- Frukt og grønt betyr lite for kreftrisiko

Frukt og grønnsaker betyr lite for antallet tilfeller av kreft i samfunnet, konkluderer britisk forsker. Konklusjonen er stikk i strid med forslag til nye, norske kostholdsråd.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

30 år med forskning kan ikke konkludere med at høyt inntak av frukt og grønnsaker beskytter mot kreft, mener britisk forsker. (Foto: Colourbox.no)

I motsetning til hva mange tror, finnes det ikke klare bevis på en sammenheng mellom høyt inntak av frukt og grønt og redusert risiko for kreft.

Det i hvert fall konklusjonen til professor Timothy J. Key ved Oxford University i en nylig publisert artikkel som har vakt stor oppsikt i Storbritannia.

Key går gjennom hva forskerne vet i dag og konkluderer med at bevisene for at frukt og grønt beskytter mot kreft mangler, på tross av 30 år med forskning på feltet.

Fedme og alkohol viktigst

Oxford-professoren fastslår at frukt og grønt er en viktig del av et sunt kosthold. Indirekte kan økt inntak av frukt og grønt være svært positivt dersom det betyr at vi bytter ut andre deler av kostholdet.

Men for å bekjempe kreft er det langt mer effektivt å rette innsatsen mot de velkjente faktorene fedme, alkohol og røyking.

- Tidlig på 1990-tallet var det en utstrakt overbevisning at en økning i frukt og grønt-konsumet ville gi en vesentlig reduksjon i krefthyppighet, skriver Key.

Han konkluderer med at vi ikke har sett en slik utvikling, og at dette håpet var overdrevet optimistisk.

Store studier

En lignende konklusjon ble resultatet i en studie av nesten en halv million europeeres kostholdsvaner som ble omtalt av forskning.no tidligere i år, se artikkelen Frukt og grønt beskytter lite mot kreft.

Key, som er ekspert i epidemiologi, inkluderer denne studien i sitt materiale.

I tillegg til støtter han seg på tre andre store studier, to amerikanske (Nurses’ Health Study og Healt Professionals’ Follow-up Study ) og en japansk (Japan Public Health Center-Based Prospective Study).

I strid med norske råd

Konklusjonene er stikk i strid med argumentene for norske kostholdsråd. I forslagene til nye råd om norske matvaner heter det at det er en ”sannsynlig årsakssammenheng” mellom inntak av frukt og grønnsaker og en lang rekke former for kreft.

- Vi er klar over at sammenhengen mellom frukt og grønt og kreft er diskutert på bakgrunn av nyere studier. Vedrørende kostrådene, er det for øvrig sammenhengen mellom frukt og grønt og hjerte-karsykdom som blir vurdert å være sikrest, sier Haakon E. Meyer, leder for Nasjonalt råd for ernæring, til forskning.no.

I forslaget til nye kostholdsråd går rådet likevel så langt som så konkludere med at ”frukt, bær, grønnsaker og fullkornsprodukter beskytter mot en rekke kreftsykdommer”. Forslaget kan lastes ned fra denne siden.

Rådene er blant annet basert på oppsummeringer fra World Cancer Research.

Forskning.no lyktes i går ikke med å få en kommentar fra Helsedirektoratet eller ernæringsekspert Rune Blomhoff som leder arbeidet med de nye kostholdsrådene.

Vanskelig forskning

Frukt og grønt har vært knyttet til en rekke ulike kreftformer. Problemet for forskerne er at det er vanskelig å kontrollere for andre faktorer i avgrensede studier med et begrenset antall deltagere.

For eksempel er det slik at folk som spiser mye frukt og grønt også røyker og drikker mindre. Både høyt alkoholinntak og røyking øker risikoen for kreft vesentlig.

De som deltar som kontrollgrupper i slike studier har en tendens til å være sunnere enn gjennomsnittet. Det er vanskelig å finne kontrollgrupper der effekten av alkohol, tobakk og fedme holdes helt utenfor.

Tiår med forskning

Key skriver i sin artikkel, publisert i tidsskriftet British Journal of Cancer, at forskningen på en mulig sammenheng mellom frukt og grønt og kreft startet på 1970-tallet, da enkeltstudier kunne tyde på en klar sammenheng.

På 1990-tallet kom flere store studier som syntes å bekrefte mistanken.

De endelige bevisene har imidlertid latt vente på seg.

Key medgir at det har vært observert en tendens til redusert risiko for ulike kreftformer, for eksempel i munn og hals, hos personer med høyt inntak av frukt og grønt.

Han mener imidlertid disse kan skyldes en forveksling med andre faktorer.

Mangler bevis

Økt inntakt av kostfiber kan ha en beskyttende effekt mot kreft i tykktarmen og endetarmen, men forskerne har ikke funnet klare bevis og ulike studier motsier hverandre, konkluderer Key.

I forhold til lungekreft, brystkreft og prostatakreft viser omfattende undersøkelser ifølge Key ingen sammenheng mellom frukt og grønt og redusert kreftrisiko.

En svakhet med teorien om at frukt og grønt beskytter mot kreft er at man ikke har greid å finne klare årsakssammenhenger på cellenivå.

- Ikke supersunn

I befolkningsgrupper eller hos personer med svært lavt inntak av frukt og grønt kan økende konsum ha betydning, rett og slett for å unngå svekkelse som resultat av feilernæring.

Kroppen trenger et visst nivå av næringsstoffer fra frukt og grønt, men det er ikke slik at noen deler av kroppen blir ”supersunne” dersom man øker inntaket over det som er trengs, skriver Key.

Han mener at det kan være et potensial for videre forskning på enkelte grupper av frukt og grønnsaker – dersom dette knyttes an til det man ellers vet om årsakene til ulike typer kreft.

Frukt og grønt kan indirekte redusere kreftrisiko ved at personer som øker inntaket av frukt og grønt har en tendens til å gå ned i vekt. Blant annet på grunn av at overvekt øker kreftrisikoen, er det ingen grunn til å kaste slagordet om ”Fem om dagen” på båten.

Referanse:

T. J. Key: “Fruit and vegetables and cancer risk,” British Journal of Cancer 30. november 2010.

Powered by Labrador CMS