Dør villaksen ut fordi smolten blir blind?

Forskere har funnet skader på øynene hos et stort antall laksesmolt i havet og de tror dette kan være en del av forklaringen på den dårlige evnen til å overleve som man har sett hos villaks. Funnet kom som en stor overraskelse på de norske fagmiljøene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Alt for mye laks dør i havet. Få voksne vender tilbake til fødeelva for å gyte. Forskerne har lenge prøvd å forklare hvorfor.

En av teoriene har vært at forholdene i havet har vært dårlige for smålaksen. Man har påvist store angrep av lakselus som man mener stammer fra oppdrettsanlegg. I enkelte tilfeller har forskerne vist at opp til 95 prosent av smålaksen kan dø av luseangrep og de antyder at det nå kan være opp til 200 ganger mer lakselus i norske fjorder enn det var før oppdrettsnæringen kom.

Sur nedbør

I tillegg kan laksen være rammet av sur nedbør og aluminiumsforurensning, noe som blant annet kan gi alvorlige øyeskader på grunn av dårlig smoltifisering. Fisk med synsproblemer kan også være mer utsatt for luseangrep, noe som ytterligere reduserer overlevelsesevnen.

- Dette kan derfor være en del av forklaringen på den dårlige tilbakevendingen av laks til Norge og spesielt den dårlige tilbakevendingen i de områdene der det fortsatt er problemer med sur nedbør, sier Ellen Bjerkås ved Norges vetererinærhøgskole.

Øyenskadene vakte stor oppsikt da de ble presentert på Forskningsrådets konferanse “Havbruk og villaks” i Tromsø i september. Forskerne Jens Christian Holst fra Havforskningsinstituttet og Inge Bjerkås og Ellen Bjerkås fra Norges veterinærhøgskole la frem de overraskende dataene.

Smolt med “hvite øyne”

Havforskningsinstituttet har i de senere år fanget utvandret smålaks, såkalt postsmolt i havet utenfor norskekysten. Ved et tråltokt på Vøringsplatået i juni 2001 ble det på alle 191 postsmolt funnet “hvite øyne”. Øynene hadde katarakter, som varierte fra små uklarheter i fremre delen av linsen til forandringer som angikk hele linsen og som dermed blinder fisken helt. De fleste hadde skader på 50-75 prosent av linsen.

Lignende skader er også kjent fra fiskeoppdrett. Prøver fra øynene viste imidlertid at villaksen likevel hadde bedre beskyttelse mot uv-lys enn oppdrettsfisk. Forskerne tror grunnen til skaden er at laksesmolten ikke hadde smoltifisert fullstendig.

Lett bytte

Forskerne frykter at den helt eller delvis blinde fisken ikke vil kunne ta til seg mat og at den vil kunne være et lett bytte for predatorer. Øyeskadene (osmotisk katarakt) vil kunne være reversibelt, men den vil også kunne gi permanent linseforandring hvis tilstanden blir langvarig.

- Det ser ikke ut til at den katarakten som vi finner hos vill smolt er den samme som den irreversible formen vi ofte finner hos oppdrettsfisk, den syntes å kunne være reversibel hvis ikke skaden er for stor, sier Ellen Bjerkås.

Hun legger til at øyeproblemene kan ha eksistert i lang tid uten at man har vært klar over dem.

Powered by Labrador CMS