Sammenlignet med rekordveksten de to foregående årene regnes veksten som moderat. (Illustrasjonsfoto: Gorodenkoff, Shutterstock, NTB scanpix)

Næringslivet brukte mer på forskning

Næringslivet utførte forskning og utvikling for om lag 29,5 milliarder kroner i 2016, viser tall fra SSB. Dette er en vekst på 6 prosent fra 2015.

Målt i faste priser var veksten nesten 4 prosent, opplyser Statistisk sentralbyrå. Sammenlignet med rekordveksten de to foregående årene regnes veksten imidlertid som moderat.

For foretak i tjenesteytende næringer har veksten de siste årene vært betydelig, og veksten fortsatte i 2016. Kostnadene til egenutført FoU økte med 1,5 milliarder kroner eller 10 prosent sammenlignet med 2015. Litt over halvparten av næringslivets FoU ble utført i tjenestenæringene. IKT-tjenester er den enkeltnæringen med mest FoU, og de har hatt en vekst på 19 prosent.

Andelen kvinner blant næringslivets FoU-personale har bare økt med 1 prosentpoeng fra rundt 20 prosent i 2007 til rundt 21 prosent i 2016.

Powered by Labrador CMS