Studier har vist at litt overvekt kan være bra. En leser lurer på hvor mye ekstra muskler kroppen får når vekten klatrer oppover. (Foto: Colourbox)

Spør en forsker: Hvor mye muskler får du av å være overvektig?

Å bære på ekstra vekt gir mer muskler, men ikke så veldig mye.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er mer enn hver fjerde nordmann overvektig. I hele verden er det snakk om 2,1 milliarder overvektige.

En av leserne våre er nysgjerrig på hvor mye muskler overvekten kan gi oss:

Det kan være tungt å bære på overvekt. Hvor mye muskler får man av det?

Lite ekstra muskler

– Det er helt riktig at man får mer muskler når man får mer vekt å bære på, sier Jøran Hjelmesæth.

Han er professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og leder Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

– Men veldig mye er det ikke, legger han til.

Professor Hjelmesæth forteller om amerikansk studie fra 2000 som så på hvor mye mer muskler kroppen får bare av å være overvektig.

Nesten 500 amerikanere var med i studien, og de ble delt inn etter kjønn. I fett og muskler er det nemlig kjønnsforskjeller.

– Det er en av de faktiske forskjellene på menn og kvinner som er nedarvet og påvirkes for eksempel av kjønnshormoner, sier Hjelmesæth.

Kroppsmasseindeks

Det kalles overvekt når du har en BMI, eller kroppsmasseindeks, på mellom 25 og 30. Høyere BMI enn dette teller som fedme. Hvis du vil regne ut din egen BMI, kan du gjøre det på en av de mange nettkalkulatorene som finnes.

Så enkle utregninger blir imidlertid ikke helt riktige. De skiller for eksempel ikke mellom om vekten er fett eller muskler. Kroppsbyggere kan derfor ende opp med helt feil tall.

– Kroppen regulerer automatisk hvor mye muskler den trenger for å klare det den skal, sier professor Jøran Hjelmesæth. (Foto: Sykehuset i Vestfold)

Tilbake til studien fra USA:

22 kilo muskler

En normalvektig kvinne kan for eksempel være 180 centimeter høy og veie 75 kilo. Hun har da en BMI på 23.

– Ifølge studien er rundt 22 av de 75 kiloene hennes muskler, forteller Hjelmesæth.

Da er altså 29 prosent av kroppsvekten hennes muskler.

Jo mer hun legger på seg, jo skjevere fordelt blir forholdet mellom muskler og fett.

Bare én kilo

Er du mann med de samme målene, 180 centimeter og 75 kilo, er 31 av kiloene muskler.

Altså ni kilo mer muskler enn kvinnen.

Hvis begge går opp ti kilo til, slik at de veier 85 kilo, får de en BMI på 26,2. Da er de lett overvektige.

Studien som Hjelmesæth refererer til, viser at muskelmassen til kvinnen da bare vil ha økt med én kilo. Mannens har økt med tre kilo.

Mer vekt, mindre muskler

Hvis kvinnen så går opp enda 15 kilo, til å veie 100, vil bare én av de 15 kiloene være muskler. Tre av kiloene mannen legger på seg fra 85 til 100 er muskler.

– Det er altså ganske lite muskeløkning ved vektoppgang, sier professor Hjelmesæth.

Først gikk personene i eksempelet vårt opp ti kilo, så gikk de opp 15. Begge vektøkningene førte med seg den samme økningen i muskelmengden. Muskeløkningen ble med andre ord mindre jo høyere vekten ble.

Undersøkelsen sier ikke hvorfor, og Hjelmesæth har heller ikke sett noen forklaring på det noe annet sted.

Men han forteller at kroppen regulerer automatisk hvor mye muskler den trenger for å klare det den skal:

Får de musklene du trenger

– Kroppen er veldig god på å lagre fett. Det kan den gjøre mye av. Men kroppen lager ikke mer muskler enn det den trenger for å gjøre det den skal.

Du trenger litt mer muskler for å bære en tung kropp rundt, og det får du altså.

Du trenger enda mer muskler for å takle aktiviteter som styrketrening, og det får du også.

Referanse:

Ian Janssen m.fl: Skeletal muscle mass and distribution in 468 men and women aged 18-88 yr. Journal of Applied Physiology, 1, 81-88, 1. juli 2000.

Powered by Labrador CMS