Slapp av mot overvekt

Å lære seg å slappe bedre av kan hjelpe mot helseproblemer forbundet med overvekt, ifølge newzealandske forskere. Avspenningsmetoder brukes også i den norske fedmekampen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Å lære seg å slappe bedre av gjør det lettere å lytte til kroppens signaler, sier en av studiens forfattere. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)"

Resultatene stammer fra et forskningsprosjekt som undersøkte hvor effektive andre metoder enn slanking kan være for å forbedre livsstil og redusere psykisk stress og medisinske symptomer forbundet med overvekt.

Forskningsresultatene ble trykket i januarnummeret av den amerikanske journalen Preventive Medicine.

Avslapping for livsstilsendringer

Forskerne så på 225 kvinner med kroppsmasseindeks (KMI) på 28 eller mer, og med minst ett symptom på hjerte- og karsykdommer.

En av studiens forfattere, professor Caroline Horwath ved Department of Human Nutrition ved University of Otago i New Zealand sier til forskning.no at hypotesen bak studien var som følger: Å innlemme intensive avslappingsteknikker i behandling som ikke involverte slanking, øker sjansen for å greie å gjennomføre en sunn livsstilsendring i det lange løp.

- Vi så på tidligere forskning som sa at stress og negative følelser gjør det vanskeligere å holde seg til et sunt kosthold og en bærekraftig livsstil, sier Horwath.

- Hvorfor spiser du?

Hun forteller at behandling med metoder som ikke involverer slanking handler om å være oppmerksom på hvorfor man spiser, noe som ofte ikke har noe med å være fysisk sulten å gjøre.

- Mange overvektige spiser fordi de kjeder seg, fordi de er trøtte eller stresset og andre grunner. Målet er å redusere den spisingen man gjør når man ikke er fysisk sulten.

"Horwath sier at overvektige må lære seg å la være å bruke mat som belønning. (Illustrasjonsfoto: www.clipart.com)"

Horwath mener at stress og negative følelser kan føre til over- og trøstespising av mat med mye fett og sukker. Ved å lære å øve på ulike avslappingsteknikker som progressiv muskelavslapping og pusting med magen, har kvinnene fått noen effektive verktøy de kan bruke til å takle stress og følelser, uten at de ender opp med å spise usunn mat, skriver hun i studien.

- Å bare begrense matinntaket gjør at mange overvektige blir enda mer fokuserte på mat. Det kan høres paradoksalt ut, men de som er overfokusert på å spise mindre er de samme som oftest ender opp med å legge på seg enda mer, sier professor Horwath.

Første av sitt slag

Forskerne delte de 225 kvinnene opp i tre grupper, én med avslappingsteknikker og to grupper med rene ikke-slankingsmetoder, hvor den ene hadde gruppesupport mens den andre ble gjennomført via brev og telefon. I alle gruppene fikk kvinnene hjelp til å flytte fokus fra kaloritelling og kroppsvekt, og mot livsstilsendringer som fremmet velvære.

Ingen av kvinnene i de tre gruppene la på seg etter to år. Horwath sier dette er svært positivt i og med at overvektige har større risiko for å legge på seg enda mer.

Studien er det første randomiserte forsøket som vurderer effekten av avslappingstrening på overvektige kvinner. Forsøket ble fulgt opp etter ti uker, fire måneder, ett år, og nå til slutt etter to år.

Færre symptomer

Den siste oppfølgingsstudien viser at de kvinnene som tok del i intensiv avslappingstrening, én av de tre ulike metodene som ble testet, var de eneste som fortsatte å forbedre seg i forhold til psykiske og medisinske symptomer.

Forskerne brukte en medisinsk symptomsundersøkelse utarbeidet av Harvard Mind-Body Medical Institute, som inneholder en liste med ulike symptomer som søvnvanskeligheter, smerte, hodepiner og trøtthet.

Kvinnene ble spurt om å fylle ut et slikt skjema før forsøkene startet, og etter både ti uker og to år.

"Alle ikke-slankingsmetodene var ifølge forskerne effektive, men mest suksess hadde de pasientene som lærte, og fortsatte å øve på, ulike avslappingsmetoder. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)"

- Vi så klare reduksjoner i disse medisinske symptomene i alle gruppene, men reduksjonene var, etter to år, best opprettholdt i gruppen som også lærte avslappingsteknikkene, sier Horwath.

