Grunnarbeidene på vikingtidsmuseet på Bygdøy starter i januar. AF Gruppen har fått kontrakten på 500 millioner kroner.
Grunnarbeidene på vikingtidsmuseet på Bygdøy starter i januar. AF Gruppen har fått kontrakten på 500 millioner kroner.

Starter bygging av nytt Vikingtidsmuseum i januar 2023

AF Gruppen får 500 millioners-kontrakten for grunnarbeidene på Vikingtidsmuseet. Arbeidene skal etter planen ta til rett etter nyttår.

Denne uken ble det klart at det norske entreprenørselskapet AF Gruppen får kontrakten på å utføre grunnarbeidene på det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy.

Ifølge Statsbygg har kontrakten en verdi på om lag 500 millioner kroner. I januar starter et stort arbeid med utgraving av tomten og forberedelser til bygging, melder Statsbygg.

Utsatt fra 1. august

Planen var at byggingen av nytt Vikingtidsmuseum skulle starte 1. august i år.

I rapporten fra Statsbygg fra juni i år heter det at prosjektet er godt gjennomarbeidet over flere år, og planlagt oppstart for grunnarbeider var 01.08.2022. Rapporten ble laget etter at det ble klart at byggekostnadene for nytt VIkingtidsmuseum ville gå en milliard over budsjettet på 2,4 milliarder kroner, slik Uniforum kunne melde 8. februar. I mai ble det klart at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe ikke ville akseptere milliardoverskridelsen slik det framgår av en sak gjengitt i Forskerforum og i Uniforum.

Derfor utarbeidet Statsbygg i samarbeid med UiO og Kulturhistorisk museum en egen rapport med alternativer for innsparinger på byggeprosjektet. Der gikk det klart fram at den opprinnelige byggestarten 1. august 2022 var utsatt.

Forklaringen som ble gitt på utsettelsen, var at det er krevende å finne større kostnadsbesparelser i prosjekter i en så sen fase uten at det gir betydelige omprosjekteringer og forsinkelser. Sene endringer gir også økt usikkerhet i prosjektet.

Nå er byggestarten altså berammet til januar neste år etter at AF Gruppen har fått kontrakten på å utføre grunnarbeidene.

Statsbygg skriver i rapporten fra juni at målet med nytt Vikingtidsmuseum er å sikre uerstattelige kulturhistoriske gjenstander for ettertiden. Vi er på overtid for å bremse den pågående nedbrytningen av vikingtidssamlingen, og å sikre kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap om og forståelse for vikingtiden. Byggeprosjektet er derfor mer et sikringsprosjekt enn et ordinært byggeprosjekt, gikk det frem av rapporten.

Valgte konseptet«Naust» i 2016

Konseptet «Naust» (AART Architects) ble i 2016 valgt som det beste blant 111 deltagere i en internasjonal arkitektkonkurranse. Løsningen tar hensyn til samlingens sikkerhet og fredningsbestemmelsene for Bygdøy kulturmiljø. I tillegg var prosjektet best på arealeffektivitet, logistikk, bruk av eksisterende bygningsmasse og mulighet for gode publikumsopplevelser med høye besøkstall.

Det siste årets prosjektering sammen med entreprenøren AF har vist at kostnadsbildet er i endring. Dette har flere årsaker: Sikringstiltakene er blitt mer omfattende enn antatt, kompleksiteten i byggets geometri er undervurdert, og prosjektet har blitt rammet av en voldsom prisstigning i markedet.

Etter at økningen i kostnader ble identifisert, har prosjektet jobbet med kutt- og kostnadsbesparende tiltak. I denne fasen har alle sider av prosjektet blitt utfordret, stod det i rapporten fra Statsbygg.

Lovte 700 millioner ekstra

Rett før sommerferien kom forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe med løfte om at regjeringen ville bevilge 700 millioner ekstra til byggingen av nytt vikingtidsmuseum, mens museumsdirektør Håkon Glørstad og UiO-rektor Svein Stølen tidligere hadde meldt at det ville være behov for en milliard ekstra, sammenlignet med det opprinnelige budsjettet på 2,4 milliarder kroner. Kostnadsrammen vil dermed komme opp i 3,1 milliarder kroner.

• Les også i Uniforum: Håkon Glørstad: – Glad for 700 millionar ekstra til vikingtidsmuseum, men trur det kan kosta dyrt ikkje å gi ein milliard

I forslaget til statsbudsjett for 2023 ligger nytt vikingtidsmuseum inne med 525 millioner kroner. Mesteparten av disse pengene går altså med til grunnarbeidene som kommer i gang på nyåret.

Det nye vikingtidsmuseet er et byggeprosjekt med krevende grunnforhold, store betongarbeider, spektakulær arkitektur, strenge krav til miljø, inneklima og sikring av skjøre gjenstander. Prosjektet gjennomføres med Statsbygg som byggherre på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Verdens største museum om vikingtiden

Museumsanlegget blir verdens største og mest innholdsrike om vikingtiden. Hele museumsanlegget blir totalt drøyt 13 000 kvadratmeter, tre ganger så stort som det nåværende Vikingskipsmuseet. Det vil bestå av to deler. Dagens vikingskipshus bevares, og i tillegg bygges et 9300 kvadratmeter stort nybygg.

Når museumsanlegget står ferdig i 2026 blir det en verdensattraksjon som vil gi publikum en unik mulighet til å oppleve verdens best bevarte vikingskip. Det nye vikingtidsmuseet skal inneholde publikumsrettet samling av gjenstander fra Vikingskipsmuseet og fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, samt funksjoner for forskning og konservering, melder Statsbygg.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS