Store plager viktigst for ny livsstil

Det er helseplagene som får sykelig overvektige til å legge om livsstilen – ikke det å ha en stor kropp.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om studien:

Den kvalitative studien er utført av Bjørg Christiansen, førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie, ved Høgskolen i Oslo og Akershus, førstelektor Lisbet Borge ved Diakonhjemmet Høgskole og seniorforsker May Solveig Fagermoen ved Oslo universitetssykehus.

Alle pasientene som er intervjuet har gjennomført et 40 timers obligatorisk lærings- og mestringskurs ved Aker sykehus.

Kurset er obligatorisk for alle som blir henvist til behandling for sin sykelige overvekt, uansett om de bestemmer seg for fedmeoperasjon eller et annet opplegg (medisiner og/eller rehabiliteringsopphold).

På kurset møter kursdeltakeren andre med det samme problemet.

Her blir de tatt hånd om av helsepersonell som jobber tett sammen med folk som selv har vært overvektige tidligere, og som dermed har vært gjennom mye av det samme som pasientene.

Forskerne intervjuet en sammensatt gruppe. Noen av dem har gått gjennom en fedmeoperasjon, noen ventet på operasjon mens andre har hatt behandling, men da bare livsstilsendringer og ikke kirurgiske inngrep.

Det går frem av en forskningsstudie utført ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Diakonhjemmet Høgskole og Oslo Universitetssykehus (se faktaboks).

Forskerne har dybdeintervjuet 11 personer som lider av det medisinen definerer som sykelig overvekt.

– Studien tyder på at det ikke er overvekten i seg selv, det å ha en stor kropp, som virker motiverende på legge om livsstilen, sier en av forskerne bak studien, førsteamanuensis Bjørg Christiansen ved HiOA.

– Denne gruppen har på mange måter vent seg til en stor kropp, selv om de har vært igjennom mange mislykkede forsøk på å gå ned i vekt. Det er først når helseproblemene blir for store at sykelig overvektige for alvor blir motivert til å gjøre noe med sin situasjon, sier Christiansen.

En med sykelig overvektig har en KMI (kroppsmasseindeks) på over 40 og en sykdom i tillegg.

Vanlige overvektige har en KMI på 24 og oppover. Felles for intervjuobjektene er at alle har gjennomført et lærings- og mestringskurs.

Motivasjon avgjørende

Sykelig overvekt er en kronisk tilstand og preget av gjentatte og mislykkede endringsforsøk og tilbakefall.

Det viser seg at motivasjon er helt avgjørende for å endre livsstil.

Forskerne ville finne ut hvordan denne gruppen opplever hverdagen, og hva det er som motiverer personer med sykelig overvekt til å endre livsstil.

Flere utfordringer

I tillegg til at store helseplager motiverer til livsstilsendring, avdekker intervjuene også andre utfordringer denne gruppen har:

  • Bruker ikke kunnskapen:Trenger hjelp til å bruke matkunnskapene sine.
  • Kvinner sliter mest:Kvinner sliter mer mentalt med overvekten enn menn.
  • Det avgjørende møtet:Møtet med fastlegen er avgjørende for å få til endring.

Har mye kunnskap

Sykelig overvektige kan mye om mat og vekt, men trenger hjelp til å bruke kunnskapen de sitter på.

– Det er ofte stor avstand mellom teori og praksis i denne gruppen, sier Christiansen.

Og det kan, ifølge denne forskningen, virke som at kvinner har større mentale problemer enn menn med å takle sykelig overvekt.

– Menn aksepterer kroppen sin i større grad enn kvinner gjør.

Trenger hjelp

– Noen av personene vi intervjuet blir også provosert av slanke ernæringsfysiologer som skal fortelle dem om overvekt. De trenger ikke mer kunnskap, de trenger hjelp til å bruke kunnskapen de har, sier Christiansen.

Mange er heller ikke oppmerksom på sine vaner. De leter, på ren refleks, etter snacks i skapene.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

En informant sier for eksempel «plutselig tar jeg meg selv i å snoke rundt i skapet på jakt etter noe godt å spise. En annen sier «jeg var ikke klar over at jeg aldri spiste frokost».

– Det er viktig å bli klar over vanene sine, hvis de skal klare å legge om livsstilen, sier hun.

Det avgjørende møtet

Møte med fastlegen er viktig for å klare å gjøre noe med sitt fedmeproblem, ifølge informantene i studien.

– Det er stor variasjon på hvordan sykelige overvektige blir møtt av fastlegen. Noen føler seg rett og slett avvist, sier hun.

Dette møtet er veldig viktig for disse pasientene, og de som har hatt et godt møte med fastlegen har blitt motivert til å legge om livsstilen, skriver hun.

Powered by Labrador CMS