En ny studie fra Purdue University mener gjeld fra studielån påvirker unge amerikaneres lykke negativt (Illustrasjonsfoto: wavebreakmedia/Shutterstock/NTB scanpix).

Gjeld kan gjøre oss ulykkelige

Gjeld fra studielån påvirker unge amerikaneres lykkefølelse, selv om de har fast inntekt, ifølge ny studie. 

– Det har blitt gjort mye forskning på hvorvidt, og hvordan, inntekt gjør mennesker lykkelige, men få studier har undersøkt om gjeld kan redusere lykken. Vi fant at gjeld fra studielån er nesten like avgjørende som inntekt for å måle økonomiske bekymringer og tilfredshet i livet, sier psykologiprofessor Louis Tay i en pressemelding.

I en ny studie konkluderer han med at gjeld påvirker lykke nesten like mye som inntekt. Studien er utført ved Purdue University i USA publisert i Journal of Happiness Studies.

I studien har Tay brukt tall fra Gallup-Purdue Index, der tidligere studenter ved universitetet har svart på spørsmål om egen velvære, blant annet knyttet til økonomi, sosialt nettverk og helse, etter endt studietid. I tillegg til dette har han undersøkt forholdet mellom husholdningsinntekt, størrelse på studielån, tilfredshet i livet og økonomiske bekymringer hos de nesten 3000 deltakerne i studien.

Psykologen understreker at det trengs mer forskning på forholdet mellom gjeld og lykke. Han mener videre studier bør undersøke andre typer lån, og hvorvidt noen lån er «bedre» enn andre.

– Det ville vært interessant å finne ut hvordan studielån kategoriseres på lang sikt. For eksempel; i hvilken grad anses dette for å være en investering, og varierer dette innen forskjellige karrierer? spør han.

Ulike typer gjeld 

Per Espen Stoknes, forsker ved Institutt for rettsvitenskap på BI, mener konklusjonen om at gjeld kan påvirke lykke er sannsynlig. Han mener samtidig det er viktig å presisere at det finnes ulike typer gjeld, og at gjeld i seg selv ikke gjør oss ulykkelige.

– Det er viktig å se gjelden i forhold til betjeningsevne. Mange av de aller rikeste i samfunnet har store lån, men det betyr ikke at de blir ulykkelige eller har dårlig råd. Lån kan brukes for å investere penger i for eksempel eiendom. Det er forholdet mellom formuen og inntekten din på den ene siden, og gjelden på den andre, som vil påvirke lykken din. Vi vet fra forskning at høy gjeldsbalanse er forbundet med synkende livskvalitet, sier forskeren.

Han tror nettopp betjeningsevnen er årsaken til at gjeld fra studielån påvirket lykken negativt hos amerikanerne i studien.

– I USA har man både dyrere universitetsutdannelser og høyere rente på studielån. Etter studietiden har man ofte liten betjeningsevne, og gjelden kan derfor bli en byrde, sier Stoknes.

Ifølge forskeren kan ikke penger i seg selv gjøre oss lykkelige.

 – Hvis du fra før har nok penger til å leve et komfortabelt liv, vil ikke økt inntekt gjøre deg mer lykkelig. Men vi vet at de aller rikeste i samfunnet i gjennomsnitt er lykkeligere enn de med minst penger. Å være rikere enn andre gir oss lykke. Men vi i rike land blir ikke lykkeligere av økt inntekt over tid, sier Stoknes.

Referanse:

Louis Tay mfl: Debt and Subjective Well-being: The Other Side of the Income-Happiness Coin. Journal of Happiness Studies, 21. mai 2016. Doi: 10.1007/s10902-016-9758-5. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS