– Det er slik at dagene i rektorrollen er teppelagt med møtevirksomhet og for å få tiden til å gå opp må jeg forflytte meg så raskt som mulig for å rekke forskjellige avtaler, forklarer rektor Svein Stølen. (Foto: Ola Sæther/Helene Lindqvist)

Disse har kjørt mest taxi på UiOs regning

For å spare miljøet vil Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, heller ta toget til Gol enn fly til Roma. Men i en travel arbeidshverdag er det taxi, og ikke trikk som gjelder.

I mars avslørte VG at Nils Chr. Stenseth, professor ved Universitetet i Oslo (UiO), i løpet av tre år kjørte taxi for en halv million kroner på UiOs regning.

Men Stenseth er ikke den eneste på UiO som kjører mye taxi, framgår det av en oversikt Uniforum har fått fra UiO. Siden midten av 2016 har 328 taxikort vært i bruk, registrert på både ledere, enheter, prosjekter og administratorer. Enkelte bruker taxikortet langt oftere enn andre.

Se hvem som kjører mest nederst i artikkelen

– Dagene er teppelagt med møtevirksomhet

Nest etter Stenseth, er det rektor Svein Stølen som drar taxikortet oftest. Nylig uttalte UiO-rektoren til På Høyden at han for å kutte i flyreiser heller tar med seg universitetsstyret på seminar til Gol, enn til Roma.

Trikk framfor taxi er imidlertid fremdeles ikke innført som klimatiltak. De siste 2,5 årene har Stølen kjørt taxi for 94 418 kroner på UiOs regning. Størstedelen av beløpet, 76 429 kroner, er brukt etter at han sommeren 2017 gikk fra stillingen som forskningsdekan på matnat til å bli rektor.

Rektoren medgir overfor Uniforum at han kjører mer taxi enn han skulle ønske, men samtidig ikke mer enn han anser som nødvendig:

– Det er slik at dagene i rektorrollen er teppelagt med møtevirksomhet og for å få tiden til å gå opp må jeg forflytte meg så raskt som mulig for å rekke forskjellige avtaler. Det betyr at jeg må bruke taxi mer enn jeg skulle ønske, forklarer Stølen.

Ønsker seg flere el-drosjer

– Har du reflektert noe over egen taxibruk, for eksempel når det kommer til miljø eller offentlig pengebruk?

– Det har jeg. I miljøsammenheng skulle jeg ønske det var flere el-drosjer. Jeg forsøker å ta kollektivt når det lar seg gjøre og jeg benytter egen el-bil til og fra jobb og i økende grad i jobbsammenheng. Når det gjelder den økonomiske siden er det nok dessverre slik at denne jobben medfører utgifter til reising, både lokalt med drosjer og nasjonalt og intensjonalt med flyreiser, skriver Stølen på e-post til Uniforum.

– Når det er sagt påligger det meg et ansvar å søke billigste, mest effektive og mest klimavennlige reisemåte i alle sammenhenger. Dette er et ansvar jeg er bevisst, tilføyer UiO-rektoren.

– Ingen har kontaktet meg om det

Tredje høyeste taxiregning etter Stølen og Stenseth er det nylig avgått HF-dekan Arne Bugge Amundsen som har stått for. Kortet fulgte dekanvervet, og har nå status som sperret.

– De siste 2,5 årene har du kjørt taxi for 82 000 kroner på UiOs regning. Det er blant de høyeste beløpene brukt av enkeltpersoner på UiO med taxikort?

– Den oversikten har jeg ikke sett, så det var jeg ikke klar over. Ingen har kontaktet meg om det, sier Amundsen til Uniforum.

– Synes du selv at du har kjørt mye taxi?

– Ikke mer enn hva jeg har oppfattet som forsvarlig med tanke på logistikk mellom møter. Det er jo ofte logistikk det handler om, forklarer professoren.

– Synes du 82 000 kroner er et høyt beløp til taxiregning å være?

– Jeg kan ikke vurdere om tallet er høyt, til det vet jeg for lite om andre lederes bruk. Jeg mener selv at jeg har brukt kortet der det var nødvendig, men har ikke fulgt noe med på bruken utover det, sier Amundsen.

Har ikke egne retningslinjer for taxikort

I januar i år sendte UiO en «orientering» til Kunnskapsdepartementet om at de i en stikkontroll hadde avdekket at et konkret taxikort over en periode på tre-fire år hadde vært belastet med relativt høye beløp sammenlignet med andre taxikort UiO har utstedt.

