Overvektige amerikanske gamlinger

Hele 90 prosent av amerikanske menn over 60 år er overvektige. Det samme gjelder sju av ti kvinner i samme aldersgruppe. Én av tre amerikanere over 60 er klinisk feite.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

KMI

Klassifisering av KMI (kg/m²)

Undervekt: under 18,5
Normalvekt: 18,5 - 24,9
Overvekt: 25 - 29,9
Fedme 1: 30 - 34,9
Fedme 2: 35 - 39,9
Fedme 3: 40 -

WHOs KMI-tabell er utarbeidet for voksne og passer ikke for barn.

Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

De aller fleste amerikanere risikerer altså å bli overvektige eller feite på sine eldre dager.

Tallene går frem av en ny og omfattende studie som har fulgt 4 000 amerikanere i 30 år. Studien pågikk fra 1971 til 2001, og deltagerne var mellom 30 og 59 år da den startet.

Det er første gang en amerikansk studie undersøker den langsiktige risikoen for at voksne mennesker skal utvikle overvekt eller fedme. Arbeidet er publisert i Annals of Internal Medicine (se lenke nederst).

Enda mer fedme i vente

- Nasjonale undersøkelser og andre studier har fortalt oss att USA har et stort vektproblem, men denne studien antyder at vi kan ha en enda større grad av overvekt og fedme i vente de neste tiårene, sier Elizabeth G. Nabel.

Utsagnet stammer fra en pressemelding fra de amerikanske National Institutes of Health (NIH). Nabel er direktør for National Heart, Lung and Blood Institute som hører inn under NIH.

65 prosent over 20 år er overvektige eller feite

For et par år siden ble det offentliggjort tall som viste at 65 prosent av alle amerikanere over 20 år var enten overvektige eller feite.

Den samme undersøkelsen viste at hele 30 prosent av hele den voksne amerikanske befolkningen var klinisk feite.

Disse estimatene kommer fra National Nutrition Examination Survey fra 1999-2002.

Undervurderer risikoen

Nabel påpeker at den nye studien kanskje undervurderer risikoen i visse etniske grupper. Alle de undersøkte var nemlig hvite amerikanere.

Tidligere studier har vist at risikoen for fedme og overvekt er større i andre etniske grupper, som for eksempel spansktalende amerikanere eller afroamerikanere - spesielt blant kvinner.

Ikke overrasket

- Det er ikke så veldig overraskende, sier Andrew Prentice, professor i ernæring ved London School of Tropical Hygiene and Medicine til tidsskriftet New Scientist.

- Som nasjon har amerikanerne lagt på seg ubønnhørlig de siste 30 årene. Vi vet også at vektøkning er et gradvis fenomen når man blir middelaldrende, sier Prentice.

Studien viser imidlertid at det ikke er noen garanti at du har rukket å bli middelaldrende uten å bli feit. Én av fire menn, og én av fem kvinner som holdt seg slange til de ble middelaldrende, var overvektige fire år seinere.

Sykdomsrisiko

Overvekt og fedme knyttes til høyere risiko for kroniske sykdommer som hjertesykdommer eller diabetes.

En kontroversiell amerikansk studie som ble offentliggjort i april i år, antyder imidlertid at overvekt og fedme kanskje ikke henger sammen med økt dødelighet.

Studien ble offentliggjort i Journal of the American Medical Association av Katherine Flegal ved US Centers of Disease Control and Prevention.

Bedre helsetjeneste

Prentice tror dette kan henge sammen med at helsetilbudet for mennesker med kroniske sykdommer har blitt mye bedre.

- Dette holder folk friske, men kostnaden for helsetjenestene er enorm. Denne kunne blitt massivt redusert ved å gå ned i vekt, sier han.

- Overvekt og fedme øker risikoen for dårlig helse. Vi håper disse resultatene blir en oppvekker for amerikanere i alle aldere, sier Nabel.

 

Kroppsmasseindeks

Forskerne bak den nye studien har brukt de samme målene på overvekt og fedme som Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert.

Disse målene baserer seg på den såkalte kroppsmasseindeksen (KMI), eller Body Mass Index (BMI).

Kroppsmasseindeks er et uttrykk for vekt i forhold til høyde. Den regnes ut ved å dele vekten på kvadratet av høyden.

Indeksen brukes internasjonalt for å måle og sammenligne helserisikoen ved over- og undervekt, og for å følge utviklingen av kroppsvekt i en befolkning.

Passer ikke alltid på enkeltpersoner

Vårt eget Nasjonalt folkehelseinstitutt påpeker at indeksen ikke alltid er egnet til å vurdere enkeltpersoners helse, siden det er andre faktorer som også spiller inn når det gjelder sykdomsrisiko.

Også livmålet og livmål i forhold til hoftemål benyttes som indikator for helse.

Ifølge kroppsmasseindeksen vil en person på 1,80 meter ha normalvekt fra 60 til 81 kilo, forstadium til fedme mellom 81 og 97 kilo, og fedme ved vekt over 97 kilo.

En person på 1,65 meter vil ha normalvekt mellom 50 og 68 kilo, forstadium til fedme mellom 68 og 82 kilo, og fedme hvis vekten er over 82 kilo.

Referanse:

Ramachandran S. Vasan; Michael J. Pencina; Mark Cobain; Matthew S. Freiberg; og Ralph B. D’Agostino: Estimated Risks for Developing Obesity in the Framingham Heart Study; Annals of Internal Medicine, oktober 2005.

Lenker:

National Institutes of Health: Pressemelding: Vast majority of adults at risk of becoming overweight or obese
Nasjonalt folkehelseinstitutt: Kroppsmasseindeks og vurdering av vekt
New Scientist: 90% of US men over 60 now overweight

Powered by Labrador CMS