Forskjellen øker mellom de som klarer å komme seg inn på boligmarkedet og de som blir stående utenfor.
Forskjellen øker mellom de som klarer å komme seg inn på boligmarkedet og de som blir stående utenfor.

De som leier bolig er mindre fornøyde med livet

Bortimot 80 prosent eier sin egen bolig her i landet. Nå har forskere studert hvordan det føles å leie i eierland.

Norge skiller seg klart ut fra resten av Europa når det kommer til boligpolitikk.

I våre naboland er det mange færre som eier egen bolig.

Det er heller ikke uvanlig å leie en bolig i Norge. Men da er du sannsynligvis i 20-årene. Fra starten av 30-årene øker andelen som bor i en bolig de eier selv.

Samtidig har det vært en økende andel som leier i alle aldersgrupper de siste årene.

Livskvaliteten faller med årene

Tidligere har forskning slått fast at det å leie bolig er forbundet med dårligere levekår på en rekke områder.

De som leier har oftere dårlig økonomi. De bor oftere trangt. Og de har dårligere boligstandard.

Nå har forskere i Statistisk sentralbyrå undersøkt livskvaliteten blant de som leier i Norge.

Et trist funn

I analysen finner de at leietakerne er mindre fornøyd med livet sitt.

Dataene de bruker, kommer fra Livskvalitetsanalysen 2020 og 2021. Der spør de over 33.000 personer i alderen 20 og 80 år i forskjellige livsfaser en rekke spørsmål.

Blant folk i 20-årene finner de ingen forskjell i opplevd livskvalitet mellom de som eier og de som leier.

De som eier sin egen bolig rapporterer at de får bedre livskvalitet med alderen. Det motsatte gjør de som leier.
De som eier sin egen bolig rapporterer at de får bedre livskvalitet med alderen. Det motsatte gjør de som leier.

Men livskvaliteten blant leietakerne faller med økende alder.

Dette står i kontrast til dem som eier. De opplever at de får bedre og bedre livskvalitet med alderen.

Mer pessimistisk til framtiden

Forskjellen er mest framtredende blant middelaldrende.

Og den er tydeligst blant personer som er født i Norge.

Over halvparten av de som er i alderen 35 til 44 år og født her i landet, rapporterer om at de har lav livskvalitet.

Dette skyldes i stor grad at de som leier i godt voksen alder, er en mer vanskeligstilt gruppe enn de som leier i 20-årene, mener forskerne.

Med økende alder blir også de som eier mer pessimistisk til hvor lykkelige de vil være i fremtiden, viser analysen fra SSB.

Oslo, Tromsø og Trondheim

Flest leietagere i befolkningen er det i byene Oslo, Tromsø og Trondheim, fortalte Andreas Benedictow nylig til forskning.no.

Han er boligforsker på universitetet OsloMet og hos Samfunnsøkonomisk analyse.

Han finner at andelen leietakere vokser i Norge.

Det er mange unge som leier. Men det er også flere blant de eldste i samfunnet som leier boligen de bor i, finner han.

I forbindelse med skilsmisser og flytting er det også ganske mange som leier bolig, forteller Benedictow.

I tillegg finnes det noen grupper i samfunnet som mer permanent ikke klarer å komme seg inn på boligmarkedet, sier forskeren.

Dette er ofte grupper med permanent lav lønn og ofte er det snakk om personer med innvandrerbakgrunn.

Større forskjeller

Politikken om at i Norge bør folk eie sin egen bolig kalles ofte for «eierlinja».

At vi nordmenn stort sett har eid det huset vi bor i, har ganske sikkert ført til større likhet mellom oss.

Men nå er eierlinja i ferd med å bringe oss i en helt annen retning, mener forskere vi tidligere har intervjuet på forskning.no.

Det er blitt vanskeligere og vanskeligere å komme seg inn på det norske boligmarkedet, særlig i storbyene.

Slik vokser forskjellen mellom dem som er inne på dette markedet og dem som blir stående utenfor.

Kilde:

Mathias Killengreen Revold og Mari Lande With: Leietakere mindre fornøyd med livet. SSB-analyse, mars 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS