Lite aktivitet gjør eldre pleietrengende

Eldre kvinner som går bra og har muskelstyrke og balanse, halverer risikoen for å bli pleietrengende.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Dobbelt så mange eldre

Det forventes kraftig vekst i antall eldre, etter som de store kullene som ble født etter krigen nærmer seg alderdommen og fordi de eldre lever stadig lenger.

Antall personer som er 70 år eller eldre vil fordobles fra 2012 til 2070, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Blant de eldste eldre, de som er 85 år og eldre, er 68 prosent kvinner (1.1.2013).

Det er mulig å bevare god funksjon i svært høy alder.

– Eldre med lite muskelstyrke og dårlig kondisjon har lite å gå på, og kan derfor lett bli pleietrengende og dø, forklarer stipendiat og fysioterapeut Gro Idland ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

I ni år har hun fulgt 113 kvinner som var over 84 år ved studiens slutt. Det finnes ingen tilsvarende studier i Norge.

Trening gir gode leveår

For å kunne ha gode leveår, er det avgjørende at eldre kvinner opprettholder gange, muskelstyrke, balanse og utholdenhet, viser forskningen.

– Vi vet at under 20 prosent av den voksne befolkningen er fysisk aktive, og denne andelen synker betydelig etter fylte 75 år. Derfor er det spesielt viktig at eldre kvinner motiveres til å være fysisk aktive, påpeker Idland.

Gro Idland. (Foto: Sonja Balci/HiOA)

– Det er også viktig at eldre mennesker blir tatt på alvor av helsepersonell. Eldre som opplever at de blir svakere eller begynner å gå saktere, bør utredes og tilbys tilpasset trening.

Dette kan spare samfunnet for utgifter til sykehjemsplasser, og ikke minst gi de eldre et bedre liv, tror hun.

Viktige funn

Til nå er det forsket lite på de eldre over 85 år.

Studien viser at de som hadde en ganghastighet på under 4,32 kilometer i timen (1,2 meter per sekund), hadde omtrent 75 prosent større sjanse for å bli pleietrengende. Tempoet er det som trengs for å kunne krysse gaten på grønt lys.

– Det spesielle med denne studien er at jeg har fulgt en gruppe eldre kvinner over så mange år, og det er derfor mulig å si noe om hva som påvirker funksjon sent i livet, forklarer Idland.

I løpet av de ni årene fikk deltakerne en betydelig redusert gangfunksjon. Ved å bruke en standardisert test, fant Idland at mobiliteten gjennomsnittlig ble halvert.

Stor variasjon

Videre oppga 70 prosent av deltakerne da de var 85 år og eldre at de hadde problemer med å delta i foreningsliv eller andre sosiale aktiviteter, og at funksjonsproblemer var årsaken.

Studien bekrefter at mobilitetsproblemer for de eldste gir stor risiko for å bli pleietrengende.

Pleiebehovet økte kraftig i løpet av de ni årene, og rundt 30 prosent av kvinnene var avhengige av personlig bistand til pleie fra 85 års alder.

God styrke og balanse ved 79 år gav betydelig bedre mobilitet og mer enn dobbelt så stor sjanse for å beholde selvstendighet. Det var imidlertid stor variasjon blant deltakerne, og den økte med alderen.

– Når vi sammenligner med normalmaterialet, ser vi at 25 prosent av deltakerne som var 85 år og eldre hadde like god mobilitet som 15 år yngre kvinner. Dette viser at det er mulig å bevare god funksjon også i svært høy alder, sier Idland.

Alle deltakerne i studien var hjemmeboende da studien startet. Idland har undersøkt endringer i gange, helse, pleiebehov og risikofaktorer for å tape fysisk funksjon.

I studien er det kontrollert for alder, boforhold, utdanning, sykdommer, medisinbruk, helse og livskvalitet.

Referanse:

Idland m.fl.: Physical performance as long-term predictor of onset of activities of daily living (ADL) disability: a 9-year longitudinal study among community-dwelling older women, Archives of Gerontology and Geriatrics, 2013 May-Jun;56(3):501-6, doi: 10.1016/j.archger.2012.12.005

Powered by Labrador CMS