Verdens psykoterapeuter møtes i Trondheim

− Psykoterapautene er supereksperter på å få kontakt og føre samtaler om vanskelige tema, sier Martin Svartberg. Han er programansvarlig for verdenskongressen i psykoterapi, som finner sted i Trondheim.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

− Vi vet at den gode og effektfulle samtalen er nøkkelen til all kontakt mellom pasient og lege, men også en leder i næringslivet og andre kan ha mye å lære av psykoterapeutene, fortsetter Svartberg.

Den 18. verdenskongressen i psykoterapi går av stabelen i disse dager, og samler nærmere 600 psykologer, psykiatere og leger fra hele verden. Det er andre gang verdenskongressen er lokalisert i Norge. Første gang var i Oslo i 1973.

Leger kan bli flinkere på kontakt

− Psykoterapi er en utbredt behandlingsform innenfor psykiatrien. Psykoterapi blir kalt legebehandlingens mor, fordi all kontakt mellom pasient og lege er basert på samtalen, sier Svartberg. Han er selv psykoterapeut og lege.

Den kanskje alvorligste kritikken mot leger i dag er at de ikke har tid eller er i stand til å skape kontakt.

− Mange allmennleger burde vende seg til psykoterapeuter for å få veiledning i den gode samtalen, mener Svartberg.

− Gjensidig befruktning

Brobygging mellom klinisk praksis og forskning er hovedtemaet for konferansen, og arrangøren er fornøyd med at det kommer så mange klinikere; de som jobber daglig med pasientbehandling. Klinikere og forskere innen psykiatrien har generelt svært få arenaer å samles på.

− Klinikere bør i større grad trekkes inn som premissleverandører for forskningen. Avstanden mellom de to gruppene medfører at de ofte befinner seg i to forskjellige verdener, sier professor K. Gunnar Götestam, kongressens president og vert.

− Målet er gjensidig befruktning, det vi kan kalle en kryssfertilisering, sier Svartberg i en pressemelding.

Trondheimsmiljøet får vist seg fram

Andre viktige temaer på konferansen er behandling av tvangslidelser og skjerming av urolige pasienter. Dette er sentrale områder for forskningsmiljøet ved Trondheim psykiatriske sykehus.

Det lokale forskningsmiljøet skal bidra med ny viten om skjerming av urolige pasienter. Forskningen sår tvil om såkalte vedtatte sannheter om at skjerming er den beste behandlingsmåten. Dette kan få betydning både for ressursbruk og bygningsmessig utforming av behandlingsinstitusjonene.

I tillegg vier kongressen en hel dag til behandling av tvangslidelser. Mellom tre og fire prosent av den voksne befolkningen er rammet av tvangslidelser i en eller annen form. Noen er redde for edderkopper, andre har vaskemani, eller må gjentatte ganger sjekke om kaffetrakteren er skrudd av.

− Stor begivenhet

− Dette er en stor faglig begivenhet for byen og for Norge, sier Götestam. Han mener det viktigste med en slik kongress er utvekslingen mellom psykoterapeuter fra hele verden. 36 forskjellige land er representert på konferansen.

− Vi når også ut med psykoterapi til deler av verden hvor det fortsatt er meget begrenset eller nesten ingen tilgang på denne type kunnskap og behandling, fortsetter Götestam.

− Interessant for ledere og lærere

I tillegg mener arrangøren at psykoterapeutene kan ha mye å tilføre ledere i offentlig sektor og privat næringsliv, både når det gjelder jobbintervju, og den daglige behandlingen av medarbeidere.

− Empati er et nøkkelord i psykoterapi, som det også er for gode ledere: Det å vite hvordan medarbeidere har det og føler det. Lærere er en annen gruppe som vil kunne ha nytte av denne typen kunnskap, sier Svartberg.

Konferansens hjemmesider

Powered by Labrador CMS