Tjener mer på teknologiselskaper

Fusjoner og oppkjøp er en risikosport. For å være på den sikre siden, bør bedrifter kjøpe opp teknologiselskaper fremfor andre typer selskaper.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk Solkraft AS er et eksempel på et teknologiselskap i Norge. På bildet er deres solkraftverk på taket av Forskningsparken i Oslo. (Foto: Erlend Aas/Scanpix)

Gjennom de siste ti årene har bedrifter brukt flerfoldige milliarder av dollar for å kjøpe opp og fusjonere med andre bedrifter.

Mange oppkjøp og fusjoner har mislyktes.

I stedet for å bidra til økte verdier, har mange av oppkjøpene bidratt til å ødelegge verdier. Drømmer om fortjeneste har vist seg kun å være drømmer. Eller snarere mareritt. Gevinstene har uteblitt.

Heldigvis finnes det lyspunkter der oppkjøp faktisk har bidratt til økte verdier for eierne i selskapet.

Hva er det som gjør at noen lykkes med oppkjøp og fusjoner der så mange andre mislykkes? Hvilken type bedrifter er best posisjonert til å tilføre verdier til selskapet som kjøpes?

Og er det mulig å peke ut vinnere og tapere før oppkjøpene skjer?

På jakt etter suksess-formelen

Forsker Yuriy Zhovtobryukh Zhovtobryukh har tatt for seg amerikanske børsnoterte selskaper i 10-årsperioden fra 2002 til 2012, og hentet inn data for fusjoner og oppkjøp som ble gjennomført i denne tidsperioden.

I overkant av 1000 oppkjøp og fusjoner inngår i Zhovtobryukhs studie.

Omtrent en av fire oppkjøp som inngår i studien, er kjøp av en teknologibedrift, mens de resterende 755 tilfellene er kjøp av bedrifter som ikke har teknologiske eiendeler.

Teknologiens rolle

Studien viser at bedrifter som kjøper opp teknologiselskaper, skaper større økonomiske verdier for sine aksjonærer enn bedrifter som kjøper opp andre typer virksomheter.

Zhovtobryukh finner også at selskaper som har tidligere erfaring med oppkjøp og fusjoner, tjener enda mer på å kjøpe teknologiselskaper enn de som ikke har det.

Det viser seg også å være en fordel å kjøpe opp små fremfor store selskaper.

Forsker Yuriy Zhovtobryukh ved BI finner at teknologi er en nøkkel til vellykkede oppkjøp og fusjoner. (Foto: Audun Farbrot)

– Mindre størrelse gjør transaksjonen mer håndterlig og reduserer samtidig risikoen for å betale for mye, ifølge forskeren.

Industrielle eiere har en fordel

Zhovtobryukh skiller i studien mellom to hovedtyper av selskaper som engasjerer seg i oppkjøp og fusjoner: Industriselskaper og investeringsselskaper.

Industrielle oppkjøpere tilfører større verdier når de kjøper opp teknologiselskaper enn når de overtar andre typer selskaper.

For investeringsselskapene er det motsatt. De lykkes best når de kjøper opp andre typer virksomheter enn teknologibedrifter.

Se utenlands

Spiller det noen rolle om du kjøper opp teknologibedrifter i hjemlandet eller i utlandet? 

Studien viser at teknologiske oppkjøp og fusjoner på tvers av landegrenser skaper vesentlig større verdier for aksjonærene enn kjøp av bedrifter nasjonalt.

– Det er mulig å skaffe seg en konkurransefordel gjennom strategiske oppkjøp av teknologibedrifter i utlandet, fremholder Zhovtobryukh.

Strategiske oppkjøp på tvers av landegrenser gjør det mulig å etablere en større og mer variert teknologibase for virksomheten.

Ifølge Zhovtobryukh ligger oppskriften på et vellykket oppkjøp i å identifisere komplementære ressurser som får èn pluss èn til å bli mer enn to.

– Slike oppkjøp åpner vei for helt nye løsninger og kan endre hele bransjer.

Referanse:

Yuriy Zhovtobryukh: The role of technology, ownership and origin in M&A performance, Series of Dissertation 2/2014, BI Norwegian Business School.

Powered by Labrador CMS