Forskerne bak studien påpeker at effekten de så hos rottene ligner på mekanismene som ligger bak utviklingen av flere sykdommer som henger sammen med overvekt hos mennesker. (Foto: Reuters, NTB Scanpix)

Mettet fett fikk rotter til å overspise

Det er ikke ett fett hva slags fett man spiser. En ny italiensk studie viste at mettet fett forkludret senteret som regulerer sultfølelse i rottehjerner.

Debatten om fett i kosten har rast de siste årene. Skal vi spise mest fett eller karbohydrater? Eller like mye av begge deler? Helsedirektoratet anbefaler at 25 til 40 prosent av vårt daglige kaloriinntak skal komme fra fett, og at maks ti prosent av dette er mettet fett.

I en ny studie, i tidsskriftet Frontiers in Cellular Neuroscience, undersøkte forskere hva mettet- og umettet fett gjør med hjernesenteret hypothalamus hos rotter.

Forskerne fant ut at mettet fett kan forvirre området i hjernen som bidrar til regulering av sultfølelse. Mettet fett kan derfor potensielt øke risikoen for å bli overvektig, i tillegg til sykdommer knyttet til overvekt slik som diabetes 2.

Mettet fett ga mer betennelse

I studien undersøkte forskerne tre ulike typer dietter: en diett bestående av 40 prosent mettet fett i form av animalsk olje, en diett bestående av 40 prosent umettet fett i form av fiskeolje, samt en kontrolldiett med ti prosent fett.

Mettet fett er fett der fettsyrene bare har enkeltbindinger mellom karbonatomene. Mettet fett finnes blant annet i animalske matvarer slik som rødt kjøtt. Umettet fett inneholder en eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomene, og finnes i en rekke planteoljer slik som raps, solsikke og soya, eller i fiskeoljer. Den velkjente omega-3-fettsyren er et eksempel på en umettet fettsyre.

I studien ble rottene plassert i ulike bur og hadde fri tilgang på mat og drikke. Forskerne målte hvor mye mat rottene spiste hver dag. Etter seks uker ble rottene avlivet og undersøkt.

Forskerne fant ut at de rottene som spiste mat som inneholdt mye mettet- eller umettet fett la mye mer på seg enn rottene som spiste kontrolldietten. Det til tross for at de spiste like mye mat hver dag. Selv om dette i stor grad skyldtes at fett-diettene bestod av flere kalorier, syntes forskerne det var overraskende at rottene orket å spise så mye energitett mat. Rottene som spiste mettet fett la på seg mest.

Forskerne så også at rottene som spiste mettet fett fikk økt aktivering av stoffet adenosin monofosfat-avhengig kinase (AMPK), som inngår i sultreguleringen i hjernesenteret hypothalamus, sammenlignet med rottene som spiste umettet fett eller kontrolldiett. I tillegg hadde rottene som spiste mettet fett økte nivåer av stoffer som tyder på oksidativt stress og betennelse i hypothalamus. Det kan også øke risikoen for en rekke kroniske sykdommer. 

Kan forklare mange sykdommer

Forskerne bak studien påpeker at effekten de så hos rottene ligner på mekanismene som ligger bak utviklingen av flere sykdommer som henger sammen med overvekt hos mennesker. 

Rottene som spiste en diett bestående av umettet fett hadde en mindre vektøkning enn rottene som spiste mettet fett. De hadde også lavere AMPK-aktivering, samt mindre oksidativt stress og betennelse i hypothalamus. Forskerne mener at AMPK-aktiveringen hos rottene som spiste mettet fett gjorde at rottene ikke ble mette ved samme kalorimengde som de andre rottene, og derfor la lettere på seg.

I tillegg hadde rottene som spiste mettet fett høyere grad av insulinresistens enn rottene som spiste umettet fett. Insulinresistens forekommer ved diabetes 2.

Studien varte bare i seks uker. I tillegg var det bare rundt 50 rotter med i studien. Dette er såkalt eksplorativ forskning, hvor forskerne vet lite om effekt av mettet fett på hjernecellene fra før av, og man bør derfor være forsiktig med å trekke paralleller til mennesker. Funnene må derfor bekreftes i flere ulike typer studier.

Forskerne mener likevel at funnene bekrefter hypotesen om at et for høyt kaloriinntak fra mettet fett fører til problemer med sultreguleringen i hypothalamus og kan bidra til utvikling av sykdommer knyttet til overvekt.

Referanse:

Emanuela Viggiano m.fl.: Effects of an High-Fat Diet Enriched in Lard or in Fish Oil on the Hypothalamic Amp-Activated Protein Kinase and Inflammatory Mediators. Frontiers in Cellular Neuroscience. 9. mai 2016. 

Powered by Labrador CMS