Høgskolen i Sørøst-Norge ble opprettet 1. januar 2016 gjennom en sammenslåing av Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Her er Campus Drammen. (Foto: Tom Atle Bordevik)

Høgskolen i Sørøst-Norge får universitetsstatus

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) oppfyller alle krav til å bli universitet, konkluderer den sakkyndige komiteen som har vurdert høyskolens søknad.

HSN søkte om akkreditering som universitet i mars i fjor og kan nå altså smykke seg med universitetsstatusen etter at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) velger å følge komiteens anbefalinger.

I rapporten fra den sakkyndige komiteen berømmes høyskolen for å være et godt sted for studenter. Institusjonen har godt samspill mellom forskning og utdanningsvirksomhet og nært samarbeid med regionen.

Komiteen påpeker imidlertid at andelen faglig ansatte som publiserer vitenskapelig er noe lav og peker på dette som en sentral utfordring for HSN fremover.

– Høgskolen i Sørøst-Norge har gjort en stor innsats både i arbeidet med søknaden og på institusjonsbesøket i fjor. Gjennom en grundig prosess har HSN overbevist komiteen og NOKUT om at de er verdig status som universitet, sier NOKUT-direktør Terje Mørland etter torsdagens styremøte.

Mørland poengterer likevel at arbeidet med å bli et godt universitet, er langsiktig og krevende.

– Nå er det opp til høyskolen å etablere og videreutvikle et universitet som holder høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Den sakkyndige komiteen har påpekt forbedringspunkter og kommet med råd som HSN bør ta med seg på veien videre.

Høgskolen i Sørøst-Norge ble opprettet 1. januar 2016 gjennom en sammenslåing av Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Powered by Labrador CMS