Er det greit for helsa å sove litt lengre i helgene? (Illustrasjonsbilde: fizkes / Shutterstock / NTB scanpix)

Er det farlig å sove lenge i helgene?

En diger studie viser at det kanskje er helt greit å sove noen ekstra timer i helgen.

Mange studier har vist at det sannsynligvis er usunt å sove for lite eller å sove for mye. Det beste er å holde seg på midten, selv om søvnbehovet kan være ganske ulikt fra person til person.

Et vanlig, voksent menneske trenger mellom seks og ni timer hver natt, ifølge denne store gjennomgangen av søvnbehov som ble publisert i 2015.

Men går det an å ta igjen tapt søvn ved å sove lengre i helgene?

En diger, svensk studie har undersøkt dette spørsmålet, og resultatene kan tyde på at det ikke er noen dum ide å krype tilbake under dyna hvis du våkner tidlig i helgene.

Nesten 40 000 forsøkspersoner

Studien er basert på oppfølging av nesten 40 000 mennesker som var med på en langtidsstudie mellom 1997 og 2010. Forskerne ville se om og i så fall hva forsøkspersonene døde av i løpet av denne perioden. I løpet av de 13 årene døde over 3000 av personene som var med i undersøkelsen, og de vanligste dødsårsakene var hjerte-/karsykdom og kreft.

De hadde også svart på en spørreundersøkelse om søvnvaner, som for eksempel hvor lenge de sov til vanlig eller i helgene, og hva vanlig søvnlengde var for dem.

Nå har forskerne sammenstilt søvnvanene med dødelighet for å se om det var noe mønster.

Lite søvn i helgene

Det var mange forskjellige søvnmønstre blant forsøkspersonene. Noen sov lite (under fem timer) i både ukedagene og i helgene, mens andre sov lite på ukedagene men lengre i helgene. Mange sov også omtrent like lenge hver natt.

Gruppen som hadde høyest dødelighet i forhold til referansegruppen, som sov omtrent syv timer hver natt, var de som sov mindre enn fem timer både i ukedager og i helgene.

Men de som sov lite i løpet av uka og så fikk en god natts søvn i helgen, hadde omtrent den samme dødeligheten som referansegruppa.

Forskerne tolker dette som at dette kanskje kan bety at det går an å ta igjen tapt søvn i helgen, uten at dette er endelig bevist.

Noen svakheter

Dette er en statistisk analyse, så forskerne har justert for ting som kan påvirke resultatet, som for eksempel kjønn, BMI, utdanning, røyking alkohol og mange andre faktorer.   

 Men studien har noen svakheter. Blant annet er søvnmengden basert på selvrapportering i undersøkelsen, så forskerne kan ikke være helt sikre på at det stemmer.

Et annet problem er at de ikke har fulgt opp forsøkspersonene med flere spørreskjemaer gjennom forskningsperioden, så de vet ikke hvordan søvnmønstrene har endret seg over tid.

Forskerne er også klare på at det trengs mer forskning for å etablere en klar sammenheng mellom det å «hente inn søvn» og potensielle helseeffekter.

Referanse:

Åkerstedt mfl: Sleep duration and mortality – Does weekend sleep matter?. Journal of Sleep Research, 2018. DOI: 10.1111/jsr.12712. Sammendrag

Powered by Labrador CMS