Foreslår å verne sjøbunnen

Nå foreslår et regjeringsoppnevnt utvalg å verne 36 marine områder. Dermed åpnes det for at sjøbunnen og livet der kan få lignende beskyttelse som skog, fjell og vidde. Vernebegrepet er imidlertid ikke klart definert.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Utvalget, som er oppnevnt av Miljøverdepartementet, består av representanter fra blant annet Verdens naturfond (WWF), Naturvernforbundet, Norges fiskarlag, Fiskeoppdretternes forening og Oljedirektoratet.

Areal tilsvarende Hordaland

De har arbeidet med forslaget som nå legges fram siden 2001. På vernelista står 36 forskjellige norske havområder. De varierer i størrelse fra 5 til 3 450 kvadratkilometer, og utgjør til sammen 16 000 kvadratkilometer - et område litt større enn Hordaland fylke.

Forslaget kommer til å stå sentralt når Stortinget skal vedta Norges første marine verneplan i 2004.

Dette er tre av områdene som står på vernelista: Sognefjorden - som er verdens dypeste fjord, korallrevene ved Hvaler i Østfold, og Saltstraumen i Nordland - verdens sterkeste malstrøm. Ellers ligger de foreslått vernede områdene langs så å si hele kysten.

Diffust vernebegrep

Vernet i denne sammenhengen betyr ikke at alle inngrep i områdene skal opphøre, det er noe rundere enn som så. Utvalget sier at inngrep som truer de vernede områdenes særegne karakter, skal opphøre. Hva dette egentlig betyr, skal bestemmes for hvert enkelt område.

Ifølge forslaget bør bunntråling etter fisk og sjøkreps begrenses, og kraftproduksjon ved bruk av tidevann, vind og havstrøm bør unngås.

Utelukker ikke olje og gass

- Områdene representerer den fineste og viktigste sjønaturen Norge har, sier utvalgsleder Hein Rune Skjoldal ved Havforskningsinstituttet til Aftenposten.

Utvalget mener at utnyttelse av olje- og gassressurser i disse områdene ikke nødvendigvis vil komme i strid med vernet. Beskyttelsen vil imidlertid bety strengere krav til industrien.

Powered by Labrador CMS