Oljeeventyr i 35 år

Denne måneden er det 35 år siden oljeproduksjonen begynte på norsk sokkel. Så langt har vi hentet opp nesten 20 milliarder fat sort gull. Det første oljefeltet var Ekofisk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

opplev norsk oljehistorie

Du kan få et unikt innblikk i Norsk oljehistorie ved å besøke nettutstillingen Kulturminne Ekofisk.

Utstillingen ble lansert i januar 2005.

Den 15. juni 1971 satte Philips Petroleum Company Norway i gang produksjon fra Ekofiskfeltet, fra den oppjekkbare innretningen Gulftide.

Oljefeltet ble funnet samme år som det første mennesket satte sin fot på månen. Da var det allerede boret mer enn 30 letebrønner på norsk sokkel.

Blant verdens 100 største

Frem til 1973 ble produksjonen fra fire brønner overført til tankskip, før feltet ble bygd ut.

Ekofiskfeltet er blant de 100 største i verden, med tanke på mengden olje- og gassreserver. Selv om produksjonen har vært i gang her i 35 år, er dette fortsatt det feltet som produserer mest olje på sokkelen.

Det er også det feltet som har mest igjen å produsere. Det første feltet som ble satt i produksjon, er sannsynligvis det siste av dagens produserende felt som blir stengt ned.

Ifølge operatøren har utviklingen av Ekofiskfeltet bidratt med over 1 200 milliarder kroner i verdiskaping.

Kulturminne

Ekofiskfeltet har blitt erklært som kulturminne av Riksantikvaren i 1999. Dette var pioneren på norsk sokkel, og et stort arbeid er siden gjort for å dokumentere dette.

Riksantikvaren har karakterisert installasjonene i Ekofisk-området som “noen av vår tids største og mest komplekse kulturminner”, og understreker deres betydning som viktige symbol for utviklingen av det moderne Norge.

Med utgangspunkt i kulturminneloven anmodet Riksantikvaren om at det burde gjennomføres et dokumentasjonsprosjekt. Dermed var prosjektet Kulturminne Ekofisk et faktum - et samarbeid mellom Norsk oljemuseum, Nasjonalbiblioteket og Statsarkivet i Stavanger.

Nettmuseum

Siden det ikke er mulig å ta vare på de 15 installasjonene som ikke lenger er i bruk på feltet, og det ikke er spesielt realistisk å opprette et museum midt ute i Nordsjøen, er dokumentasjonsarbeidet viktig.

I fire år jobbet Norsk oljemuseum med å dokumentere de teknologiske bragdene, arbeidsmiljøet og de samfunnsmessige konsekvensene av Ekofisk.

Resultatet er to utstillinger. Den ene på Oljemuseet i Stavanger, og den andre lett tilgjengelig på nettet.

Store mengder informasjon

Dersom du besøker nettutstillingen, finner du mer enn 500 sider historie og intervjuer, 1 000 avis- og magasinartikler, film- og lydklipp, 5 000 fotografier og 1 000 tekniske tegninger.

Dette er et utvalg av 30 000 fotografier og 5 000 hyllemeter med dokumentasjon av Ekofisk-historien, fra den første kontakten operatøren hadde med norske myndigheter i 1962, til stenging av de første installasjonene.

Mye olje igjen å hente

I dag er det 51 felt i drift på norsk sokkel. Teknologien har blitt bedre siden vi først satte snabelen i det sorte gullet, og i dag presses det mer ut av oljereservoarene. Forventet gjennomsnittlig utvinningsgrad av olje er nå 46 prosent.

"Oljeproduksjon på norsk kontinentalsokkel. (Kilde: Oljedirektoratet)"

Fremdeles gjenstår det å produsere nesten 40 prosent av de påviste, salgbare oljeressursene på sokkelen. I tillegg finnes det mye olje i hittil uoppdagede felt.

Oljedirektoratet mener det finnes 7,3 milliarder fat i uoppdagede oljeressurser, og vil øke oljereservene med fem milliarder fat olje før 2015.

Ifølge direktoratets prognoser vil Norge i den samme perioden produsere rundt åtte milliarder fat olje.

Lenker:

Norsk oljemuseum
Oljedirektoratet: 35 år med oljeproduksjon
Oljedirektoratet: Ekofisk: Levende museum
Riksantikvaren: Ekofisk som kulturminne

Powered by Labrador CMS