilsbehandling, hadde gjennomsnittlig gått ned 2,4 kilo. Dette gjenspeiler resultatene fra mange tidligere undersøkelser med livsstilsbehandling.

Gruppa på minste dose av tirzepatid hadde derimot gått ned over 16 kilo, mens gruppa på 15 milligram tirzepatid var blitt nesten 24 kilo lettere i gjennomsnitt. Dette tilsvarer en vektnedgang på over 22 prosent av kroppsvekta og ligner resultatene fra fedmekirurgi.

Tallene var nesten like gode i gruppa som tok 10 milligram tirzepatid ukentlig.

Mange gikk ned mye

Resultatene er oppgitt som gjennomsnitt, men det betyr så klart ikke at alle deltagerne i en gruppe gikk ned like mye. Noen gikk ned svært mye, mens andre hadde liten effekt.

Men resultatene viste likevel at et stort flertall av deltagerne gikk ned i vekt. I gruppa som tok mest tirzepatid, gikk over 90 prosent av deltagerne ned over fem prosent av vekta – et minstemål for at behandlingen skal ha noen effekt mot skadelige virkninger av fedme.

Det imponerende tallet var imidlertid at godt over halvparten av deltagerne i denne gruppa gikk ned mer enn 20 prosent av kroppsvekta. Til sammenligning var tallet i placebogruppa 3 prosent.

Medisinen hadde noen bivirkninger. Litt flere deltagere som fikk medisinen rapporterte om uheldige virkninger sammenlignet med placebogruppa.

De vanligste bivirkningene var symptomer fra magen, som kvalme, diare eller forstoppelse.

Noen svært få fikk dessuten betennelse i galleblæra. Det er imidlertid ennå ikke mulig å slå fast om medisinen var årsaken. Det er også kjent fra tidligere at det å gå ned i vekt er forbundet med slik betennelse.

Ingen mirakelkur

Dette er starten på en ny æra innen fedmebehandling, uttalte Ania Jastreboff, en av forskerne bak studien, ifølge MedPage Today.

Også andre eksperter mener tirzepatid kan bli et viktig redskap innen fedmebehandling. De advarer imidlertid mot å tro at vi har funnet en mirakelkur.

Stoffene i seg selv gjør deg ikke slankere, men de endrer signalene i kroppen slik at det blir lettere å gjennomføre en livsstilsendring og få til en vektnedgang.

– Men de virker bare så lenge medisinene tas, sier Simon Cork fra Anglia Ruskin University til avisa The Guardian.

Cork har ikke selv vært med på studien.

Han advarer om at lignende medisiner for vektreduksjon, som semaglutid, foreløpig bare er godkjent for bruk i maksimum to år. Deretter er det stopp.

– Vi vet at dette svært sannsynlig reverserer vekttapet for mange, det samme gjelder trolig tirzepatid, sier han.

Ikke like godt for alle

Jastreboff selv påpeker at det heller ikke er sikkert at tirzepatid har like stor effekt hos alle.

Deltagerne i denne studien hadde ennå ikke utviklet diabetes 2. Det kan ha hatt betydning for de gode resultatene. Tidligere studier har nemlig antydet at de som allerede har diabetes 2 fikk mindre vekttap av tirzepatid.

Det kan tale for at behandling bør starte tidlig, før følgesykdommene har utviklet seg, mener Jastreboff.

Men det trengs mer forskning. Både for å undersøke hvordan tirzepatid virker hos forskjellige mennesker og for å forstå de underliggende mekanismene bak fedme og hvordan vi skal hindre at store deler av befolkningen utvikler dette helseproblemet.

Referanse:

A. M. Jastreboff m. fl, Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity, NEJM, juni 2022. Sammendrag.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS