Kan hjemmet bli det nye sykehuset?

De fleste kroniske pasienter tilbringer mye tid på sykehus. Nå vil forskere finne ut om det er bedre og mer økonomisk å behandle dem hjemme.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Pasienter som får behandling hjemme, er mer fornøyde, viser flere studier."

En pasient med Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) kommer til lungeavdelingen på sitt lokale sykehus for å få behandling.

Vanligvis ville det endt med at han eller hun måtte tilbringe i gjennomsnitt nesten seks døgn på sykehuset. Ved Akershus universitetssykehus (Ahus) blir flere av dem nå sendt hjem igjen etter et drøyt døgn, frivillig.

Forsker Hilde Lurås ønsker nemlig å finne ut om det er mulig å redusere liggetiden for pasientene og samtidig bedre kvaliteten på behandlingen de får.

Halvparten av dem som takker ja til å delta i studien, får nå behandling hjemme, mens den andre halvparten får tradisjonell behandling på sykehuset.

– Utgangspunktet for studien er blant annet at vi har sett at pasienter med sammensatte behov, som KOLS-pasientene, ikke har det bra i dagens helsevesen.

– Samhandlingen fungerer dårlig innad i primærhelsetjenesten, innad i spesialhelsetjenesten og mellom de to. Derfor er det behov for å tenke nytt i forhold til å organisere behandlingsforløpet, mener Lurås.

Frigjøre sengeplasser

Et annet bakteppe for studien er det økende presset på sengeplasser på sykehusene. En stadig eldre befolkning betyr også stadig flere med kroniske sykdommer, noe som innebærer at flere trenger medisinsk behandling.

Dersom det viser seg at det er en god løsning å behandle KOLS-pasienter hjemme, håper Lurås modellen kan overføres til behandling av andre kroniske sykdommer og dermed lette presset på sengeplasser.

– Jeg tror løsningen vi er i ferd med å teste ut, vil vise seg å være kostnadsbesparende. Det avhenger imidlertid av at vi finner en god og effektiv måte å organisere behandlingen på.

– Vårt hovedformål er likevel å finne fram til en bedre pasientbehandling, understreker Lurås.

KOLS-pasientene som får behandling hjemme, skrives ut fra sykehuset innen 36 timer etter å ha gjennomgått grundige sjekker. De første tre dagene får de besøk av en spesialsykepleier fra sykehusets lungeavdeling som tar kontrollmålinger og gir veiledning og instruksjon.

Pasientene har også mulighet til å kontakte sykehusets personell på telefon hvis det skulle være noe.

Vil behandles hjemme

Behandling av pasienter hjemme i stedet for på sykehus – eller «hospital at home» har vært testet ut i flere land, deriblant Storbritannia.

Resultatene viser at det medisinske utbyttet er like bra hos pasientene som får behandling hjemme, som hos dem som blir behandlet på sykehus.

Forskning viser også at pasientene som får behandling hjemme, er mer fornøyd. Lurås’ forskningsgruppe har ikke gjort noen analyser på pasientene ved Ahus ennå, men har gjort en interessant observasjon.

"Forsker Hilde Lurås."

– Når pasientene får beskjed om at de er trukket ut til å være i den gruppen som skal behandles på sykehus, blir mange av dem skuffet.

– Det tyder på at de har et ønske om å være hjemme til tross for at de er syke, påpeker Lurås.

Det finnes ennå ingen resultater fra «hospital at home»-studier i Norge. Lurås tror imidlertid nye organisasjonsmodeller for behandling er noe som er på vei inn, og flere miljøer er i gang med forskning på eller utprøving av hjemmebehandling.

Ett eksempel er et prosjekt ved lungeavdelingen ved St. Olavs hospital i Trondheim hvor pasienter fra visse bydeler skrives ut tidligere. Nylig opprettet også Ullevål universitetssykehus et hjemmesykehus for barn hvor familier med syke barn får tilbud om behandling hjemme framfor på en sykehusavdeling. 

Lenke:

Forskningsrådets program for helse- og omsorgstjenester

Powered by Labrador CMS