Svenske lærere som har mulighet til selv å lære noe nytt i arbeidstiden, sier at de har bedre helse enn andre lærere. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Lærere er friskere når de lærer selv

Lærernes helse påvirkes av hvor mye de selv får lært på arbeidsplassen.

Det er en tydelig kobling mellom læreres helse og om de får anledning til selv å lære noe nytt i arbeidstiden.

Ifølge forskerne bør lærere få lære og utvikle seg selv, ikke bare undervise, hvis de skal beholde helsen.

Studien er publisert i International Journal of Quality and Service Sciences.

Over 200 lærere

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 229 lærere ved 20 skoler i Vestre Götaland i Sverige. De ble spurt om egen helse, kvalitetsutvikling og læring i arbeidstiden.

Kvalitetsutvikling går ut på om ledelsen er engasjert og gjør ansatte delaktige.  

Studien bekrefter flere tidligere forskning som har vist en kopling mellom læring og helse.

Flytfølelse

I studien fant forskerne en sterk sammenheng mellom helse og det de kaller flytfølelse. Lærere som oppga at de ofte har flytfølelse, oppga også i stor grad at de har god helse.

Når en person lærer på en best mulig måte, karakteriseres personens tilstand av en følelse av flyt, eller flow.

Forskere har beskrevet det slik:

En tilstand der man hengir seg fullstendig til en aktivitet på en maksimalt effektiv måte, samtidig som oppgaven oppleves som svært stimulerende.

Mindre belastende

- Lærere som fikk utviklet egen kompetanse, oppga i større grad at de syns egen helse var god, sier Yvonne Lagrosen ved Universitetet Väst. (Foto: privat)

–  En flytfølelse gjør også at arbeidet oppleves som mindre belastende, ifølge Yvonne Lagrosen, som er dosent i kvalitetsutvikling ved Högskolan Väst. 

Grunnen er at en person som får gjøre noe interessant, får en positiv stimulering. Dette gjør at arbeidsbelastningen ikke oppleves så høy.

– Denne forskningen viser at vi stadig trenger å utvikle oss og lære nye ferdigheter, for å beholde helsen. Dette gjelder både i våre yrker og som mennesker, sier hun.

Gjelder det også andre yrker?

Lagrosen kan ikke si sikkert om resultatene kan overføres til andre yrkesgrupper.

– Resultatene kan godt være relevante også i andre yrkesgrupper. Men overførbarheten er noe å forske videre på, sier hun til forskning.no.

– Men vi har best forutsetning for å få en sunn innflytelse fra arbeidet vårt dersom vi trives i arbeidet i så stor grad at vi blir totalt oppslukt av det, og kommer i flyttilstand. Det har mange andre studier vist, ifølge forskeren. 

Velg utviklende jobb

Finn en jobb som du virkelig liker, og sørg for at du får utvikle deg og lære deg nye ferdigheter der, oppfordrer forskeren.

– Men samtidig må ikke utfordringen være for stor. Det må være en balanse mellom krav og personens kontroll over arbeidssituasjonen, presiserer Lagrosen.  

Hun har gjort studien sammen med sin mann, Stefan Lagrosen, professor i bedriftsøkonomi ved Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Empatisk og rettferdig leder

At ledelsen har respekt, viser empati og har forståelse for ansattes situasjon, er andre forhold som er viktig for at ansatte skal ha det bra på arbeidsplassen, viser tidligere studier. 

– At ledere er engasjerte, rettferdige, nærværende og kommuniserer tydelig, er også viktig. De bør heller ikke byttes ut for ofte, sier Lagrosen. 

Ledere som gir ansatte mulighet for å utvikle sin kompetanse, gir dem mulighet til å påvirke og være riktig informert, er viktige deler av lederes engasjement.  

Referanse: 

Stefan Lagrosen og Yvonne Lagrosen: Work integrated learning for employee health in schools. International Journal of Quality and Service Sciences, Volume 6 Issue 4, 2014, doi: 10.1108/IJQSS-09-2012-0015. Sammendrag

Powered by Labrador CMS