Aminosyre bak overvekt

Folk som har mye av aminosyren cystein i kroppen har mellom seks og ti kilo mer fett på kroppen enn andre. Nå vil forskerne finne ut hvorfor.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hva er sammenhengen mellom aminosyren cystein og fedme? undrer forskerne. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Fakta om cystein:

Cystein er en ikke-essensiell svovelholdig aminosyre.

Det at den er ikke-essensiell betyr at den lages i kroppen, og ikke må tilføres gjennom kosten.

Ikke-essensielle aminosyrer omdannes fra næringsstoffer i maten gjennom en komplisert biokjemisk prosess og brukes som byggestener i proteiner.

Forløperen til cystein er aminosyren meteonin. Uten meteonin blir cystein en essensiell aminosyre.

 

Fri prosjektstøtte:

Ordningen med fri prosjektstøtte er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å ivareta grunnleggende forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Virkemidlet er åpent for alle, og krever ikke at forskningen skal falle inn under politisk prioriterte temaer eller teknologier.

Bevilgninger til FRIPRO utgjorde 469 millioner kroner i 2010, i overkant av 7 prosent av Forskningsrådets totale årsbudsjett.

– Det er en svært sterk sammenheng mellom høyt cysteinnivå og fedme, forteller professor i ernæring Helga Refsum ved Universitetet i Oslo.

Overvekt skyldes at man inntar flere kalorier enn man bruker opp, og at overskuddet legger seg som fett på kroppen. Så enkelt er det – på overordnet nivå. Men på molekylnivå er sammenhengen langt mer nyansert og vanskelig å få tak i.

De lange, kompliserte biokjemiske prosessene som omdanner maten til energi og byggesteiner ved hjelp av enzymer kan påvirkes av mange forhold. Det samme gjelder nedbrytningen av fett.

Refsums forskning tyder på at cystein spiller en viktig rolle blant annet når det gjelder hvordan kroppen omsetter energi og hvordan den lagrer og bryter ned fett.

Skyldes genene våre

Genene våre har også stor betydning for vekten.

– Det er ingen tvil om at vekt og fettmengde på kroppen for en stor del skyldes genetikk, sier Refsum, og påpeker at mellom 50 og 80 prosent av vekten skyldes genetiske forhold.

– Se på forskjellen mellom kvinner og menn! Kvinner har alltid mer fett på kroppen enn menn. Slik er vi innrettet fra naturens side, og slik skal det være. Fettprosenten på kroppen varierer også mye mellom folkeslag. I dag opererer vi med ulike BMI-grenser for overvekt for forskjellige folkegrupper for å ta høyde for disse forskjellene.

Cysteinnivået henger sammen med genetiske forhold, understreker Helga Refsum. To kjente, genetiske tilstander viser en klar sammenheng:

Mennesker som har den vanligste formen for den genetsiek tilstanden homocystinurion, mangler et av enzymene som omsetter homocystein til cystein. Dette er med andre ord en gruppe mennesker som har lite cystein i kroppen.

Utseendemessig er de svært tynne og slanke. Mennesker med en annen genetisk tilstand, Downs syndrom, har derimot trippel mengde av dette enzymet, og har mer cystein i kroppen enn gjennomsnittet. De er også gjerne overvektige.

Mindre cystein gir vekttap blant mus

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Refsum og hennes medarbeidere har vist at redusert cysteinnivå gir vekttap hos mus og rotter. Når man senere tilførte cystein, økte vekten igjen. Forskerne så også endringer i risikofaktorer for diabetes.

Forskerne gransker nå hele den lange metabolismekjeden fra matinntak frem til cystein. Sammenhengen mellom cystein og vekt er klar, men hva påvirker cysteinnivået? Hvor begynner det?

– Våre forsøk på mus og rotter tyder på at det ikke er aminosyren før cystein i metabolismekjeden, den som kalles metionin, som er årsaken. Men vi kommer stadig nærmere en forklaring, sier Refsnes.

Videre studier vil inkludere celleforsøk på humane fettceller, leverceller og stamceller, i tillegg til flere studier på mus og rotter. Refsum vil også forske videre på dataene fra norske og internasjonale befolkningsstudier.

Ikke knyttet til kosthold

Resultater fra andre studier tyder på at cysteinnivået ikke påvirkes direkte av kostholdet.

– Dette må vi selvsagt undersøke nærmere. Først når vi har kartlagt om det er mulig å endre cysteinnivået gjennom kosten, kan vi komme med nye kostråd, sier Refsum.

Forskerne ser også for seg at man kan utvikle medikamenter som kan regulere cysteinnivået, og med det forebygge fedme og behandle sykelig overvekt. Refsnes’ forskergruppe skal blant annet teste ut medikamenter som kan vise seg å ha effekt på cysteinomsetningen hos mus.

Lenke:

Forskningsrådets program  Fri prosjektstøtte (FRIPRO)

Powered by Labrador CMS