Viser medienes rolle i kunsten

I prosjektet MedieEstetikk ser forskere på hvordan mediene påvirker kunsthistorikere og medievitere. Forskningen formidles blant annet ved hjelp av kunst - for tiden gjennom en utstilling på Kunstnernes Hus i Oslo.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Utstillingen Ghost in the Machine tar opp den sentrale problemstillingen i prosjektet MedieEstetikk: I hvilken grad spiller mediet en rolle? Gjennom en rekke kunstneriske arbeider skal egenarten ved ulike medieteknologier undersøkes.(Stillbilde fra video på utstillingen: Pierre Huyghe: Stills from two minutes out of time, 2000, BETA DIGITAL VIDEO, med tillatelse fra Marian Goodman Gallery, Paris/New York)"

Prosjektet MedieEstetikk

- Studier av hvordan mediale egenskaper fungerer i estetiske praksiser.

- Lokalisert ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, ledes av førstamanuensis Liv Hausken.

- Del av Forskningsrådets Program for kulturforskning (KULFO 2003-07), som skal bidra til å styrke, utfordre og utvikle kulturfagenes samfunnsrelevans.

- Programmet avsluttes med en stor konferanse 22.-23. mai på Norsk design- og arkitektursenter (DogA). Forskningsrådet Programnettsider/KULFO, Medieestetikk
Hvordan og hvorfor spiller mediene en rolle? Det er et hovedspørsmål i prosjektet MedieEstetikk - materialitet, praksis og erfaring, som avsluttes i år.

Som én av flere formidlingsformer fra prosjektet er forskernes idé og problemstilling visualisert gjennom en kunstutstilling. Resultatet kan ses på Kunstnernes Hus fram til søndag 16. mars 2008.

Utstillingen, kalt “Ghost in the Machine”, består av malerier, fotografier, film og videoinstallasjoner som til sammen gir mange forskjellige innfallsvinkler til temaet medienes rolle i estetisk virksomhet.

Grenser brytes ned

Det har skjedd store endringer i medieverdenen. Stadig nye medier og økt bruk av massemedier fører til at grensene for de områdene som har tilhørt kunsthistorien og medievitenskapen, brytes ned.

I prosjektet MedieEstetikk spør man i hvilken grad og på hvilken måte dette skjer. Målet er å bidra til ny tenkning omkring mediets betydning i kunsthistorisk og medievitenskapelig forskning.

I hvilken forstand kan for eksempel det modernistiske maleriet sies å være fremkommet som svar på utviklingen av fotografiske teknikker?

Hvordan har maleriet igjen influert fotografiet, og på hvilken måte bidrar digitale bildeteknologier til å redefinere forholdet mellom maleri og fotografi? er blant spørsmålene forskerne stiller.

Ny mediesituasjon

Gjennom utstillingen “Ghost in the Machine” undersøkes de uforklarlige, mystiske og forstyrrende effektene som kan opptre i moderne medieteknologi.

Her presenteres verk som utnytter feil og støy i mediene, manipulerer eksisterende teknologi eller utforsker medienes evne til å overføre innhold over tid og rom.

Mediene forstås også i utvidet forstand: som bindeledd mellom det synlige og usynlige, det virkelige og uvirkelige, fortid og nåtid - og kanskje også mellom liv og død, heter det i beskrivelsen av utstillingen.

Utstillingen er støttet av Forskningsrådet, Institusjonen Fritt Ord, Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo , 3M Norge AS, Respons Media AS og Atelier Nord. Kuratorer er Susanne Ø. Sæther og Elisabeth Byre.

Powered by Labrador CMS