Nik. Brandal var i debatt på Facebook i etterkant av forskning.nos omtale av plagiatsaken mot Nina Witoszek. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix. Innfelt: Skjermbilde fra Facebook)

Bokredaktør skriver plagiatsaken i beste fall er en ren tullesak fra en overivrig student

I verste fall er det snakk om et hendelig uhell, ifølge Nik. Brandal.

«For alle personar som har informasjon om saka og er sånn nokonlunde i vater, så er dette i verste fall eit hendeleg uhell som likevel sjølvsagt ikkje skal skje, og i beste fall ei rein tullesak frå ein overivrig student.»

Slik beskriver Nik. Brandal plagiatanklagene mot Nina Witoszek i en debatt på den åpne Facebook-veggen til Aksel Braanen Sterri, kommentator i Dagbladet. 

Brandal er medredaktør for den fagfellevurderte boken Intellektuelle og det totalitære utgitt på Dreyers Forlag i 2014, hvor Witoszek har plagiert seks avsnitt fra fagfilosofen John Gray.

Kaller klager en «overivrig student»

Selv om Senter for utvikling og miljø slår fast at Witoszek har plagiert, mente det forskningsetiske utvalget ved Universitetet i Oslo at det ikke var gjort ved overlegg eller grovt uaktsomt, og at det derfor ikke hadde forekommet vitenskapelig uredelighet.

Den «overivrige studenten» som Brandal viser til er Oscar Dybedahl, den 26 år gamle filosofistudenten ved UiO, som sendte plagiatvarselet til Universitet i Oslo. Han har kritisert Witoszek tidligere, blant annet i en kronikk i Klassekampen. Dybedahl deltok også i Facebook-tråden.

Brandal beskriver plagiatet som et hendelig uhell i tråden, og kommer med flere henvisninger til at Oscar Dybedahl er på venstresiden i norsk politikk. Han kaller også Dybedahl en «postmoderne kvasi-leninist».

(Foto: (Skjermbilde fra Facebook))

I tråden slår medredaktøren likevel fast at det burde ha vært oppgitt kilde, men undrer seg over at noen lager mer styr rundt saken enn det.

– Har brukt nok tid på Dybedahl

Når forskning.no prøver å ta kontakt med Nik. Brandal for å snakke om facebookdebatten, ønsker han ikke å snakke om saken.

– Nei. Jeg har brukt nok tid på Dybedahl, og dette handler ikke om ham og meg, skriver Brandal på nynorsk i en tekstmelding, som forskning.no har skrevet om til bokmål. 

Det virker som om du ikke tar dette på alvor nettopp fordi klagen kommer fra ham, stemmer det?

– Igjen, jeg vil ikke bruke mer av min tid på Dybedahl. Vi tar saken alvorlig, og har gitt en forklaring til etisk komite. Utover det henviser vi til etisk komite, svarer Brandal.

– Rart at redaktørene er så lite interesserte

Klageren, Oscar Dybedahl, deler ikke inntrykket av at redaktørene for boken tar saken på alvor.

– Brandal avviser kritikken min på grunn av mine politiske meninger, sier Dybedahl til forskning.no.

Han sier at redaksjonen bak bøkene ikke har vist noen interesse i å snakke med ham etter at han begynte å kritisere artiklene i Klassekampen i 2014.

– Det er litt rart at de har vært så lite interessert i følge opp kritikken, enten direkte eller eller ved å svare i avisen. På Facebook går de på angrep på meg politisk og bruker mye tid på å kalle meg en uredelig debattant, på grunn av tidsskriftsartikler jeg har skrevet andre steder, sier Dybedahl.

Nik. Brandal skriver i en SMS at de to andre medredaktørene av boken ikke har Facebook-kontoer, og at det bare er Brandal som har debattert med Dybedahl der. 

- Problemet mitt med Dybedahl er at det han har mast om i fleie år er at han er uenig i rammeverket vi bruker, totalitarisme,  og i alle fall at vi bruker det om tenkere og ideologier han har affinitet til, skriver Brandal på nynorsk i en tekstmelding, som forskning.no har skrevet om til bokmål. 

Han viser til at Øystein Sørensen har gitt kritikken tll Dybedahl et lengre svar i tidsskriftet Materialisten.

- Plagiatspørsmålet tar vi selvfølgelig særs alvorlig, men den som påpekte dette var Ivar Bakke, og ikke Dybedahl. Det har derfor ikke vært et av poengene som Dybedahl mener vi ikke har tatt på alvor, skriver Brandal.

Han gjentar også at redaksjonen er enig i konklusjonen til det forskningsetiske utvalget ved UiO, og at det trolig vil komme et nytt opplag av boken, der en versjon av artikkelen vil bli trykt.

 

Les hele debatten:

 

 

Saken er oppdatert med nytt svar fra Nik. Brandal 20:05 torsdag 08. september.

Powered by Labrador CMS