Veldig aktiv eller veldig passiv

15-åringer som er aktive er veldig aktive, mens de som er passive er dertil passive. Det viser en undersøkelse av norske barns fysiske aktivitet. Undersøkelsen viste også at gutter er 15 prosent mer aktive enn jenter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta om undersøkelsen

 • Et nasjonalt representativt utvalg ble trukket av Statistisk Sentralbyrå. Totalt har 2299 barn og unge deltatt i undersøkelsen.
   
 • Høy deltakelsesprosent; 89% blant 9-åringene og 74% blant 15-åringene.
   
 • Fysisk aktivitet ble målt et akselerometer i et belte rundt livet i fire påfølgende dager.
   
 • Fysisk form ble målt med en sykkeltest med progressiv økende belastning til utmattelse.
   
 • Registrert ulike mål på kroppssammensetning, deriblant kroppsmasseindeks (KMI) og livvidde.
   
 • Datainnsamlingen startet i mars 2005 og ble avsluttet i oktober 2006.

 

Både jenter og gutter er mer aktive på hverdagene enn i helgene.

Aktivitetene i hverdagen er stort sett relatert til skole og SFO og organiserte aktiviteter på ettermiddagen og kvelden.

- Dette overstemmer med andre nordiske observasjoner, men er motsatt av hva man har funnet andre steder i verden.

- Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved hvorfor aktivitetsnivået er så lavt i helgene, sier Elin Kolle ved Norges idrettshøgskole.

Årstider spiller inn

Kolles doktorgrad er basert på tall fra prosjektet ”Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge”, en kartlegging av aktivitetsnivået, aktivitetsmønsteret og den fysiske formen i et landsrepresentativt utvalg av 9- og 15-åringer.

Blant 9-åringene ble det observert en sammenheng mellom fysisk aktivitet og årstid.

Deltakerne hadde et betydelig høyere aktivitetsnivå om våren sammenlignet med høsten og vinteren.

Forskjellen i aktivitetsmønster ble spesielt sett i tidsrommet etter skolen og i helgene. Blant 15-åringene ble det ikke funnet noen sammenheng mellom fysisk aktivitet og årstid.

Høy utdanning gir bedre form

- Resultatene sier noe om sosial posisjon. Foreldre med høy utdanning førte ikke nødvendigvis til mer aktive barn, men undersøkelsen viste at de var i bedre fysisk form.

- I Oslo skåret jenter fra områder med lav sosial posisjon dårligere både på aktivitet og fysisk form, forteller Elin.

Fysisk aktivitet er livsviktig

- Skolen er ett av stedene barn oppholder seg mest. Myndighetene kan øke antall timer med fysisk aktivitet for alle klassetrinn og sørge for kyndige lærere.

- Foreldrene har et ansvar som rollemodeller. Fysisk aktive foreldre får gjerne fysisk aktive barn, sier NIH professor Sigmund Anderssen, leder av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet og veileder for Elin Kolle.

- Regelmessig aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling og har stor betydning for helsen, både i oppveksten og senere i livet, understreker Anderssen.  

Trender

For 9-åringer fra Oslo har Kolle kunnet gjøre en sammenligning med data fra en tilsvarende undersøkelse gjort i 2000. Studien viste at aktivitetsnivået blant 9-åringer i Oslo har steget i løpet av de 5–6 årene som er gått mellom kartleggingene.

- Aktivitetsnivået var omtrent 6 prosent høyere i 2005 enn i 2000. Dette er en gledelig utvikling, som kan skyldes økt fokus på at barn bør være i regelmessig fysisk aktivitet, antyder Elin Kolle.

I samme periode ble det sett en økning i antall som ble klassifisert som overvektige og fete, men økningen var ikke betydelig.

- Det var ingen forskjell i gjennomsnittlig KMI (kroppsmasseindeks) mellom 9-åringene i 2005 og 2000, men 9-åringene i 2005 hadde større livvidde enn de i 2000. Dette indikerer at det kan ha skjedd en endring i barnas kroppssammensetning, slår Kolle fast.

Bakgrunn:

Elin Kolle forsvarer 30. oktober 2009 sin avhandling: “”Physical activity patterns, aerobic fitness and body composition in Norwegian children and adolescents” for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag.

Referanse:

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge, Rapport 02/2008, Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS