Professor Simon Bekker-Jensen og doktor Signe Sørensen Torekov fikk i dag Anders Jahres pris for medisinske pris for yngre forskere. Begge forskerne jobber ved Københavns Universitet og fikk prisen utdelt av Svein Stølen, rektor ved Universitet i Oslo. Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

Ung forsker får pris for fedmeforskning

Anders Jahres medisinske priser ble i dag delt ut til to unge danske forskere og en svensk forsker. Prisen til yngre forskere deles mellom danske forskere som har bragt ny viten om stressfaktorer som kan føre til kreft, samt viten om hva som fører til overvekt og diabetes.

Anders Jahres priser

I 1953 donerte skipsrederen Anders Jahre en million kroner til Universitetet i Oslo. Senere fulgte flere gaver. Disse gavene dannet opphavet til Anders Jahres fond til vitenskapens fremme.

Halvparten av avkastningen går til fremme av medisinsk vitenskap og forskning, en fjerdepart til det juridiske område og en fjerdepart til det kjemiske/tekniske område.

Anders Jahre hadde en spesiell interesser for medisin, og han bestemte at en del av avkastningen av fondet skulle benyttes til utdeling av en årlig nordisk medisinsk pris for internasjonalt sett oppsiktsvekkende arbeid.

Jahres medisinske pris første gang utdelt i 1960. Siden 1965 har prisen blitt delt i to, en hovedpris og en pris for yngre forskere.

Jahreprisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

Syv Jahreprisvinnere i medisin har fått Nobelprisen etterpå. Jahreprisen ble i 1960 tildelt Asbjørn Følling for oppdagelsen av Føllings sykdom, som førte til at alle nyfødte nå blir testet for en arvelig stoffskiftesykdom.

- Det sier noe om statusen på Jahreprisen og treffsikkerheten hos komiteen, sa Svein Stølen, rektor ved Universitet i Oslo, under utdelingen i Universitetets aula fredag.  

Arbeidet måtte vekke oppsikt internasjonalt. Anders Jahre ville at prisen skulle virke motiverende på vitenskapelig arbeid, fortalte han.

- Han forventet store resultater i vitenskapen til samfunnets interesse. Samarbeidet mellom universitetssykehusene og universitetet er verdifullt i så måte, sa Stølen.

Blodåreforskning

Professor Christer Betsholtz ved Uppsala Universitet og Karolinska institutet i Stockholm, fikk hovedprisen for sitt banebrytende arbeid om hvordan blodårenettverk dannes og fungerer. Det kan ha betydning for behandling av hjernesykdommer. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

Hovedprisen går til professor Christer Betsholtz fra Sverige, for sitt banebrytende bidrag til hvordan blodårenettverk dannes og fungerer, og den medisinske betydningen av dette. Han er forsker ved Uppsala Universitet og Karolinska Institutet i Stockholm.

Denne prisen for 2017 er på to millioner kroner.

Han har funnet celler som påvirker lekkasjen eller tettheten i blodårer, og håper nå at dette kan få betydning for behandling av kreft, hjertekarsykdommer og andre sykdommer, sa komitelederen.

- Jeg føler meg dypt beæret, sa professor Christer Betsholtz.

Han håper nå å kunne åpne blodhjernebarrieren, slik at viktige medisiner kan komme inn i hjernen.

Fedmeforskning gir håp 

Anders Jahres pris til yngre medisinske forskere for 2017 på 500 000 kroner deles mellom Signe Sørensen Torekov og Simon Bekker-Jensen, begge fra Københavns Universitet.

Signe Sørensen Torekov får prisen for sin forskning på forbrenning og diabetes.

Torekov har forsket på overvekt og diabetes, nærmere bestemt på hvordan mekanismene som regulerer sult og metthet svikter.

Hun har også forsket på personer med hjerte-karsykdommen med visse genetiske kjennetegn, og funnet ut at de ikke bare er mer utsatt for hjerte-karsykdommer, men også diabetes.

- Jeg takker komiteen, mine veiledere og mine inspiratorer, og hele min forskningsgruppe, sa Signe Sørensen Torekov.

- Takk også til min familie for tålmodigheten når det var viktigere å være på laboratoriet og undersøke de biologiske mekanismene som regulerer overvekt og diabetes, enn å komme hjem til dere.

DNA og kreft

Simon Bekker-Jensen delen prisen med Torekov for sine oppdagelser av celle-mekanismer som forbinder DNA-skader og kreft.

Hans forskning handler om å forstå hvordan kreft utvikler seg. Han har vist hva som gjør at cellenes evne til å reparere seg selv, i noen tilfeller svikter.

Bekker-Jensen har også vist hvordan stressreaksjoner utenfor cellene bidrar til aldring og utvikling av kreft.

Powered by Labrador CMS