Over 6 milliarder kroner hadde byttet plass da Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre presenterte budsjettforliket i Stortingets vandrehall fredag. (Foto: Lise Åserud / NTB scanpix)

Nytt fra akademia: Budsjetthopp for forskning og utdanning

Her får du de viktigste nyhetene fra universitets- og høgskolesektoren fra uka som gikk.

Budsjettforliket

Budsjetthopp for forskning og utdanning

Budsjettforliket: Fortsatt gratis utdanning, mer til universitetene og høyskolene og flere doktorgradsstipendiater.

Forskerforum

Lover 500 studentboliger ekstra

I budsjettforhandlingene skal regjeringspartiene og støttepartiene ha blitt enige om å øke antallet studentboliger de skal bygge i 2015 til 2000.

Universitas

– Ei klår og offensiv satsing på studentane

Studentleiarane er godt nøgde med at regjeringa går inn for å byggja 2000 nye studentbustader neste år. Det er fleire enn nokon gong tidlegare.

Universitas

Ingen penger til museet i Bergen

Det blir ikke penger til neste byggetrinn av Universitetemuseet i Bergen på budsjettet for 2015. Det bekrefter kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær i Venstre.

På Høyden

Skrinlegg studieavgift for studentar utanfor EØS

Det blir ikkje innført studieavgift for studentar frå land utanfor EØS. Det går fram av dagens budsjettforlik mellom den blå-blå regjeringa og KrF og Venstre. - Ekstremt gledeleg, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Uniforum

Student-ras for de blå-blå

Studentene snur ryggen til den blå-blå regjeringen. Oppslutningen blant studentene har sunket med 13 prosentpoeng siden våren 2013.

Universitetsavisa

–––––––––-

Struktur

Ikke fornøyd med høyskolestrukturen

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen hadde denne gangen nytt å melde på fusjonsfronten. UiB er tilbake i hvilepuls, men flere av høyskolene bør ta en ny runde med seg selv, før statsråden innkaller til varslet møte med Vestlandet i desember.

På Høyden

Høring viser flertall for ansatt HiOA-rektor

7 av 12 høringsinstanser som er spurt om framtidig organisering mener at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) bør få ansatt og ikke valgt rektor.

Khrono

–––––––––-

Forskning

– Forskning må ikke forlenge oljealderen

SV vil kutte oljeforskningen med 150 millioner kroner, og får støtte fra professorer.

Forskerforum

Gjer porten vid

Frå hjelp med opphaldsløyve til krasjkurs i norsk kultur: Forskingsinstitusjonane legg stadig meir arbeid i tilrettelegging for internasjonale arbeidstakarar.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

‒ Forskningsrådet mangler kompetanse på kjønn

Kjønnsforskere må akseptere at det finnes mange måter å forske på kjønn, mener Forskningsrådet. Forskningsrådet trenger langt mer kompetanse på kjønn, svarer kjønnsforskerne.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Viktig med norsk-russisk forskningssamarbeid nå

– I en tid hvor Russland isoleres fra resten av Europa, er det kanskje enda viktigere enn før å videreutvikle et godt forskningssamarbeid med vår store nabo i øst, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén.

Forskningsrådet

Kunnskapsløft for offentlig sektor

Forskningsrådet har gjennom den nye ordningen med Offentlig sektor-ph.d. bevilget støtte til 17 doktorgradsprosjekter.

Forskningsrådet

–––––––––-

Diverse:

Telenor tek over på universiteta

Universitets- og høgskulesektoren får i løpet av vinteren Telenor som teleleverandør. Avtalen har ein verdi på 40 til 60 millionar kroner.

På Høyden

Reaksjoner mot niqab-forbud

Studentene reagerer på at nye retningslinjer for bruk av heldekkende ansiktsplagg på høgskolen eventuelt skal innføres uten at studentene er blitt hørt.

Khrono

Veileder kopierte masteroppgaver i fagbok uten tillatelse

Student oppdaget at veilederen ved Norges idrettshøgskole hadde brukt masteroppgaven i egen utgivelse.

Forskerforum

Utsatt på ubestemt tid

95 prosent av alle studenter prokrastinerer daglig. Det kan være helseskadelig.

Universitas

Ny stor satsing på IKT

Det store programmet VERDIKT avsluttes ved årsskiftet. Med den nye satsingen IKTPLUSS vil Forskningsrådet ivareta IKT-forskning på en mer helhetlig måte.

Forskningsrådet

Powered by Labrador CMS