Brian Wansink gjør et intervju på et supermarked i 2016. Nå må han slutte i sin stilling ved Cornell University. (AP Photo/Mike Groll)

Berømt spisevane-forsker tatt for uredelighet

Professor Brian Wansink står bak kjente ideer om hvorfor vi spiser mer enn vi tror. Nå trekker han seg fra stillingen sin ved Cornell University, etter avsløringer av utallige feil ved en rekke studier.

Har du hørt at størrelsen og fargen på tallerkenen påvirker hvor mye du spiser? At du kjøper flere og mer usunne varer hvis du handler på tom mage? At folk spiser opp maten de har på tallerkenen, selv om de egentlig er mette?

Alle vet at detaljer i miljøet vår har stor innflytelse på hva og hvor mye vi spiser. Og de som er ekstra interessert, vet at det finnes mange studier som viser dette.

For eksempel det berømte eksperimentet der forskere serverte deltagerne suppe i tallerkener som kunne fylles på fra bunnen. Testpersonene som fikk stadig påfyll, endte opp med å spise mer uten å føle seg mettere enn de andre.

Men nå stormer det rundt både denne og en rekke andre innflytelsesrike studier i samme gate.

14 studier trukket tilbake

Det gjelder undersøkelser som kommer fra den kjente forskergruppa til Brian Wansink ved Cornell University. Wansink har vært omtalt som en av verdens ledende eksperter på spiseadferd, og mange av de viktige studiene på feltet kommer fra Food and Brand Lab, som han leder.

I det siste året er det imidlertid avdekket en rekke feil og usannsynlige tall i studiene. Dette har ført til at vitenskapelige tidsskrifter har trukket tilbake hele 14 av gruppas studier.

Forrige uke kunngjorde det medisinske tidsskriftet JAMA tilbaketrekkingen av de siste seks av dem, inkludert den berømte suppe-studien.

Dagen etter kom Cornell University med konklusjonen av sin egen granskning av Wansinks undersøkelser.

Og enden på visa er altså at Wansink må gå.

Fjernet fra all undervisning og forskning

I uttalelsen fra 20. september skriver universitetet:

- Komiteen fant at professor Wansink har begått akademisk uredelighet i sin forskning.

Forseelsene skal blant annet dreie seg om feilrapportering av forskningsdata og bruk av problematiske statistiske teknikker. Komiteen skriver også at Wansink har unnlatt å dokumentere forskningen tilstrekkelig og at han ikke har tatt vare på forskningsresultater.

Videre skriver komiteen:

- Professor Wansink har levert inn sin avskjedssøknad og vil slutte ved Cornell ved enden av dette akademiske året. Han er fjernet fra all undervisning og forskning. I stedet vil han være forpliktet til å bruke tiden sin på å samarbeide med universitetet i dets pågående gjennomgang av hans tidligere forskning.

Felt av egen blogg

Det var i utgangspunktet Wansinks egne uttalelser som startet de første undersøkelsene av forskningen hans, ifølge en artikkel i avisa The Guardian i 2017.

Professoren hadde skrevet en bloggpost hvor han mer eller mindre oppmuntret studenter til å bruke tvilsomme teknikker for å fremme forskerkarrieren. For eksempel å publisere tilfeldige sidefunn når man ikke finner det man egentlig skulle.

Han oppga til og med fem studier der studentene nettopp hadde gjort slike ting. Studier som Wansink selv var medforfatter på.

(Selve bloggen er nå fjernet, men en kopi av sidene finnes på arkivtjenesten Wayback Mashine)

Hauger av uregelmessigheter

Dette sporet andre akademikere til å gå både disse og andre studier etter i sømmene. De brukte blant annet verktøy fra matematikk og statistikk til å undersøke om dataene virket rimelige.

Snart begynte det å dukke opp rekker av uregelmessigheter: Statistiske selvmotsigelser, selvplagiering og helt usannsynlige likheter i resultater fra helt forskjellige forsøk.

Og derfra rullet snøballen.

Stadig flere av Wansinks studier ble trukket tilbake. Selv den berømte suppestudien.

Da forsker James Heathers undersøkte tallene fra forsøket, viste det seg at de innebar helt usannsynlige resultater, skrev The Guardian i februar. Som at noen av deltagerne i forsøket faktisk trodde at de ikke hadde spist noe suppe i det hele tatt. Og at andre trodde de hadde fått i seg over en liter.

Står ved undersøkelsene

Wansink selv har kommentert saken lite, og vært lite villig til å dele data fra undersøkelsene. I de få kommentarene han har kommet med, står han fortsatt ved resultatene sine. Ifølge CNN ble han overrasket over konklusjonene fra universitetets gjennomgang.

- Utfra det mine medforfattere og jeg trodde, ville de uavhengige analysene av datasettene våre bekrefte alle våre publiserte funn, skrev professoren i en epost til TV-kanalen.

I en epost til the Chronicle skrev han at tilbaketrekkingen av de siste artiklene var svært urettferdig og at han var stolt over alle disse studiene. Wansink skriver videre at han er sikker på at andre forskergrupper kommer til å gjenta studiene og få samme resultater.

I en annen artikkel i The Chronicle skriver han om studiene sine:

- Jeg tror de allerede har fått den virkningen i den virkelige verden som jeg ville at de skulle ha.

Samarbeidet med norske forskere

Det er liten tvil om at Wansinks forskning har hatt stor innflytelse.

De ligger til grunn for endringer i samfunnet, som at produsenter har begynt å tilby spiselige produkter i mindre størrelser. Og et lunsjprogram professoren står bak brukes allerede i 30 000 amerikanske skoler.

Også her hjemme har professoren betydelig innflytelse. Han er en av redaktørene for den første rapporten i Fra kunnskap til handling, et prosjekt som skal gjøre oss sunnere og slankere ved å endre omgivelsene våre.

Wansink er nevnt hele 229 ganger i prosjektets rapport Mulighetsrommet: Hvordan påvirke forbrukere til å velge sunnere? Han er en av redaktørene bak rapporten og også hovedforskeren bak 21 av forskningsartiklene rapporten refererer til.

Rapporten ble gitt ut av stiftelsen Greenudge, som ble grunnlagt av Gunhild Stordalen i 2011 og skal påvirke oss til å ta grønnere valg. Andre samarbeidspartnere bak rapporten er Helsedirektoratet, Universitet i Oslo og OsloMet.

Mener Wansinks bidrag ikke påvirker konklusjonen

Knut Ivar Karevold er psykolog og direktør for Greenudge, han har vært med å skrive rapporten og er nå kjent med tilbaketrekkingen av Wansinks forskning.

– Min umiddelbare reaksjon er at dette er leit å høre. I perioden vi samarbeidet med Wansink for tre år siden opplevde vi ham som en innovativ og systematisk forsker, og som en forpliktet rådgiver i vårt arbeid med å teste ut virkemidler for å påvirke gjesters valg i kantiner og buffeter, skriver Karevold i en e-post til forskning.no.

– Hva har avsløringen av Wansinks uredelighet å si for rapportens konklusjoner?

– Vi har sett gjennom referanselisten og sammenlignet den med listen over tilbaketrukne artikler. Vi ser at Mulighetsrommet har referert til to av studiene som Wansink har måttet trekke tilbake. Disse fokuserer på barn og unge, skriver Karevold.

Karevold skriver videre at Wansink sin forskning ikke er avgjørende for rapportens konklusjoner.

– Rapporten fokuserte på valg i dagligvare, restauranter og skoler, samt produktutforming. De tilbaketrukne studiene gjelder barn i skolekantiner, og er ikke relevante for andre kontekster og heller ikke norske forhold.

– Vår vurdering er derfor at konklusjonen i rapporten «Mulighetsrommet: Hvordan påvirke forbruker til å velge sunnere?» er fundert på det totale omfanget av inkluderte artikler og overordnede analyser. Enkeltstående artikler fra Wansink vil derfor ikke påvirke den overordnede konklusjonen.

Artikkelen er oppdatert 28.09.2018.

Powered by Labrador CMS