Trening gir stress

Overvektige blir rådet til å trene, men treningen kan gjøre dem mer stresset. Stresset gjør det vanskelig å gå ned i vekt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sitter kiloene bom fast til tross for iherdig trening?

En ny, norsk undersøkelse kan gi en pekepinn på hvorfor det er vanskelig for overvektige å gå ned i vekt ved hjelp av trening.

– Det blir ofte sagt at overvektige bør endre kosthold og trene for å gå ned i vekt, sier Brynjar Foss, førsteamanuensis ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger (UiS). 

– Kan hende er også stress noe som bør hanskes med.

I studien deltok 17 inaktive personer med BMI på over 35 i et opplegg for livsstilsendring med trening, kosthold og seminarer.

Til tross for livsstilsendringene, gikk personene mindre ned i vekt enn treningsmengden og kostholdet skulle tilsi.

Dette kan ha noe med stresshormonet kortisol å gjøre. For deltakerne i studien førte nemlig programmet til at kortisolnivået økte, og de ble mer stresset. Tidligere forskning viser at økt stress gjør det vanskelig å gå ned i vekt. 

Studien er publisert i tidsskriftet Journal of Exercise Physiology online.

Seks måneder senere: fortsatt stresset

Rett etter at trenings- og kostholdsprogrammet var ferdig, hadde de som deltok høyere nivå av kortisol enn kontrollgruppen.

Også seks måneder etter å ha fullført var nivået av stresshormonet høyere.

Mest vektnedgang med lite stress

De av deltakerne som gikk mest ned i vekt var de som hadde lavest nivå av kortisol. Selv om akkurat denne studien viser at trening gir økt produksjon av kortisol hos overvektige, er det langt fra fastslått.

Forskningen setter oss heller inn på et spor av noe det bør forskes mer på.

I gruppen som trente var det 17 personer og i kontrollgruppen var det 18. Det er i utgangspunktet lite å konkludere ut ifra, mener forskerne.

Dessuten var det store forskjeller mellom deltakerne blant annet med hensyn til hvilke medikamenter de tok.

Men etter gjennomført trenings- og kostholdsprogram hadde de som deltok klart høyere nivå av kortisol enn kontrollgruppa. Det antyder derfor at deltakelse i programmet ga høyere nivå av stresshormonet.

Fat and fit

Selv når vektnedgangen er liten bidrar livsstilsendring til bedre livskvalitet hos personer med fedme, ifølge en ny studie publisert i Fysioterapeuten.

– Dersom du er i fysisk aktivitet kan du ha god helse selv om du er overvektig, sier fysioterapeut Martha Loland, som har gjort studien i sin master i helsevitenskap ved UiS.

– Sjansen for å få hjerte- og karsykdommer er mindre for overvektige som trener enn for dem som ikke gjør det.

Referanser:

Foss, Brynjar, Sæterdal, Lars Rune, Nordgård, Oddmund, Dyrstad, Sindre Mikal: Exercise Can Alter Cortisol Responses in Obese Subjects. Journal of Exercise Physiology online. Februar, 2014. Volum 17, nummer 1.

Foss, Brynjar, Dyrstad, Sindre Mikal Stress in obesity: Cause or consequence? Medical Hypotheses. 2011, Volum 77. (Abstract)

Loland, Martha, Dyrstad, Sindre Mikal: Endring i helserelatert livskvalitet gjennom et ettårig kommunalt livsstilsendringstiltak. Fysioterapeuten. 2014, Volum 2.

Powered by Labrador CMS