Overvekt kan være bra for kvinner med hjertesykdom

Overvektige kvinner med hjertesykdom har lavere risiko for hjerteinfarkt enn syke med normal vekt, ifølge norsk studie. Men for mennene er det motsatt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hjertesyke kvinner med noen kilo for mye har bedre framtidsutsikter enn normalvektige hjertesyke. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Det er et kjempeparadoks:

Mye forskning tyder på at overvekt og fedme øker risikoen for hjerte- og karproblemer, som trange blodårer, angina og hjerteinfarkt.

Men når du først har fått hjertesykdom, er saken i mange tilfeller stikk motsatt.

Det finnes flere undersøkelser som viser at overvektige og til og med fete mennesker med hjertesykdom faktisk har lavere risiko for å dø av hjertelidelsene enn hjertesyke med normal vekt.

Fenomenet går under navnet fedmeparadokset, og ser ut til å gjelde både hjertesykdom og en del andre kroniske sykdommer.

Men spørsmålet om vekt og hjertesykdom kompliseres av at resultatene spriker. Mens noen finner fordeler med overvekt, konkluderer andre med ulemper eller ingen forskjell.

Nå har imidlertid et team av forskere fra Sykehuset i Vestfold, Haukeland Universitetssykehus, Universitet i Oslo og Universitetet i Bergen kommet nærmere en mulig forklaring på hvorfor resultatene varierer sånn:

Det ser ut til å være en kjempeforskjell mellom kvinner og menn.

Menn fikk høyere risiko

Forskerne har fulgt over 4000 pasienter med angina eller mistenkt hjertesykdom. Deltagerne ble skilt i grupper etter kjønn og vekt: Normalvektige med BMI fra 18,5 til 25, overvektige med BMI mellom 25 og 30, og fete med BMI over 30.

Så hva betydde kjønnet og vekta for sykdomsforløpet?

Når det gjaldt mennene så det ut til at overvekt ikke hadde noe særlig å si.

Men hjertesyke menn med fedme (BMI over 30) hadde 80 prosent høyere risiko for hjerteinfarkt og 60 prosent høyere risiko for å dø av hjertesykdom, sammenlignet med normalvektige menn med hjertesykdom.

For kvinnene var det derimot stikk motsatt.

Fedme så ikke ut til å ha noen innvirkning, mens overvekt så ut til å ha en betydelig beskyttende effekt. Overvektige kvinner med hjertesykdom hadde nesten 50 prosent lavere risiko for hjerteinfarkt enn normalvektige med samme sykdomsbilde.

Kan beskytte, eller ikke

Disse kjønnsforskjellene har ikke vært godt kjent.

- Svært få tidligere studier har skilt mellom menn og kvinner, forteller hovedforfatteren av undersøkelsen, Heidi Borgeraas ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold.

Fedmeoperasjon ga gode resultater i ny studie. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Kjønn kan ha mye mer å si innen medisinen enn vi har tatt høyde for i dag, mener professor Jøran Hjelmesæth ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, som også har vært med på studien.

- Jeg tror ikke vi forskere har vært flinke nok til å tenke at det er kjønnsforskjeller. Men det er heldigvis blitt mer oppmerksomhet rundt dette i de siste åra, sier han.

Hva det nye funnet rundt hjertesykdom virkelig betyr, er imidlertid ikke sikkert ennå. Årsakene til både fedmeparadokset og de store kjønnsforskjellene er foreløpig langt fra klare.

På den ene siden er det mulig at kvinnenes fett faktisk direkte beskytter dem mot alvorlig sykdom. På den annen side kan det hende at normalvektige som har fått hjertesykdom er alvorligere syk i utgangspunktet.

Fedme øker risikoen for hjertesykdom

Det er mange faktorer som spiller inn når et menneske får hjertesykdom, forklarer Hjelmesæth.

- Noen av de viktigste risikofaktorene er høy alder, mannlig kjønn, røyking, fettstoffer i blodet og gener. Men fedme i seg selv øker også risikoen for hjertesykdom.

- Tynne, unge mennesker som får hjertesykdom er antageligvis mer disponert og har kanskje mer alvorlig sykdom enn noen som trengte å bli tykk før de utviklet hjerteproblemer.

Dette kan muligens forklare noe av fedmeparadokset. I så fall er det kanskje ikke slik at fettet beskytter, men at de overvektige oftest har mildere sykdom og dermed har lavere risiko for hjerteinfarkt og hjertedød.  

Det er også mulig at overvektige hjertesyke blir oppdaget og behandlet tidligere, fordi vi vet at overvekt og fedme er en risikofaktor for hjertetrøbbel, forklarer Borgeraas.  

Men vi skal heller ikke se bort ifra at kroppsfett faktisk kan ha en gunstig effekt på sykdommen hos kvinner.

Kan beskytte kvinner i overgangsalderen

- Overvektige kvinner har ofte mye av fettet på rompe og lår. Og det fettet sitter godt der det er – det er lagringsfett som ikke er så biologisk aktivt, sier Hjelmesæth.

Han spekulerer dessuten på om dette fettet kan ha en gunstig effekt, spesielt for kvinner i overgangsalderen.

- Når kvinner kommer i overgangsalderen produserer kroppene deres mindre østrogen, og de begynner å ligne mer på menn med mer bukfedme. Men da kan det kvinnelige fettet på rompe og lår virke beskyttende for hjerte- og karsykdommer.

Menn som legger på seg, får derimot ofte mye fett i buken, noe vi vet er forbundet med negative effekter på helsa.

Men foreløpig vet vi altså ikke sikkert hvorfor hjertesyke kvinner med overvekt har mindre risiko for hjerteinfarkt og hjerterelatert død enn normalvektige, advarer Hjelmesæth.

- For den generelle befolkningen er det en fordel å være normalvektig. Og vi kan heller ikke si om det ville være noen fordel for hjertesyke å legge på seg med vilje.

- På den annen side blir det nå vanskelig å skulle råde overvektige kvinner med hjertesykdom til å slanke seg, noe som nok ofte ble gjort før.

- Den gode nyheten er altså at vi kan fortelle overvektige kvinner med mistenkt hjerte- og karsykdom at de i hvert fall ikke har noen dårligere prognose enn normalvektige.

Referanse:

H. Borgeraas, J. K. Hertel, G. F. T. Svingen, R. Seifert, E. K. R. Pedersen, H. Schartum-Hansen, J. Hjelmesæth, O. Nygård, Association of body mass index with risk of acute myocardial infarction and Mortality in Norwegian male and female patiants with suspected stable angina pectoria: a prospective cohort study, BMC Cardiovascular Disorders, 2014, 14, 68.

Powered by Labrador CMS