Lundefuglen er én av de 44 000 artene som nå er på plass i navneregisteret. (Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration. Montasje: Artsdatabanken)

Nytt fra akademia: Den norske arken er full

Nå er alle dyr, insekter, planter og sopp på plass – alle arter som er kjent i Norge er samlet på ett sted.

Artsnavnebasen

I Artsnavnebasen holder Artsdatabanken orden på norske og vitenskapelige navn på alle arter kjent fra landet vårt.

Alle artsgrupper er inkludert, fra store pattedyrene til små og ofte mer ukjente arter, men ikke bakterier og virus.

Registeret inneholder også navn på en rekke arter utenfor Norge.

Lenke: Artsnavnebasen

Artsnavnebasen er – som navnet tilsier – et register som inneholder navn på arter og artsgrupper. Registeret viser også slektskapet mellom artene.

Etter mange års arbeid med å fylle basen med stadig flere navn, er endelig vitenskapelige navn på alle de 44 000 artene som er observert i Norge på plass i navneregisteret.

Det er Artsdatabanken som har ansvar for å samle og formidle kunnskap om naturmangfoldet i Norge.

– For oss er derfor en velfylt artsnavnebase av stor betydning. Navnet er nemlig «merkelappen» til artene, og når vi samler og organiserer informasjon, er det navnene denne informasjonen knyttes opp mot, sier direktør Ivar Myklebust i Artsdatabanken.

Artsnavnebasen er et resultat av et omfattende registrerings- og innsamlingsarbeid hvor mange fageksperter har bidratt med navn. Faktisk har over hundre eksperter vært involvert.

– I dag har ikke mindre enn 23 navneredaktører som oppgave å oppdatere registeret. Dette er taksonomer som har kompetanse på navn, navngiving og klassifisering av organismer, sier Myklebust.

Les mer om arbeidet bak Artsnavnebasen hos Artsdatabanken.

 

Powered by Labrador CMS