Må telle lus til riktig tid

Tidspunkt for telling av lakselus før og etter behandling kan gi store utslag for om en lusebehandling ansees som vellykket eller ikke.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Lakselushunn med eggstrenger. (Foto: (Foto Trygve Poppe))

Optimaliserte telleintervaller kan redusere feilberegninger og hindre unødvendige gjentakelse av behandling.

− Våre analyser og sammenligninger av ulike telleintervaller viser at behandling bør skje senest én uke etter telling. Vi anbefaler imidlertid senest etter tre dager, sier Peter A. Heuch ved Veterinærinstituttet.

Etter behandling, mener forskerne det er viktig å telle når produsenten av legemidlet anbefaler det, men helst fire til ti dager etter, når temperaturen er over ti grader. Når det er kaldere enn dette bør man telle igjen etter tre uker.

Store utslag

Ved å sammenligne ulike intervaller for telling av lakselus, fant Heuch og forskerkollega Daniel Jimenez ut at tidspunkt og avstand mellom tellingene kan gi store utslag for beregnet effekt.

Forskerne har evaluert resultater etter badebehandling mot lakselus og undersøkt hvordan utvalgte faktorer påvirker beregningen av behandlingseffekt. 

– Dersom det er mye lakselus, vil antall lus stige i en stadig brattere kurve fra uke til uke. Venter en lenge mellom telling og behandling vil altså det reelle før-antallet lus være mye høyere enn det målte før-tallet, sier Heuch.

Dermed må behandlingen fjerne flere lus for å virke like effektiv. Likeledes er det også av stor betydning når en teller lus etter en behandling.

– Lus som overlever kan etter hvert kvikne til igjen, og nye infeksjoner komme i stadig økende tempo, derfor er det viktig å ikke vente for lenge med tellingen etter behandling, sier Heuch.

Store forskjeller

Peter A. Heuch sjekker for lakselus. (Foto: (Foto Anne Kristin Jøranlid))

I ett tilfelle så forskerne at dersom man teller i én av de to siste ukene før behandling, og dette sammenlignes med telling fra uken etter behandling, vil beregnet effekt være over 85 prosent.

Ventes det med behandling til tre eller fire uker etter første telling, og så teller igjen i første uke etter behandling, vil beregnet effekt være under 50 prosent.

– Slike resultater går igjen i våre data, og konklusjonen er at andelen vellykkede behandlinger er størst når effektivitet beregnes ut fra tellinger i den første uke før behandling og innen 14 dager etter behandling, sier Heuch.

Feilvalgt telletidspunkt kan med andre ord gi feil beregning av effekt. Dersom avlusningen ikke tilfredsstiller luseforskriftens krav kan det bety at lusebehandlingen må gjentas.

− Slikt koster og er også en ytterligere belastning på miljøet, konstaterer han.

Optimale tellinger

Foruten telleintervall gir forskerne også følgende råd for optimale tellinger:

  • Tell lus på 25 fisk fra hver merd før og etter behandling
  • Innfanging av fisk bør gjøres likt hver gang man skal telle, bruk orkastnot eller storhåv.
  • Velg fisk i nota/håven som er ganske like i størrelse. Det enkleste er å ta fisk som er like stor som snittet i merda, pluss/minus 25 prosent.

Lenke:

Nyheter om luseprosjektet Topilouse

Powered by Labrador CMS