Elektriske motorer kan erstatte noe av det hydrauliske utstyret på riggene i Nordsjøen. (Foto: Reuters / NTB scanpix)

Bytter ut gammelt offshore-utstyr med elektriske motorer

Offshoreindustrien er på jakt etter løsninger som kan gjøre driften mer effektiv og miljøvennlig. Elektriske motorer kan være én løsning.

– Jeg har undersøkt om elektriske motorer kan erstatte eller supplere hydraulikk i rørhåndteringsmaskiner og andre installasjoner som skal stå på borerigger i Nordsjøen, sier stipendiat Witold Pawlus.

Hydraulikk er et system som lager energi ved hjelp av for eksempel olje eller vann. Systemet er mindre miljøvennlig enn elektriske motorer fordi effektiviteten er dårligere.

Pawlus er stipendiat ved Universitetet i Agder og ble i desember ferdig med doktoravhandlingen sin. Han var også ansatt i en 50 prosents forskerstilling hos MHWirth, som leverer utstyr og tjenester til olje- og gassektoren.

Gjør det lettere å velge riktig utstyr

Pawlus forskning dreier seg om elektriske motorer, drivere og utfordringer knyttet til offshore-utstyr. Han har utviklet en metode som gjør det enklere å velge hvilke deler som er best tilpasset motorens yteevne.

Witold Pawlus disputerte nylig på en avhandling innen mekatronikk. Doktorgradskandidaten jobber nå som teknisk leder av Norwegian Motion-Laboratory på UiA. (Foto: Universitetet i Agder)

– I dag ender de ofte opp med for store deler. Jeg har laget et system som gjør det lettere å velge en optimal motordrift til de ulike operasjonene. Systemet kan også brukes av andre enn aktører i offshoreindustrien, sier Pawlus.

Metoden er utviklet i samarbeid med Automatic Control Laboratory i Sveits, hvor Pawlus var gjesteforsker i 2015.

Størstedelen av doktorgradsarbeidet hans har dreid seg om å finne ut hvordan elektriske motorer kan brukes på riggene i Nordsjøen. 

Mer kontroll på elektriske motorer

– Det har vært en dreining i markedet mot robotisering og automatisering. Da ble det også aktuelt for oss å utvikle styringssystemer for elektriske motorer istedenfor hydraulikk, sier Søren Øydna, senioringeniør i MHWirth.

Automatiske kraner og systemer for håndtering av rør er lettere å kontrollere med elektriske motorer.

– I tillegg er det mer miljøvennlig fordi elektriske motorer er mer effektive enn ved hydraulisk drift.

Ingeniører har laget en ny rørhåndteringsmaskin som har elektrisk drift. Maskinen er ferdig bygd og testet og er nå under installering på et boredekk. Witold er en del av teamet som har jobbet fram den nye maskinen.

– Utviklingsprosjekter i leverandørbransjen går gjerne over flere år og involverer flere avdelinger og mange ingeniører. For oss er det viktig å samarbeide med forskere fra universitetet. Det hever vår egen kompetanse og synliggjør forsknings- og utviklingsarbeidet vårt, sier Øydna.

Referanse:

Witold Pawlus: Design and Analysis of Electric Powertrains for Offshore Drilling Applications, Universitet i Agder. Desember 2016. ISBN: 978-82-7117-839-0 Sammendrag.

Powered by Labrador CMS