Gener gjør barn ekstremt overvektige

Forskere har funnet to genvarianter som gjør barn ekstremt overvektige.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ikke bare dårlige spisevaner og manglende mosjon som gjør folk overvektige. Forskere har oppdaget at små endringer i to spesielle gener kan føre til overvekt allerede tidlig i livet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Fakta:

Den nye typen studier – der forskere undersøker endringer i flere millioner genetiske markører og hvilken sammenheng det har med sykdommer og fysiske egenskaper – kalles for GWAS (Genom-Wide Association Studies).

Fakta:

DNA er bygget av opp fire forskjellige byggeklosser (nukleotider).

Hvis det på et spesifikt sted på genomet normalt forekommer to ulike nukleotider (varianter), kalles dette en «enkelt nukleotidpolymorfi» (SNP: singel nucleotide polymorphism).

Hvis denne SNP-en ligger inne i et gen, kan den påvirke kroppen.

Noen mennesker er genetisk disponert for å bli overvektige. Det har forskere visst lenge.

Nå har en internasjonal forskergruppe funnet frem til at små endringer i to spesielle gener har en del av skylden. Dette er et gjennombrudd i forskningen på området.

– Det har vært mange studier av de genetiske forholdene som gjør seg gjeldende når voksne mennesker blir overvektige. Men ikke mange om barn, forteller Hans Bisgaard, leder av Dansk BørneAstma Center og professor i barnesykdommer ved Københavns Universitet.

Sammen med doktorgradsstudent Eskil Kreiner Møller har han stått for en del av det danske bidraget til den nye forskningen, som inkluderer undersøkelser på 5000 barn. 

Derfor blir mennesker overvektige

Ekstrem overvekt er blant de største helseproblemene i den vestlige verden, og flere studier har vist at også genene har stor betydning. Problemet med overvekt er spesielt stort blant barn.

De siste fire årene har flere store studier tatt for seg genetiske årsaker til at noen voksne mennesker legger på seg. Forskere har blant annet funnet ut at variasjon i genet FTO spiller inn.

– En av fordelene med å studere barn er at de ikke har hatt et langt liv med en usunn livsstil. Dermed er det mer sannsynlig at fedmen skyldes variasjon i genene, forklarer Bisgaard.

Enormt europeisk samarbeid

Forskerne har inngått i et omfattende internasjonalt samarbeid og kartlagt genetiske variasjoner i mange tusen av barn, først og fremst fra Europa.

De genetiske variasjonene er sammenlignet med målinger av vekt, høyde, hodeomkrets og disposisjon for blant annet astma, allergi og overvekt.

Mer enn 20 europeiske forskningsinstitusjoner har deltatt i samarbeidet – og skapt resultater som er utenkelige for en enkelt institusjon. En genetisk analyse av bare én person koster om lag 3000 kroner, altså 15 millioner kroner for de 5000 barna.

– Vi har «bare» data fra en mindre gruppe på om lag tusen barn. Den er for lite til å trekke sikre konklusjoner. Men når vi samarbeider med andre forskere, blir resultatene mye mer solide, forklarer Bisgaard.

Ser på mer enn 2,5 millioner markører

Forskerne har undersøkt variasjoner i over 2,5 millioner markører i barnas arvemateriale. En markør er en bestemt rekkefølge av molekylære byggeklosser (nukleotider, se faktaboks) på et bestemt sted i DNA-et.

Variasjoner ved en spesifikk markør kan ha på innflytelse for eksempel hvordan kroppen lagrer fett.

Forskerne oppdaget at ekstremt overvektige barn ofte har en spesifikk variant omkring to markører på kromosom 13 og 17, ved genene som kalles OLMF4 og HOXB5.

Omvendt forskning

Normalt formulerer forskere først en hypotese om sammenhengen mellom et spesifikt gen og en fysisk egenskap – for eksempel at OLMF4 har innflytelse på fedme blant barn. Denne tradisjonelle metoden gjør at forskerne ikke kan studere gener de ikke vet noe om.

Derfor valgte de danske forskerne å gjøre ting på en annen måte. Eskil Kreiner Møller forklarer:

– Vi tester alle markører fordelt over hele genomet. Det vil si at vi ikke stiller opp noen hypotese på forhånd. Markørene sier også noe om arvestoffet i området rundt, så vi oppdager andre interessante gener. På den måten går vi inn bakdøren i biologien og driver forskning på en helt ny måte.

Store muligheter

Fedmeforsker Thorkild I. A. Sørensen fra Institutt for Folkesunnhetsvitenskap ved København Universitets har også bidratt til den nye forskningen. Han forteller at de nye resultatene skaper et grunnlag som andre forskere kan bygge videre på.

– Vi kjente fra før 60 genvarianter som påvirker overvekt hos mennesker. Den nye studien har lagt til to nye. Vi ser en sammenheng, men vi kjenner ikke de mekanismene som ligger bak. Den neste oppgaven blir derfor å identifisere denne mekanismen og undersøke om den kan endres. Det kan imidlertid ta mange år, sier han.

Referanse:

A genome-wide association meta-analysis identifies new childhood obesity loci, Nature Genetics, doi:10.1038/ng.2247

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS