Nobelprisen til IAEA og ElBaradei

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og byråets leder Mohamed ElBaradei ble som mange ventet hedret med årets fredspris.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

ElBaradei satt i møte i byråets hovedkvarter da prisen ble kunngjort av Nobelkomiteens formann Ole Danbolt Mjøs foran et kobbel med norske og utenlandske journalister i Nobelinstituttet på Drammensveien klokka 11 fredag.

IAEA og ElBaradei har i flere år vært favoritt til å få fredsprisen. FN-organisasjonen, som ble grunnlagt 29. juli 1957, arbeider for fredelig utnyttelse av atomenergi. IAEA har hovedkontor i Wien, og ElBaradei satt i et møte da han ble informert om at han er tildelt fredsprisen.

Fokus på atomvåpen

I en periode da det har vært fokusert på spredning av atomvåpen, og både Nord-Korea og Iran har vært i verdens søkelys, var det ikke uventet at FNs organ for atomenergi og byråets høyt respekterte leder skulle få prisen.

IAEA og ElBaradei får prisen for sitt arbeid for å hindre at kjernefysisk energi blir brukt til militære formål og for å sikre at atomenergi for fredelige formål blir brukt på en så sikker måte som mulig, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.

- I en tid da trusselen fra kjernevåpen øker på nytt, ønsker Den Norske Nobelkomite å streke under at denne trusselen må håndteres gjennom et internasjonalt samarbeid som er så bredt som mulig. I dag kommer dette klarest til uttrykk gjennom arbeidet til IAEA og generaldirektøren, sa Mjøs da han leste opp komiteens begrunnelse.

- I det kjernefysiske ikke-spredningsregimet er det IAEA som holder kontroll med at atomenergien ikke blir misbrukt til våpenformål, og generaldirektøren har stått fram som en uredd talsmann for nye tiltak til å styrke dette regimet, sa han videre.

«I en tid da nedrustningsarbeidet står i stampe, der det er fare for spredning av atomvåpen både til stater og terroristgrupper, og der kjernekraften på nytt ser ut til å spille en økende rolle, er IAEAs innsats uvurderlig viktig,» heter det videre i begrunnelsen.

Irak-krigen

IAEA og egypteren ElBaradei ble kjent for folk flest under oppkjøringen til Irak-krigen.

ElBaradei ble svært upopulær i Bush-administrasjonen da han sto fast på at det nyttet med atominspeksjoner i Saddam Husseins Irak, samtidig som president George W. Bush forberedte krigen med den begrunnelse at Saddam hadde masseødeleggelsesvåpen.

Det viste seg senere at Irak ikke hadde masseødeleggelsesvåpen, og bunnen falt ut av Bush argumentasjon for krigen. Men da var krigen allerede et faktum og USA satt fast i den irakiske hengemyra.

Respektert

Selv om det var lederen for FNs våpeninspektører, Hans Blix, som ble den fremste skyteskiven for USA, sto de to sammen om behovet for å fortsette inspeksjonene i Irak i stedet for å gå til krig.

Den stillferdige diplomaten ElBaradei er svært respektert, i virkeligheten også i USA, som til slutt måtte bøye seg for resten av verden og godta at han ble gjenvalgt til en tredje periode som generaldirektør i IAEA.

IAEA har selv i mange år på en effektiv og diskret måte arbeidet mot spredning av atomvåpen og mot at land som har kjernevåpenteknologi, skulle bruke sin kunnskap til å utvikle atomvåpen.

(NTB)

Powered by Labrador CMS