Den 20. april 2010 begynte Deepwater Horizon å brenne etter en eksplosjon. 11 av mannskapet omkom. Etter 36 timer sank plattformen. (Foto: US Coast Guard)

Enorme mengder olje sank ned på havbunnen etter Deepwater Horizon-ulykken

Forskerne kaller det en skitten snøstorm under vann.

For rundt seks år siden skjedde en av de største oljeutslippene i verdenshistorien. 800 millioner liter olje fosset ut av Macondo-brønnen i Mexicogolfen mellom april og juli i 2010.

Ulykken har fått navn etter boreplattformen Deepwater Horizon som ble brukt ved brønnen.

Men hva skjedde med denne enorme mengden råolje som lakk ut i havet?

Brent opp

Olje er lettere enn vann og det legger seg som et lag på overflaten. Det meste ble ryddet opp, enten brent i overflaten eller tørket og vasket vekk fra strender i området.

Men mye olje forsvant. Så mye som mellom 40 og 80 millioner liter kan ha sunket ned på havbunnen.  

Forskere har ikke vært sikre på hvorfor oljen plutselig skulle synke ned i havet. Dette er såpass ukjent at det ikke er en del av utslippskalkulatoren som ble brukt for å anslå selve oljemengden, ifølge en ny forskningsartikkel i tidsskriftet Proceedings of the Natural Academy of Sciences.

I de siste årene har det kommet flere studier om hva som nøyaktig skjer når oljen synker ned på denne måten. Spørsmålet har også vært om det meste av oljesølet på havbunnen kommer fra ulykken, eller om det har piplet opp fra naturlige kilder i den oljerike golfen.

Forskerne bak den siste artikkelen mener å kunne vise at oljen som lå på havbunnen etter ulykken faktisk kommer fra Deepwater Horizon-utblåsningen.

Oljesøl brennes opp etter Deepwater Horizon-ulykken (Foto: US Coast Guard)

Snøstorm

Forskerne bak teorien kaller det en skitten undervannssnøstorm, og fenomenet ble beskrevet i en Nature-artikkel i 2013.

Undervannssnø er skyer av døde, bittesmå havdyr som synker ned gjennom havet.

– Vi visste at oljesøl kan bli trukket ned av undervannsnø, men vi visste ikke at oljen holdt seg i vannet så lenge, sier Beizhan Yan i en pressemelding. Han er forsker ved Lamont-Doherty Earth Observatory i New York, og han har ledet den nye studien.

Når oljen har ligget i overflaten en stund, blir den påvirket av vind, vær, sollys og mikroorganismer.

Denne oljen, sammen med brent olje fra de brennende flakene og drillgjørme klumper seg sammen med døde alger og synker ned til havbunnen.

Forskerne satte opp et innsamlingsbrett på havbunnen i området rundt Deepwater Horizon. Prøvene ble tatt mellom august i 2010 og oktober i 2011.

Prøvene viste at den skitne snøstormen fortsatte i lang tid etter opprydningen og oljebrenningen. Selv to måneder etter at arbeidet var ferdig dalte det fortsatt ned oljerester på havbunnen.

Ulykken skjedde samtidig med en spesielt diger algeoppblomstring i golfen, noe som kan ha trukket mer olje med seg.

Drillforurensning

Forskerne har også lett etter spor av selve oljeboringen. Når det bores etter olje, brukes det også borevæske for å blant annet rense og smøre borehullet. Dette kan være en blanding av vann, olje og andre kjemiske stoffer.

Det brukes også barium for å gjøre væsken mer tyktflytende, og forskerne har lett etter dette «bariumbeviset» for at oljen og forurensningen på havbunnen kommer fra Deepwater Horizon-ulykken.

Forskerne fant spor etter barium i olje- og gjørmerestene i prøvene fra havbunnen. Barium-forurensningen fortsatte i hele fem måneder etter opprydningsarbeidet var ferdig.

Forskerne mener dette betyr at oljeforurensningen på havbunnen må ha kommet fra ulykken, og framtidige opprydninger må ta høyde for at millioner av liter med olje forsvinner ned i havdypet på denne måten.

Opprydningsfartøy samler sammen oljen i overflaten etter utslippet. De mørke feltene er råolje. (Foto: DVIDSHUB/ CC BY 2.0)

Dyrelivet

Forskerne vet ikke hvordan det gikk med dyrene og algene som lever i disse økosystemene, siden det ikke var en del av denne studien.

De mener at forurensningen sannsynligvis påvirker livet som lever helt nede på bunnen av havet, men det er ikke klart hvordan det har skjedd.

En tidligere studie har vist at råoljen kan gi hjerteproblemer for tunfisken som lever i Mexicogolfen. Bittesmå mengder råolje skadet hjertene til Mexicogolf-tunfisken, ifølge denne studien fra 2014.

Men noen organismer får en bankettmiddag når det skjer et utslipp på denne skalaen. Store mengder metan var også en del av utslippet, men mye av dette ble spist opp av gass-etende bakterier, ifølge denne studien fra 2011.

Helt til slutt kan vi fortelle at Deepwater Horizon skal bli en katastrofefilm med premiere i september i år. Du kan se traileren her, hvis du er interessert.

Referanse:

Beizhan Yan emfl: Sustained deposition of contaminants from the Deepwater Horizon spill. PNAS, mai 2016. DOI: 10.1073/pnas.1513156113. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS