Studentleder Even Bentz Sollie ved Politihøgskolen stoler på at det er riktig å bevæpne enkelte ansatte. (Foto: Erlend Aas, NTB scanpix)

Nytt fra akademia: Politihøgskolen bevæpner ansatte

Fra og med mandag vil enkelte ansatte ved Politihøgskolen (PHS) underlegges midlertidig bevæpning.

Denne saken kommer fra:


 

Det bekrefter Runar Kvernen, kommunikasjonssjef ved PHS, overfor Universitas. Vedtaket skal være fattet etter dialog mellom PHS og Politidirektoratet.

Den 21. november godkjente justisminister Anders Anundsen politidirektørens søknad om bevæpning på grunn av økt terrorfrykt i Norge. Mandag den 8. desember vil bevæpningen utvides til å gjelde for noen ansatte ved PHS.

– Politihøgskolen har gjennom mange av sine utdanninger ansatte og instruktører som vil omfattes av den nye ordningen. Men uniformert tjeneste innendørs på PHS skal foregå ubevæpnet, det gjelder også i undervisningen, sier Kvernen til Universitas.

Utendørsaktviteter

Ifølge Kvernen er hensikten med den utvidede bevæpningen «å ivareta politiets innsatsevne og egensikkerhet i den foreliggende terrortrusselen».

Kvernen sier bevæpningen omfatter ansatte i utendørs aktiviteter, med noen få unntak han ikke vil gå nærmere inn på.

– Studenter og ansatte er informert om ordningen og konsekvensene for PHS’ aktiviteter, sier Kvernen.

Han ønsker heller ikke å gå nærmere inn på hva slags konsekvenser det er snakk om.

Mener ingen vil merke forskjell

Even Bentz Sollie, som er studentleder ved PHS, er informert om vedtaket. Han er ikke bekymret, og mener det er naturlig at det operative mannskapet som er tilknyttet skolen er på linje med dem som er ute i gata.

– Men er det nødvendig å bevæpne ansatte?

– Jeg føler ikke det er opp til meg å vurdere. Jeg stoler på at Politidirektoratet gjør riktige beslutninger.

Sollie sier videre at studentene har fått god informasjon, men i begrenset utstrekning.

– Jeg tror uansett det vil merkes i så liten grad at studentene ikke en gang vil tenke over det. Det blir ikke sånn at en lærer står og underviser med pistol på hofta, sier Sollie til Universitas.

Bevæpningen gjelder innsatspersonell i kategoriene IP1, IP3 og IP4 – det vil si Beredskapstroppen, politidistriktenes utrykningsenheter og andre som utfører operativ tjeneste. De får bære «enhåndsvåpen», altså pistol. Vedtaket varer i første omgang til og med den 19. desember.

Powered by Labrador CMS