Videre studier

Selv om vekttap ikke var et av målene med studien, hadde kvinnene som fortsatte å øve på avslappingsteknikkene et gjennomsnittlig vekttap på to og en halv kilo da de ble veid etter to år.

Men alle kvinnene som ble undersøkt i studien hadde selv aktivt søkt hjelp til å takle vektproblemer. Horwath sier at hun nå har lyst til å sette i gang en studie som ser på hvordan newzealandske kvinner takler overvekt.

- Vi lurer på hva slags teknikker og metoder som faktisk brukes, fordi det finnes lite vitenskaplige data om hva kvinner gjør for å holde vekten nede, og hvordan de lytter til kroppens signaler, sier hun.

Norge blir tyngre

Den globale overvektsepidemien rammer også Norge. En undersøkelse gjort av Nasjonalt folkehelseinstitutt i perioden 2000 til 2003 i fylkene Oslo, Hedmark, Oppland, Troms og Finnmark viste at alle aldersgruppene, bortsett fra 30-årige kvinner fra Oslo, hadde en gjennomsnittlig KMI på over 25, som er Verdens Helseorganisasjons definisjon på overvekt.

Både menn og kvinner mellom 40 og 45 år veier over 5 kilo mer enn for femten år siden. Ifølge Folkehelseinstituttet diskuteres det i Norge en rekke tiltak for å bekjempe epidemien. Blant de mest fremtredende er bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolen og samfunnet forøvrig og redusert tilgang på energitette og næringsfattige matvarer som brus.

Helsedirektoratet anbefaler i tillegg innføring av flere rutinemessige målinger av høyde og vekt på helsestasjoner og i skoleverket, og en omfattende kompetanseheving av helsepersonell.

"Svendsen legger vekt på at nøkkelen til å gå ned i vekt fortsatt er mer mosjon og mindre mat, men sier at avslappingsteknikker også kan være hjelpsomme. (Illustrasjonsfoto: www.clipart.com)"

- Avslapping kan hjelpe

Mette Svendsen, ernæringsfysiolog ved klinikk for forebyggende medisin ved Ullevaal universitetssykehus, sier til forskning.no at man ved bekjempelse av overvekt og fedme ikke kommer utenom mantraet om mer fysisk aktivitet og mindre mat.

- Men på veien mot trening og bedre kosthold er det mange som trenger å bruke avslappingsteknikker for å hindre at de bruker mat som medisin mot at de føler seg urolige, sier Svendsen.

Hun sier at overvektige pasienter på Ullevaal informeres om såkalte ikke-slankingsmetoder, og at avslappingsteknikker kan være et alternativ for å greie å mestre kosten.

- Mat som belønning

Svendsen sier at mange med et spiseproblem har opplevd å ha brukt mat som belønning, og at de har spist selv om de ikke er sultne.

- De spiser for å få ro og avslapping, og for å komme bort fra det som eventuelt ikke er så godt å ta tak i.

"Svendsen sier yoga kan være en viktig metode for å få overvektige til å bli bedre kjent med sin egen kropp. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)"

Mental trening og yoga

Behandlingssenteret Hjelp24 NIMI utenfor Hønefoss tilbyr, i sitt rehabiliteringsprogram for sykelig overvektige med en KMI over 35, blant annet mental trening og yoga i tillegg til annen fysisk trening og ernæringskursing.

Svendsen sier at pasientene gjennom yogatreningen får bedre kontakt med sin egen kropp. Hun sier også at det er et kraftig psykologisk aspekt forbundet med det å være overvektig.

- Mange overvektige trenger psykisk hjelp, men det er vanskelig å få for mange, og derfor er det om å gjøre at de kommer seg inn i programmer der de lærer seg hva de skal gjøre, avslutter Svendsen.

Kilde:

Caroline Horwath et. al., Sustainability of health and lifestyle improvements following a non-dieting randomised trial in overweight women,  Preventive Medicine, Desember 2008

Lenker:

Pressemelding om Horwaths studie

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Hjelp24 NIMI

Powered by Labrador CMS