Etter såkalte innledende undersøkelser kunne de konstatere at kortet blant annet hadde vært brukt til transport mellom arbeidssted og hjem, noe som «i utgangspunktet kan tilsi at bruken ikke er i henhold til regelverket», ifølge UiOs brev. Stenseths navn er ikke nevnt i brevet. Heller ikke senteret CEES, som kortet han brukte er registrert på.

Regelverket UiO viser til overfor KD, er ikke et spesielt regelverk som gjelder for taxikort, bekrefter universitetsdirektør Arne Benjaminsen på spørsmål fra Uniforum. Et slikt regelverk finnes ikke i dag, utover de generelle retningslinjene for reiser. Men kanskje er det på vei:

– Policyen er at retningslinjene for reise gjelder uavhengig av betalingsmåte. Når det gjelder taxikort (som kun er en betalingsmåte), har ikke UiO sentrale retningslinjer for dette. Det har vært opp til lokal ledelse å vurdere dette nærmere. Nå har vi dette under vurdering, skriver Benjaminsen på e-post til Uniforum.

328 kort i bruk siden 2016

I oversikten Uniforum har fått, er det til sammen 328 kort som har vært i bruk siden juni 2016.Disse er registrert på både enkeltpersoner/ledere, administratorer, enheter og forskningsprosjekt.

Blant kortene som ikke er registrert på enkeltpersoner, er det særlig kort knyttet til Det medisinske fakultet og medisinsk forskning som er mye brukt:

Institutt for Helse og samfunn har brukt til sammen 142 244 kroner fordelt på kortene til Helsam Lille Ullevål og Helsam ASP. Forskningsprosjektet Ullevål 600 har brukt til sammen 102 496 kroner, mens kortene til Institutt for klinisk medisin er brukt for til sammen 97 349 kroner siden sommeren 2016.

I sentraladministrasjonen brukte den nå avviklede Avdeling for fagstøtte 44 752 kroner på taxi i samme periode. Fem av kortene til den ikke-eksisterende avdelingen har fremdeles status som «aktiv».

Denne saken ble først publisert i Uniforum.

Her er taxitoppen på UiO:

Listene er laget med utgangspunkt i UiOs egen oversikt over bruken av taxikort fra juni 2016 til og med februar 2019. Uniforum har tatt utgangspunkt i at personen kortet er registrert på, har stått for bruken.

Disse brukte mest penger på taxi fra 2016-2019*

Rektor Svein Stølen, 94 418 kroner fordelt på to kortTidligere HF-dekan Arne Bugge Amundsen, 82 941 kroner MN-dekan Morten Dæhlen, 66 202 kronerProfessor Ståle Petter Lyngstadaas, 65 512 kroner Tidligere universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe, 62 519 kroner fordelt på to kortTF-dekan Aud Valborg Tønnessen, 59 076 kronerInstituttleder ved Inst for sosiologi og samfunnsgeografi Katrine Fangen, 56 957 kronerSUM-direktør Sidsel Roalkvam, 51 298 kronerOD-dekan Pål Barkvoll, 48 152 kronerTidligere medisin-dekan Frode Vartdal, 45 054 kroner

* I oversikten Uniforum har fått, finnes det ikke noe kort registrert på Stenseth, kun på senteret CEES. Stenseth er derfor ikke med på denne listen.

Dette brukte universitetsledelsen på personlige taxikort i 2018:

Rektor Svein Stølen - 51 525 kronerProrektor Gro Bjørnerud Mo – 18 198 kronerViserektor Åse Gornitzka – 16 690 kronerViserektor Per Morten Sandset - 5 202 kronerUniversitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe – 12 900 kronerAssisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen – 5 436 kroner

Til sammen brukte de seks 109 951 kroner på taxi i 2018.

Disse fem enkeltpersonene brukte taxikortet mest i 2018:

Rektor Svein Stølen, 51 525 kronerHF-dekan Arne Bugge Amundsen, 30 979 kronerOD-professor Ståle Petter Lyngstadaas, 27 904 kronerDirektør Senter for utvikling om miljø (SUM) Sidsel Roalkvam, 25 134 kronerInstituttleder ved ISS Katrine Fangen, 24 741 kroner

Powered by Labrador CMS