Stressa? Jobber du like bra?

Medarbeidere som berøres av outsourcing, opplever rollestress. - Rollestress kan påvirke arbeidsprestasjonen negativt, dokumenterer Hans Solli-Sæther, som har tatt doktorgrad på outsourcing ved Handelshøyskolen BI.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stadig flere virksomheter, private så vel som offentlige, setter ut driften av IT-funksjoner til profesjonelle tjenesteleverandører, et fenomen som betegnes som outsourcing.

Hans Solli-Sæther har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI vært opptatt av å utforske hva som er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med outsourcing.

Han intervjuet både ledere og ansatte som hadde vært gjennom outsourcing av IT-funksjonen.

Et gjennomgående tema her var håndteringen av de ansatte som blir berørt av outsourcing.

En spørreundersøkelse blant ansatte berørt av outsourcing, ble senere gjennomført for å bekrefte funn fra intervjurunden.

Håndtering av ansatte

- Hvordan virksomheten håndterer medarbeidere som går fra å være ansatt i virksomheten til å bli leverandør, er en kritisk suksessfaktor ved outsourcing.

"I et sterkt prestasjonsrettet arbeidsliv, trenger folk et fritt refleksjonsrom mer enn noensinne, mener Kristian Tilander."

Det sier Solli-Sæther som selv har praktisk erfaring med outsourcing av IT-funksjonen i Posten Norge.

Hva er det som skjer med de som berøres av outsourcing? Hvordan oppleves det å skifte arbeidsgiver?

Den ene dagen er du ansatt i en virksomhet. Neste dag jobber du samme plass, men har fått ny arbeidsgiver som selger tjenester til din forrige arbeidsgiver.

Omfattende studie

Hans Solli-Sæther har gjennomført en omfattende studie av individene som ble berørt av outsourcing i tre internasjonalt orienterte outsourcing-relasjoner.

"Hans Solli-Sæther."

ABB overførte IT-funksjoner til IBM. Rolls Royce overførte IT-funksjoner til EDS. Flyselskapet SAS overførte IT-funksjoner til CSC (Computer Sciences Corporation).

Dette er den første store forskningsstudien som belyser situasjonen til de ansatte som får ny arbeidsgiver som en direkte følge av outsourcing av IT-funksjonen.

Studien påviser at outsourcing utløser usikkerhet og rollestress hos de som berøres av endringene.

Rollestress påvirker medarbeidernes arbeidsytelser, viser doktorgradsstudien.

Hans Solli-Sæther identifiserer to dimensjoner av rollestress hos den som berøres av outsourcing:

1) Rollekonflikt referer til ikke-kompatible forventninger.
Den enkelte medarbeider vil kunne oppleve høye krav og forventninger både fra tidligere arbeidsgiver og ny arbeidsgiver. På kort sikt bidrar det til å øke arbeidsprestasjonen, stikk i strid med hva som var forventet. - Det kan skyldes at medarbeideren føler seg moralsk forpliktet til å leve opp til høye forventninger hos begge, både arbeidsgiver og kundebedrift.

2) Tvetydig rolle referer til mangel på klarhet i krav til oppførsel. Medarbeiderens nye rolle er uklart definert. Dersom medarbeideren opplever tvetydighet i sin rolle, bidrar det til å redusere arbeidsytelsen.

Tre råd for å lykkes med outsourcing:

Hans Solli-Sæther gir med utgangspunkt i sitt doktorgradsprosjekt praktiske råd om hvordan virksomheten kan redusere rollestress hos den som berøres av outsourcing:

- Etabler klare regler/normer for hvordan man skal opptre. Skill klart mellom kunde- og leverandørrelasjon for å redusere tvetydighet i roller.

"Mange kurs er for jobbfikserte for datavegrerne, viser den britiske forskningen."

- Erstatte personlige relasjoner med profesjonelle relasjoner i forhold mellom kundens virksomhet og han (eller hun) som jobber for leverandøren av IT-tjenestene.

- Sørg for at funksjonene hos leverandørvirksomhet og kundevirksomhet er komplementære, slik at det ikke er overlappende kompetanse.

Hans Solli-Sæther disputerte mandag 25. september 2006 for Dr. Oecon-graden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen “Transplants’ role stress and work performance in IT outsourcing relationships” (Rollestress og arbeidsytelse ved outsourcing).

Her kan du lese et vitenskapelig sammendrag av avhandlingen.

Powered by Labrador CMS