Kombinasjonen av å ha makt og se saken fra andres synspunkt, gir mer respekt og ofte bedre løsninger. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Lederen må lytte for å beholde makten

Makt i seg selv er ikke nok for å være en effektiv leder. Lederen som ikke lytter, kan miste påvirkningskraften sin.

Det å ha makt i seg selv, er ikke nok. En ny studie kan ha avdekket det skjulte bindeleddet som sikrer effektiv ledelse.  

Mektige ledere som ikke klarer å lytte ordentlig og ta andres syn på saken med i betraktning, har en langt større tilbøyelighet til å forkludre saker og samtaler. De risikerer rett og slett å miste innflytelse i egen organisasjon, viser en ny studie fra Columbia Business School.

Også i Norge har forskning vist hvordan ydmyke ledere som er kritiske til sin egen lederstil, lykkes best.

Klarer å se saken fra andres synspunkt

Studien viser også at mektige administrerende direktører, politikere og militære sjefer som har en sterkt forestillingsevne og klarer å se verden fra andres synspunkt, produserer bedre resultater. Studien ble nylig publisert i Social Psychological and Personality Science.

Ledere som ikke klarer å ta hensyn til sine målgruppers perspektiv, er derimot dømt til å mislykkes, ifølge studien.

– Effektiv ledelse er som en vellykket biltur. For å komme fram til nye steder, trenger du gass og akselerasjonkraft. Dette kan oversettes til gjennomføringskraft i organisasjonspsykologien, ifølge en av forskerne. 

Men du trenger også en som er god med rattet, slik at du ikke krasjer i full fart bortover motorveien. Å ha evne til å se ting i perspektiv, er dette rattet, rent psykologisk. Det sier Adam Galinsky, professor i Business Management ved Columbia Business School. 

Når du forankrer for tungt på ditt eget perspektiv, og ikke tar hensyn til de synspunkter andre har, er du dømt til å krasje, mener han. 

Tidligere norsk forskning konkluderer med at støttende ledelse gir økt lønnsomhet. 

Oppleves mer rettferdige

I en serie studier uforsket Galinsky hvordan ulike ledere i maktposisjoner kan ha nytte av å ta ansattes perspektiv. Galinskys forskning fant at:

  • Makt reduserer perspektiv-blikket: Selv om makten driver ledere mot sine mål, fører det å ha for mye fokus på sitt eget ståsted, til at man justerer kursen i for liten grad til andres ståsted.
     
  • Å ha perspektiv er ikke nok: Mennesker med tilbøyelighet til å fokusere på hva andre tenker, har en tendens til å være effektive navigatører i sin sosiale verden. Men de mangler ofte nødvendig innflytelse for å hevde seg og gjøre endringer.
     
  • Makt pluss perspektiv = en effektiv leder: Når personer både har makt og er gode til å se ting i perspektiv, har de for det første en tendens til å håndtere vanskelige situasjoner mer vellykket. Dermed oppnår de også større respekt og oppleves som rettferdige. For det andre praktiserer de oftere informasjonsdeling, noe som hjelper grupper til å ta gode beslutninger når de står overfor komplekse problemer. 

Galinsky fant at det å kombinere makt og perspektiv, har synergieffekter, det vil si mer effekt samlet enn hvert tiltak hver for seg. I dette tilfellet førte det til et bedre utfall enn det hver enkelt ville oppnådd på egen hånd.

Han gjennomførte flere eksperimenter sammen med sine kolleger i organisasjonspsykologi ved University of Iowa, Universtitetet i Groningen i Nederland og NYU Stern School of Business.

Respektert ved nedbemanning 

De to første forsøkene gjaldt en tenkt nedbemanningssituasjon. Forsøkspersonene var studenter som skulle forestille seg at de var ansatt. Forskerne testet hvordan de ansatte følte seg håndtert. 

Forskerne fant at det bare var når person både hadde makt og hadde perspektiv på problemet, at de følte seg behandlet med større respekt.

Forskerne delte opp deltakerne i roller som sjef og ansatt. Halvparten ble så bedt om å vurdere perspektivet til sin partner. De skulle så ta beslutning som krevde at begge parter delte informasjon og arbeidet sammen for å løse et problem.

Forskerne fant at når makten ble kombinert med å se på saken i perspektiv når du skal foreta en kompleks beslutning, var deltakerne i stand til å oppdage den optimale løsningen på problemet.

Referanse: 

Adam D. Galinsky m. fl.: Acceleration With Steering: The Synergistic Benefits of Combining Power and Perspective-Taking. Social Psychological and Personality Science august 2014.

 

Powered by Labrador CMS