Finansminister Siv Jensen får overrekt rapporten til Statistikklovutvalget av utvalgsleder Nils-Henrik M. Von der Fehr i Finansdepartementet mandag morgen. Her slår utvalget fast at finansministeren kan bestemme hva Statistisk sentralbyrå skal gjøre, men ikke hvordan de skal gjøre det. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

Vil at SSB skal dele mer med andre

Forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning bør få lettere, enklere og billigere tilgang til Statistisk sentralbyrås tall. Det mener Statistikklovutvalget som la fram sin rapport mandag.

Forskere har lenge vært misfornøyd med at de ikke har hatt god nok tilgang på de store datamengdene som SSB sitter på.

Nå foreslår Statistikklovutvalget at det gjøres en jobb både med teknologiske løsninger og finansiering som skal gjøre tilgangen både enklere og billigere.

Ingen privilegier for SSB-forskerne

– Det oppfattes for forskere spesielt som veldig dyrt å få tilgang til data. Vi tror det vil være fornuftig å finansiere en infrastruktur via andre kanaler enn at kostnadene skal belastes de enkelte forskningsprosjektene, sa utvalgsleder Nils-Henrik M. von der Fehr da han overleverte rapporten. 

Forskere i SSB bør ikke ha bedre og mer privilegert tilgang til egne data enn andre forskningsmiljøer, mener utvalget.

– Bør ikke drive «typisk» forskning

Statistisk sentralbyrå en av de få statistikkbyråene i verden som driver forskning og analyse i tillegg til statistikkproduksjon.

Utvalget slår også fast at byrået fortsatt skal drive med forskning og analyse. Men at forskningen må avgrenses til byråets kjerneoppgaver.

Den forskningen SSB skal drive med bør ikke være typisk forskning i betydningen av det det skal lede fram til vitenskapelige publikasjoner. I den grad det skal drives forskning i SSB skal det støtte opp under politikkanalyser og statistikkvirksomheten, mener utvalget.

Finansminister Siv Jensen skal altså kunne bestemme hva byrået skal gjøre, men ikke hvordan de skal gjøre det, oppsummerer Aftenposten mandag.

Fikk ikke ro og fred

Striden mellom Siv Jensen og SSB-sjefen Christine Meyer i høst og vinter handlet om byråets faglige uavhengighet. Den store oppmerksomheten denne konflikten fikk ga utvalget mindre ro enn de følte at de hadde behov for. Det sa utvalgsleder da han la fram utvalgets rapport.

Striden endte med at Meyer trakk seg fra jobben i november i fjor etter at finansministeren ga beskjed om at hun ikke hadde tillit til SSB-sjefen.

Meyer var på sin side krass i sin kritikk av sin overordnede, Siv Jensen, som hun mente drev med politisk styring.

SSBs uavhengighet bør lovfestes

Nå foreslår utvalget at SSBs uavhengighet lovfestes. Men den faglige uavhengigheten gjelder altså hvordan oppgavene skal utføres, ikke hvilke oppgaver SSB skal få. 

– Den faglige uavhengigheten for SSB dreier seg om faglige spørsmål. I mange andre spørsmål er reglene de samme for SSB som for andre myndighetsorganer. Det betyr at man er underlagt en overordnet myndighet, som i dette tilfelle Finansdepartementet, som har instruksjonsrett, sa von der Fehr.

Forslagene er sendt på høring

Forslagene til ny statistikklov er nå sendt ut på høring.

– Jeg ser frem til NOUen fra Statistikklovutvalget, sier administrerende direktør Birger Vikøren i Statistisk sentralbyrå til SSB på nett. 

– Jeg tror forslaget fra utvalget vil være et veldig godt utgangspunkt for å diskutere alle spørsmålene som har vært oppe det siste året, blant annet uavhengighet, styringsstruktur og forskning.

Powered by Labrador CMS